logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Över hälften av dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på över 30 000 fotografier och 500 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
172 786.
Delföremål (Delobjekt)
26 417.
Föremålssamlingar
3 389.
Fotografier
56 649.
Utställningar
602.
Digitala bilder
296 217.
Mest visade föremål
dräkt; mantel ; Dräkten har burits av en man av hög rang. Den är skapad med en teknik som utgjorde höjdpunkten i maoriernas hantverkskonst ...
alt
Mest visade fotografi
dansprydnader; metallspiraler; snäckplattor; ynglingar ; Akamba. Ant. av professor Lindblom: Dansklädda ynglingar. Obs. metallspiralerna oc...
alt
Senast registrerade föremål
fragment; skelett ; Ett fåtal fragment
alt
Senast registrerade fotografi
städning; vernissage ; Vernissage för utställningen Med världen i kappsäcken 2002 på Etnografiska museet, Stockholm.
alt
Senast avbildade föremål
huvudbonad; mössa ; Dok efter uppackning. Mössa för gift kvinna.
alt
Senast digitaliserade fotografi
hörsal; konsert; vernissage ; Vernissage för utställningen Med världen i kappsäcken 2002 på Etnografiska museet, Stockholm.
alt
Senast digitaliserade namn
doktor; intendent ; Stig Adolf Roth, född 28 mars 1900 i Malmö, död 20 augusti 1972 i Göteborg, var en svensk fil.dr, konsthistoriker, muse...
alt

Månadens föremål

altbroderi ; Broderi på siden. Rektangulär form. På röd botten fantasiornament i guldtråd och grönt silke, möj ligen föreställande stiliserade klippor, samt blommor och blad i grönt, gult och nyanser av skärt: Foder av rött bomullstyg: Har tillhört prins Tuan och utgjort del av uts...

Veckans föremål

altflaska ; Flaska av lera, svart. Ristad streckdekor på övre delen av buken.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...