logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Över hälften av dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på över 30 000 fotografier och 500 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
174 602.
Delföremål (Delobjekt)
28 022.
Föremålssamlingar
3 393.
Fotografier
65 756.
Utställningar
607.
Digitala bilder
326 982.
Mest visade föremål
mask ; Mask av skuret och bemålat trä. Masken har demonansikte med stora , runda, stirrande ögon, långa, utstickande hörntänder och en utsk...
alt
Mest visade bild
utställning; spegel ; Dokumentation av utställningen Vodou, 19 augusti 2011, Etnografiska museet, Stockholm.
alt
Senast registrerade föremål
vävsked ; Föremålet hade ett frågetecken efter inventarienumret.
alt
Senast registrerade bild
man; porträtt ; Tibalak var mån om sitt utseende. Han lät sina tre hustrur fläta in gyllene orkidéstkjälkar i sitt hårnät och själv trädde ...
alt
Senast avbildade föremål
malm; bly; blytacka; tacka ; Blymalm och blytackor. Från Kingoyi, Babwende. (generalkatalogen).
alt
Senast digitaliserade bild
gruppbild ; Kvinnorna med bördor av maniok.; 0178.100 Type d´hommes. Hommes debout, femmes transportant des fardeaux du retour des plantati...
alt
Senast digitaliserade namn
geolog; professor ; Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala,...
alt

Månadens föremål

altkorgtallrik ; Korgtallrik med dekor i form av en figur i brunt och gult, antagligen föreställande den mytiska "majsflickan" med korona, representerande moln och hopi-flickornas frisyr. Ben och fötter samt kjolfilt. På dylika tallrikar frambär hopi-flickorna vid höstfesten offer ...

Veckans föremål

althuvudring ; S.k. tali waloe (enl. Kaudern), huvudring med stomme av bambu.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...