logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Över hälften av dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på över 30 000 fotografier och 500 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
173 085.
Delföremål (Delobjekt)
26 415.
Föremålssamlingar
3 390.
Fotografier
57 428.
Utställningar
602.
Digitala bilder
296 331.
Mest visade föremål
mask ; Mask av skuret och bemålat trä. Masken har demonansikte med stora , runda, stirrande ögon, långa, utstickande hörntänder och en utsk...
alt
Mest visade fotografi
besättning; Vanadis; Vanadisexpeditionen ; Besättningen på Vanadis
alt
Senast registrerade föremål
sko; skodon; tofflor ; Sandaler (öppna baktill) med applicerad dekor på tåpartiet i form av fjäril i sammet och annat ornament (tuskaftat v...
alt
Senast registrerade fotografi
man; porträtt ; Man sittandes i hydda.
alt
Senast avbildade föremål
pilbåge ; Båge
alt
Senast digitaliserade fotografi
skola; slöjdskola ; Jansson August vid första slöjdskolan/yrkesskolan. Vykort nr 9 o 43. Dagbräckning i Kongo s. 256
alt
Senast digitaliserade namn
doktor; intendent ; Stig Adolf Roth, född 28 mars 1900 i Malmö, död 20 augusti 1972 i Göteborg, var en svensk fil.dr, konsthistoriker, muse...
alt

Månadens föremål

althjälm ; Hjälm av stål. Består av en halvsfärisk kupa med fastnitad spetsig topp i mitten. Hela ytan är dekorerad med stiliserande förgyllda rankor. Kanten dekorerad med 8 rektangulära fält med jaktscener och ryttare till häst, jagandes kanin, hjort, fågel, m.m., omväxlande med 8...

Veckans föremål

altmålning; teckning ; Målning. Motiv: domstolsscen. Bildens övre högra del upptas av ett hörn av en byggnad där en man darin sitter i en fönsteröppning, medan en kvin na står bakom honom. På terrassen framför halv- ligga två män, av vilka den ene skriver. Den an klagade torteras s...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...