logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Felmarginal, koordinaterAnger hur stor felmarginal som finns på angivna koordinater. Anges i meter som radie, (t.ex. "10000" för en mil).
Höjd över havet - fotograferadHöjd över havet i meter.
KamerahöjdKamerans höjd över marken, anges i cm.
KamerariktningKamerans riktning, angivet i grader (0-360, 0=N, 90=Ö, 180=S, 270=V).
Kamerariktning, högerKamerans riktning, gräns, höger för visuella synfältet, angivet i grader (0-360, 0=N, 90=Ö, 180=S, 270=V).
Kamerariktning, vänsterKamerans riktning, gräns, vänster för visuella synfältet, angivet i grader (0-360, 0=N, 90=Ö, 180=S, 270=V).
KameravinkelKamerans vinkel, anges mellan -90 och 90. 0 betyder helt horisontellt.