logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Merparten av dessa är tillgängliga genom Carlotta, dock saknas ännu mycket dokumentation. Ca 70 000 har en bild. Utöver föremålen kan du titta på närmare 70 000 fotografier och 600 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
175 718.
Delföremål (Delobjekt)
29 077.
Föremålssamlingar
3 411.
Fotografier
72 408.
Utställningar
614.
Digitala bilder
353 278.
Mest visade föremål
tofflor ; Tofflor. Av läder. Sulan med brunt hår ännu kvarsittande. Brunt ovanläder, spetsig tå. Antagligen arabisk typ, tillverkade för Sv...
alt
Mest visade bild
pyramid; tempel ; Solpyramiden.
alt
Senast registrerade föremål
skuggspelsdocka; skuggspelsfigur ; Skuggspelsfigur av bemålat skinn.
alt
Senast registrerade bild
interiör; utställning ; Dokumentation av utställningen Cook 250 i Sparrmanhallen, Etnografiska museet, 2019.
alt
Senast avbildade föremål
dansdräkt ; Dansdräkt med utsnidat trähuvud bemålat med svart och vitt. Trähuvudet bärs på skulten med en dräkt hängande ner över huvudet. ...
alt
Senast digitaliserade bild
interiör; utställning ; Dokumentation av utställningen Cook 250 i Sparrmanhallen, Etnografiska museet, 2019.
alt
Senast digitaliserade namn
antikvarie; arkeolog; intendent ; Göran Bergengren, född 1930. Fil.kand, intendent Nordiska Museet, Stockholm. Deltog i utgrävningar i Rang...
alt

Månadens föremål

altbarktyg ; Rektangulärt s.k. barktyg av utbultad innerbark av mullbärsträdet, med en sida bemålad och ingniden med mörkbruna och roströda viggmönster och kors eller svastikor (s.k. ¿vane swastika¿) inuti mindre rektanglar så att hela ytan täcks. ¿Afuufu Matagi 26/12 1892¿ står me...

Veckans föremål

altkanna ; Kanna med liten grepelLav ljust gråbrunt ler.. adg3. Målat med svarta blågråa9. bruna och röda blad och blommor, På framsidan en sol i svart och blågrått och ordet egandraå Höjd: 17,8 dm. Diam: 1098 ernå Chilaahua Mexiko --.----

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...