logo

Carlotta - the museum database

PERNAMNamn - verksam vid

CountValue
1African Evangelical Lutheran Church in Southern Rhodesia
4Ájtte
1American Colony, Jerusalem
1Armémuseum
1Beijing Association of Dongba Culture and Arts (ADCA)
1Bluett & Sons
1Bulozi
1Carnegie Museum Of Natural History
1Cranmore Museum
1Dagens nyheter
2Dansmuseet
2Duangjitt House
1Ethnologisches Museum, Berlin
1Etnografiska museet, Buenos Aires
96Etnografiska museet, Stockholm
7Etnografiska Museets vänförening
1F. A. Rinehart, Omaha, Neb.
1Forum för levande historia
1Frälsningsarmén
1Ghanzi Craft
19Göteborgs etnografiska museum
5Göteborgs Stadsmuseum
1Gotlands museum
2Hernsheim Co, Jaluit
2Hierta-Retzius Stiftelse
1Inst. för historisk arkeologi, Aarhus, Univ. Höjbjerg (Moesgaard)
2Institute of Archaeology (Oxford)
2James Lundgren & Co.
1Jamtli
2Japanska Magasinet
1Kinamagasinet, innehavare Frk Judit Hansson.
2Kungliga Husgerådskammaren
2Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
1Kunstkamera (Sankt Petersburg)
2Landskrona museum
1Linden-Museum, Stuttgart
3Livrustkammaren
10LM Ericsson
1Lottas Garferi
1Mautiz Widforss AB
1McKean Rehabilitation Center
21Medelhavsmuseet
1Metodistkyrkan i Sverige
1Millesgården
1Museum für Völkerkunde, Dresden
1Museum of Anthropology, University of California
1Museum of Archaeology and Anthropology, Cambridge
2Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
1Nationalmuseet, Köpenhamn
1Nationalmuseum, Stockholm
1National Museum of Australia
1National Museum of Tanzania, Dar es Salaam.
1National Museums of Kenya
2Naturhistoriska riksmuseet
1Nordiska museet
31Östasiatiska museet
1Östasiatiska museets vänner
3Pitt Rivers Museum
1Religionshistoriska institutionen, Stockholms universitet
1Riksantikvarieämbetet
2Riksutställningar
1Royal Museum for Central Afrika (Tervuren)
2Sjöhistoriska museet
1Sonora News Company, Mexico City
1South African Museum
2Statens Historiska Museum
136Statens museer för världskultur
1Stockholms Högskolas geologiska institution
1Stockholms Stadsmuseum
1Stockholms Universitet
1Stolper Galleries München GmbH, München 2, Prannerstrasse 3-5
1Svenska dagbladet
45Svenska Missionsförbundet
2Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
1Svensk-Litauiska Föreningen
3Tekniska Museet
1Thielska galleriet
4Travellers Club
1Tribal Research Centre
1Univeristy of Cape Town
47Världskulturmuseet
1Vukani association
1Wellcome Museum