logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Över hälften av dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på över 30 000 fotografier och 500 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
173 233.
Delföremål (Delobjekt)
26 520.
Föremålssamlingar
3 390.
Fotografier
57 576.
Utställningar
603.
Digitala bilder
297 307.
Mest visade föremål
leksak ; Leksakshund, svart, med röda tofsar under huvudet, bjällra kring halsen. Skriker om man trycker på buken. Den är av den för norra ...
alt
Mest visade fotografi
besättning; Vanadis; Vanadisexpeditionen ; Besättningen på Vanadis
alt
Senast registrerade föremål
sten ; Många små verktyg, spetsar och blad av olika slag. Att användas vid eldslagning? Förvaras i ett kuvert.
alt
Senast registrerade fotografi
altare; utställning ; Dokumentation av utställningen De dödas dag, 2012, Etnografiska museet.
alt
Senast avbildade föremål
figur; fragment; skulptur ; Snidad träskulptur som ursprungligen var ett av fem liknande skulpturala element som tillsammans utgjorde sidor...
alt
Senast digitaliserade fotografi
altare; utställning ; Dokumentation av utställningen De dödas dag, 2012, Etnografiska museet.
alt
Senast digitaliserade namn
doktor; intendent ; Stig Adolf Roth, född 28 mars 1900 i Malmö, död 20 augusti 1972 i Göteborg, var en svensk fil.dr, konsthistoriker, muse...
alt

Månadens föremål

altvas ; Vas av porslin med "maskaroner" i form av lejon. Liten öppning. (PH)

Veckans föremål

altrökelsekar; rökelsekärl ; Rökelsekärl av brons. Själva kärlet är rektangulärt och står på fyra profilerade fötter. Dekorerad i låg relief. Vid kortändarna två bygelhandtag. Lock med ett lejon (?) på toppen. Under botten fyra skrivtecken. På insidan en längre inskription. (Enligt...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...