logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Över hälften av dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på över 30 000 fotografier och 500 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
173 230.
Delföremål (Delobjekt)
26 524.
Föremålssamlingar
3 390.
Fotografier
57 728.
Utställningar
604.
Digitala bilder
297 653.
Mest visade föremål
mask ; Mask av skuret och bemålat trä. Masken har demonansikte med stora , runda, stirrande ögon, långa, utstickande hörntänder och en utsk...
alt
Mest visade fotografi
gorilla; man; rygg ; Man som sitter bredvid död gorilla. Under Naturhistoriska riksmuseets Afrikaexpedition 1920 med prins Wilhelm sköts 14...
alt
Senast registrerade föremål
sten ; Många små verktyg, spetsar och blad av olika slag. Att användas vid eldslagning? Förvaras i ett kuvert.
alt
Senast registrerade fotografi
forskarbesök; konserveringsateljé; magasin ; Forskarbesök av sakexpert Anna Fäldt. Besöket omfattande studier av kinesiska Dongba-manuskrip...
alt
Senast avbildade föremål
klot; sten ; Stenklot. (Orig nr. 9. 231)
alt
Senast digitaliserade fotografi
huvudbonad; man; porträtt; utsmycknad; vapen ; Man, fotograferad i en ateljé, sannolikt i Berlin.
alt
Senast digitaliserade namn
missionär ; Anna Nyström-Mässrur, född 9 december 1849, död 25 december 1913, missionär, verksam i, bland annat, Östturkestan och Teheran. ...
alt

Månadens föremål

altask; kärl; skål ; Ask av kalebass. Locket är stjärnformigt utskuret samt försett med en knapp av vitmålat trä. Hela ytan överdragen med lackfärg i två lager, det undre tegelrött, det övre blått. Genom att delvis skrapa bort det blå lagret har en rik dekoration åstadkommits, samm...

Veckans föremål

altsmycke ; Smycke av silver. Platt cirkelrund ring med rundtandad ytterkant och jämn, inre kant. Den ena, flata sidan är dekorerad med inristade småcirklar och raka linjer av olika längd. Vid ena kanten äro med platt, lindad tråd och ringar jämte öglor fasthängda fyra stycken plat...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...