logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Konserveringsåtgärd - ListaObservera att detta bara ska vara ett värde. Vid flera värden, duplicera och fyll i nytt värde. Bör knytas till plocklista. Exempel: torrengjord, rullad, våtrengjord, insektssanerad
Mediatyp - bilaga
Mediatyp1
Teknik - tillverkning