logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMSakord japanska

CountValue
1ai
1ay
1bento
1bento-bako
1cha-bako
1chaire
1chakin
1chaopao
5chasen
5chashaku
20chawan
1chiyona
11ema
1emu
1fu(mi)bako
2fuji
2fukusa
2futaoki
3gaku
2genno
8geta
1gohei
2goko-sho
1gosho ningoyo
1gotoku
4hakama
12hashi
1hera
1hishaku
1hitoe obi
1hos
1hosh
2ikko
1ikkô
4inro
1jimbaori
1jinbaori
8kabuto
6kagami
5Kama
1kanazuchi
1kanejaku
2kanna
1karop
1karuta
19katagami
1kataginu
1ketush
2kimono
1kiseruzutsu
1kiseru-zutsu
1kobako
1kobukusa
1kogatana
2kogo
1kokanna
1kokatana
2komainu
2komuso
1kongo
1koshimaki
2kote
1koto
7kozuka
1kura
2kuzuka
1maru obi
2mendokate
1mikoshi
3misuhiki
2mitsugasane
1mizuire
4mizusashi
1muso-zutsu
2natsume
10netsuke
1ninkari
6nkisi
1nodafuji
8nokogiri
12nomi
2obi
3ochaire
2ofuda
1ohaguro
5okimono
9o-kita-orun-pe
10okitarumbe
1op
1ougi
1sakaki
1samisen
1sanko
4sanko-sho
1shamisen
3shifuku
7shimo-nawa
1sho
1soroban
1suihei
1suki
1sumi
2sumitsubo
1suzuri
3suzuribako
5tabako-ire
6tabi
1tansu
1teran
2toishi
1tokko
1tomozutsu
1tonkori
153tsuba
1tsunoyumi
2uchikake
18ukiyo-e
1usuchaki
1usu-ita
1usuki
1uta-garuta
1wataire omeshi
5watakushi
1wosa
16yajiri
2yanagiba
15yanone
1ゑびす
1大黒天
1夷, 戎
1恵比寿
1恵比須
145