logo

Carlotta - the museum database

OBJTMETidpunkt - förvärv i fält

CountValue
1Fältinsamling, köp 10 Kshs
18Fältinsamling 1984
1Fältinsamling 1984, av ägarinnan köpt i en affär.
1Fältinsamling 1984, av kvinnan köpt i en affär, 10 Kshs
1Fältinsamling 1984, gåva?
1Fältinsamling 1984, köp.
1Fältinsamling 1984, köp 30 Kshs.
2Fältinsamling 1984, köp 5 Kshs.
2Fältinsamling 1984, köp 7 Kshs.
9Fältinsamling 1984.
1Fältinsamling 1984. Köp 25 Kshs.
1Fältinsamling 1984-02-17, köp 150 Kshs.
1Fältinsamling 1984-02-18, köp 10 Kshs.
1Fältinsamling 1984-03, gåva.
2Fältinsamling 1984-03-26
3Fältinsamling 1984-03-26, gåva
1Fältinsamling 1984-03-26, gåva?
1Fältinsamling 1984-04, köp 5 Kshs.
1Fältinsamling 1984-04-02, köp 2 Kshs
1Fältinsamling 1984-04-07, köp 2 Kshs.
1Fältinsamling 1984-05, köp 15 Kshs