logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Merparten av dessa är tillgängliga genom Carlotta, dock saknas ännu mycket dokumentation. Ca 70 000 har en bild. Utöver föremålen kan du titta på närmare 70 000 fotografier och 600 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
175 877.
Delföremål (Delobjekt)
29 287.
Föremålssamlingar
3 412.
Fotografier
77 436.
Utställningar
615.
Digitala bilder
361 645.
Mest visade föremål
ask ; Ask av elfenben med lock. Oval form. Hela sidan och locket skulpterat med tätt krälande möss omväxlande med svarta och röda ögon. Mod...
alt
Mest visade bild
pyramid; tempel ; Solpyramiden.
alt
Senast registrerade föremål
väska ; Felmärkt 1910.04.0054.
alt
Senast registrerade bild
utställning ; Utställningen A WAY AWAY skildrar svenskt samtidsfotografi såväl som historiskt material, bilderna är tagna från år 1862 – 20...
alt
Senast avbildade föremål
skål; kalebasskål; kärl ; Liten kalebasskål med påklistrade mycket små pärlor med hål i mitten i symetriskt mönster, kanske med symbolisk (...
alt
Senast digitaliserade bild
porträtt; kvinna; huvudbonad ; halsband ; bastkjol ; vit ansiktsmålning ; De här bilderna med porträtt och festklädda människor pågår under...
alt
Senast digitaliserade namn
hovjuvelerare ; Paul Telge, hovjuvelerare, Berlin.; Franz Carl Paul Telge, född den 7 augusti 1846 i Berlin, död 5 juni 1909, var en tysk h...
alt

Månadens föremål

altbarktyg ; Rektangulärt s.k. barktyg av utbultad innerbark av mullbärsträdet, med en sida bemålad och ingniden med mörkbruna och roströda viggmönster och kors eller svastikor (s.k. ¿vane swastika¿) inuti mindre rektanglar så att hela ytan täcks. ¿Afuufu Matagi 26/12 1892¿ står me...

Veckans föremål

altskulptur; figur; metate ; Stensäte nästan cylinderformat, ornerat med djurhuvuden kring övre kanten. (vestibulen). (Orig.nr, 19 116) Atlantkusten Costa Rica. (generalkatalogen)

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...