logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Merparten av dessa är tillgängliga genom Carlotta, dock saknas ännu mycket dokumentation. Ca 70 000 har en bild. Utöver föremålen kan du titta på närmare 70 000 fotografier och 600 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
176 686.
Delföremål (Delobjekt)
29 669.
Föremålssamlingar
3 414.
Fotografier
81 809.
Utställningar
620.
Digitala bilder
381 709.
Mest visade föremål
dansmask; mask ; Hjässmask kallad Tetede som används i geledefestivalen under det nattliga Efe uppträdandet. En av de två viktigaste masker...
alt
Mest visade bild
pyramid; tempel ; Solpyramiden.
alt
Senast registrerade föremål
klinga; svärd ; Eneggat svärd (huggare) av järn, troligtvis yngre än föregående nummer. Enligt kataloguppgift från Takstens gård på Gotland...
alt
Senast registrerade bild
föremålsbild ; Dräkt (?), textil, Franska indokina.
alt
Senast avbildade föremål
rock ; Soldatrock. Av rött, rätt grovt tyg, broderad med silke och applicerad med tygbårder. Mörkblå vitkantad sidobård. Hål förlalsen att ...
alt
Senast digitaliserade bild
föremålsbild ; Föremål ur Izikowitz samling, Franska Indokina. Skära, eldfläkt.
alt
Senast digitaliserade namn
konstnär ; Aly Ben Salem, född 25/12 1910 i Tunisien, död 20/2 2001 i Stockholm, konstnär verksam i Sverige och Tunisien. "Han föddes och...
alt

Månadens föremål

altleksak ; Leksak av trä, en målad tiger.

Veckans föremål

altkärl

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...