logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Över hälften av dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på över 30 000 fotografier och 500 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
172 668.
Delföremål (Delobjekt)
26 361.
Föremålssamlingar
3 389.
Fotografier
56 547.
Utställningar
600.
Digitala bilder
295 873.
Mest visade föremål
armband ; Armband med en rund skiva av snäckskal (conus virgo) med en diameter av sex centimeter med ett hål i vilket ett växtfibersnöre är...
alt
Mest visade fotografi
utgrävning ; Dr o fru Linné tvättar krukskärvor.
alt
Senast registrerade föremål
fragment; skelett ; Ett fåtal fragment
alt
Senast registrerade fotografi
bil; hus; totempåle ; Sid 133 i boken "Med världen i kappsäcken" I detta plankhus bodde framlidne Claude Davidson, som var hövding över dad...
alt
Senast avbildade föremål
skulptur ; Skulptur av trä framställande en kvinnlig demonfigur. Enligt G. Montells katalog föreställer skulpturen Rangda (en av två huvudf...
alt
Senast digitaliserade fotografi
man; män ; Sid 185 i boken "Med världen i kappsäcken" Eric von Otter tillsammanns med hövding Aijigiwa och dennes son. Aaijigiwa var den fö...
alt
Senast digitaliserade namn
köpman ; Carl Uhde, tysk köpman och samlare. Han vistades i Mexiko 1823-1835.
alt

Månadens föremål

altspjutspets ; Som nr 56, Mifrkgrå. Längd: 8,6 cm. Bredd: 3,7 om.

Veckans föremål

altbälte ; Bälte av skinn, fodrat med mörkbrunt fårskinn (det ulliga till största delen uppätet av mal). Yttersidan helt och hållet täckt med glaspärlor, ljusblå, mörkblå, gula och röda (generalkatalogen). Beträffande pärlarbeten och pärldekorationer utvecklades denna tradition fr...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...