logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Merparten av dessa är tillgängliga genom Carlotta, dock saknas ännu mycket dokumentation. Ca 70 000 har en bild. Utöver föremålen kan du titta på närmare 70 000 fotografier och 600 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
176 478.
Delföremål (Delobjekt)
29 627.
Föremålssamlingar
3 413.
Fotografier
81 098.
Utställningar
618.
Digitala bilder
378 302.
Mest visade föremål
dansmask; mask ; Hjässmask kallad Tetede som används i geledefestivalen under det nattliga Efe uppträdandet. En av de två viktigaste masker...
alt
Mest visade bild
pyramid; tempel ; Solpyramiden.
alt
Senast registrerade föremål
skiss; teckning ; Teckning
alt
Senast registrerade bild
föremålsbild ; Fotografi av stol från Kina som lär vara hemförd av Elo Rydbeck under Vanadis världsomsgling 1883-1885.
alt
Senast avbildade föremål
klubba ; Klubba (Airou) av brunt trä paddel-liknande, ned re delen av skaftet prytt med sniderier, samt å skaftändan en stjärnformad inlägg...
alt
Senast digitaliserade bild
kvinna; drottning ; Änkedrottning Emma. Fotograf och datering oklar. Hawaii State Archives anger A. A. Montano som fotograf, Bishop Museum ...
alt
Senast digitaliserade namn
flaggmaskinist ; Elo Lars Fredrik Rydbeck, född 8 juni 1860, död 29 juni 1932, flaggmaskinist vid Vanadis världsomsegling 1883-85. Son till...
alt

Månadens föremål

altask ; Ask, rund. Locket överdraget med enkel brokad i vitt och guld. Inuti på botten en låg, stoppad dyna av vitt siden. Asken innehåller en lång vit glaspärla.

Veckans föremål

altvattenkärl; kärl ; av två kokosnötter (Orig.kat. nr. V.50. 18) Marshall Isles Jaluit.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...