logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Över hälften av dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på över 30 000 fotografier och 500 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
173 886.
Delföremål (Delobjekt)
27 121.
Föremålssamlingar
3 391.
Fotografier
62 137.
Utställningar
606.
Digitala bilder
312 431.
Mest visade föremål
rewap; kordofon; stränginstrument ; Rewap, eller ravak, av trä (vanligen av mullbärsträ) med sex strängar. Ett skinn spänt över klanglådan....
alt
Mest visade bild
Vanadis; besättning; Vanadisexpeditionen ; Besättningen på Vanadis
alt
Senast registrerade föremål
fjäder; prydnad ; Flätat band med små fastsatta knippen av färglada fjärar.
alt
Senast registrerade bild
föremålsbild ; Dokumentation av föremål ur Sven Hedins samling 1935.50.
alt
Senast avbildade föremål
horn; blåsinstrument ; Horn, blåsinstrument, av antilophorn. Brukas vid ceremonier före och efter jakt. Anblåsningshål på sidan nära spetse...
alt
Senast digitaliserade bild
föremålsbild ; Dokumentation av föremål ur Sven Hedins samling 1935.50.
alt
Senast digitaliserade namn
officer; etnograf; arkeolog ; General Augustus Henry Lane-Fox Pitt-Rivers, född 14 april 1827 i Bramham cum Oglethorpe, Wetherby, Yorkshire...
alt

Månadens föremål

altgravskrift ; Modell av gravmonument enl. Stolpe. Andetavla? Av trä, guldlackerad. På själva plattan inskurna inskriptioner.

Veckans föremål

altring ; 8 stycken ringar av mässingstråden "mitaku", sammanbundna av smalare metalltråd. Se även 1919.01.0839.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...