logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTEntré till samlingen

CountValue
1Affischen utgör en mycket ovanlig föremålskategori från dubbekontinenten Amerika på museet. (SB, 2010-02-22).
3alt. 1 Precolumbiska lerkärl med verklighetstrogna människo- och djurmotiv är populära bland samlare. Dessa lerkärl är från Moche-kulturen (ca 100 – 750 e.Kr.) i Peru. Det svartbrända lerkärlet kan dock vara från Chimu-kulturen (ca 1000- 1250 e.Kr.), även den i Peru, eller det andiska området. alt. 2 Mångfalden i formspråk och motiv hos den precolumbiska konstens lerkärl tycks ha varit oändlig. Det gällde även behovet av produktionen, inte bara de levande människornas behov utan även behovet som offergåvor för de begravda döda. Lerkärl från Moche-kulturen (ca 100-750 e.Kr.) och Chimu-kulturen (ca 1000-1250 e.Kr.) i nuvarande Peru är vanliga bland samlare och ofta tillgängliga inom antikhandeln – behovet fortlever således fast nu i helt andra sammanhang och för andra syften. Realistiska antropomorfa (människomotiv) och zoomorfa (djurmotiv) särdrag är särskilt typiska och påfallande för Moche-kulturen. Det svartbrända lerkärlet kan dock vara från Chimu-kulturen. (Brunius 2013, utkast till Fetish Modernity)
1Axel Paulin (1877-1957), officer och diplomat-envoyé till Chile. Se även övrig samling från Axel Paulin. Litteratur: Axel Paulin, Svenska Öden i Latinamerika (1951). SB, 2012-04-26.
1Axel Paulin (1877-1957) var officer och diplomat-svenskt sändebud till Chile. Axel Paulin har inkommit ett antal samlingar till Etnografiska museet. Axel Paulin skrev ett stort och publicerat arbete över svenskar i Latinamerika. Litteratur: Axel Paulin, Svenska Öden i Latinamerika (1951). SB, 2012-04-25.
1Aztekfiguren (vid dokumentationstillfället ej bekräftad identifiering) har en dekoration på huvudet som påminner om vissa lerfigurer från Västra Mexiko,alltså de lerfigurer som ingår i Zacatecas-stilen påträffad i den mexikanska delstaten/området Jalisco. Utöver rikhaltig litteratur (inkl. utställningskataloger) om aztekkulturen i museets bibliotek, se bl.a. utställningskatalogen Ancient West Mexico. Art and Archaeology of the Unknown Past (1998, the Art Institute of Chicago). Denna samling (utöver turist masken som ändå är av intresse, bl.a. pga att den förkolumbiska konsten inspirerar nutida hantverkare) berikar museets ytterst rikhaltiga förkolumbiska bestånd från" the Americas". Webe lär ha arbetat som assistent under en period på Etnografiska museet under museichefen (arkeologen, amerikanisten samt Darién- och Teotihuacan-experten) Sigvald Linné (1899-1986), på sin tid en av de största amerikanisterna. (SB, 2010-02-18)