logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Merparten av dessa är tillgängliga genom Carlotta, dock saknas ännu mycket dokumentation. Ca 70 000 har en bild. Utöver föremålen kan du titta på närmare 70 000 fotografier och 600 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
176 142.
Delföremål (Delobjekt)
29 521.
Föremålssamlingar
3 414.
Fotografier
79 443.
Utställningar
616.
Digitala bilder
371 302.
Mest visade föremål
kam ; Kam, tvåsidig för kvinnor, av ljust trä. Allhabad. (generalkatalogen)
alt
Mest visade bild
tempel; pyramid ; Solpyramiden.
alt
Senast registrerade föremål
påse; plastpåse ; Tre plastpåsar. A tycks vara en påse från detaljhandeln eller livsmedelshandel, B en förpackning för ett cykellås och C m...
alt
Senast registrerade bild
slavar ; En lång rad med kedjade män.
alt
Senast avbildade föremål
fodral ; Fodral av två hopsydda plattor sidenbroderi. Vitt tuskaftvävt siden med helt täckande svarta djurbroderier med röda, gröna och blå...
alt
Senast digitaliserade bild
hamn; elfenben ; Vykort. En stor mängd elfenben ligger uppradade. En stor transport som ska skeppas vidare över haven.
alt
Senast digitaliserade namn
Missionär ; Hanna Westling (född Persson), född 18 Januari 1876, Tings Nöbbelöv, Wä, Skåne, död 17 december 1952, Norrköping, missionär i K...
alt

Månadens föremål

altbarktyg ; Rektangulärt s.k. barktyg av utbultad innerbark av mullbärsträdet, med en sida bemålad och ingniden med mörkbruna och roströda viggmönster och kors eller svastikor (s.k. ¿vane swastika¿) inuti mindre rektanglar så att hela ytan täcks. ¿Afuufu Matagi 26/12 1892¿ står me...

Veckans föremål

altmetate; skulptur; figur ; Stensäte nästan cylinderformat, ornerat med djurhuvuden kring övre kanten. (vestibulen). (Orig.nr, 19 116) Atlantkusten Costa Rica. (generalkatalogen)

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...