logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Merparten av dessa är tillgängliga genom Carlotta, dock saknas ännu mycket dokumentation. Ca 70 000 har en bild. Utöver föremålen kan du titta på närmare 70 000 fotografier och 600 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
177 191.
Delföremål (Delobjekt)
29 670.
Föremålssamlingar
3 415.
Fotografier
82 267.
Utställningar
621.
Digitala bilder
385 925.
Mest visade föremål
dansmask; mask ; Hjässmask kallad Tetede som används i geledefestivalen under det nattliga Efe uppträdandet. En av de två viktigaste masker...
alt
Mest visade bild
pyramid; tempel ; Solpyramiden.
alt
Senast registrerade föremål
kroppsmask; dansmask ; Förfädersmask/medicinmansmask av grövre växfibrer hopöglade i en nålbindningsliknande teknik till en halv kroppsmask...
alt
Senast registrerade bild
föremålsbild ; Föremålsbild ur Frobenius bok.
alt
Senast avbildade föremål
band ; Varprandig tuskaftvävd växtfibertband i beige och brunröda färger med varpfrans i kortsidorna.
alt
Senast digitaliserade bild
hus; tak ; (…) Wuchang
alt
Senast digitaliserade namn
Filosofi; Philosopher; filosof ; Confucius (/kənˈfjuːʃəs/ kən-FEW-shəs; Chinese: 孔夫子; pinyin: Kǒng Fūzǐ, "Master Kǒng"; 551–479 BCE) was a ...
alt

Månadens föremål

altstämpel

Veckans föremål

altkorg ; Korg av flätad bambu, genombruten.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...