logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTAnalyser

CountValue
12 föremål, samma märkning.
1Även bomullsfibrer enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1Bomull i varptrådar enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
26Bomullsfibrer enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1bomullsfibrer i alla fragment enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
4bomullsfibrer i bottenväven enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
8bomullsfibrer i bottenväv enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1bomullsfibrer i inslagen enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
2Bomullsfibrer i inslagstrådar, enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1Bomullsfibrer i knytband enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1bomullsfibrer i tuskaftväv, ullfibrer i dekorsöm, enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1bomullsfibrer i vadden enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1bomullsfibrer i varpen enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
4bomullsfibrer i varp enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
3bomullsfibrer i varp- och inslagstrådar enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
7bomullsfibrer i varptrådar enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
7bomullsfibrer i varptrådarna enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1bomullsfibrer i varptrådarna hos C enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1Bomullsfibrer i vita och bruna inslagstrådar samt i varptrådar; ullfibrer i gula inslagstrådar; enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1bomulls- och ullfibrer i kantfragmentets varptrådar, samt bomull i figurer i mönstervävd kvadrat, enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1Bränntest och mikrosopering av vit fiber - bomullsfiber nästan helt täckt med trolig stärkning.
1C14 1480 e.Kr. (University of Umeå 1991, Nyhetsbrev nr 16, Center för arktisk kulturforskning)
1C14 analys på Ångström Laboratory, Div. of Ion Physics, Box 534, 751 21 uppsala, tel: 018-4713059; prov på 3,1mg av rött ullbrodergarn taget från lösa trådar mitt på höger sida inskickat 021111. Se blankett med ytterligare uppgifter.
1C14 analys på Ångström Laboratory, Div. of Ion Physics, Box 534, 751 21 uppsala, tel: 018-4713059; prov på 5,5 mg av vitt bomullsgarn taget från lösa trådar mitt på vänster kortsida inskickat 021111. Se blankett med ytterligare uppgifter.
1Fläckarna ej vattenlösliga eller lösliga i bensin.
1Gick ej få mer än fåtal fibrer till analys, dock ett fåtal - bomullsfibrer i bottenväv enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1Gick ej få mer än fåtal fibrer till analys dock några - bomullsfibrer i bottenväv enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
3hårfibrer av något slag enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1Lin enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1Linfibrer i varptrådar och naturfärgade inslagstrådar (både i mönster och i bottenväv), ullfibrer i svart och brunt mönterinslag - enligt mikroskopering 040510 (vatten, 1,25 X 50)
1Metallen är analyserad och har givit följande resultat: 0,6323 gram gav 0,5816 gr. rent koppar = 91,98 % koppar 0,0059 gr. rent vismut = 0,93 % vismut 0,0313 gr. Sb2 S3 = 3,54 % antimon 0,0200 gr. Su O2 = 2,49 % tenn 0,0041 gr. Fe2 O3 = 0,45 % järn 0,0011 gr. Pb SO4 = 0,12 % bly
1mikroskopering av bottentygets röda fibrer - bomull
1Okulärt prov, samt bränntest för att bestämma fransens material, vilka båda visade på silke.
1Optisk analys i mikroskop 1,25 x 50; bomullsfibrer i varptrådar. (000117/KP)
1Test av färgäkthet gjordes, genom att hålla fuktad bomullstops mot de olika förekommande nyanserna. Ingen blödning uppstod.
3Test av färgäkthet gjordes med hjälp av fuktad bomullstops som pressades mot de förekommande färgerna. Dessa blödde ej.
1Tester av olika rengörings- och sammanfogningsmetoder för fjädrar. Se bifogad text.
1troligen (mycket nedbrutna fibrer - svårt att se) ullfibrer i varp enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
2Tuskaftbotten - bomull, enligt visuell mikroskopi (förstoring 1,25x50, vatten)
4Tuskaftbotten - bomull enligt visuell mikroskopi (1,25x50, vatten)
1Tuskaftbotten - bomull enligt visuell mikroskopi (vatten)
3Tuskaftbotten - ull, enligt visuell mikroskopi (förstoring 1,25x50, vatten)
1ullfibrer i inslagstrådarna enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1Ullfibrer i mörkrött mönsterinslag, övriga är bomullsfibrer enligt stereolupp (10x50)
1ullfibrer i några mönsterinslag enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1ullfibrer i nedre glesare väven enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1ullfibrer i varp och inslag enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
4Ull i varptrådar enligt mikroskopering (vatten, 1,25 X 50)
1Utdrag från analys nr. 214480 från Kemisk-Tekniska Byrån, 28/4 1926: "Provet består av koppar. Guld, silver, tenn och zink äro frånvarande". Generalkatalogen.
1Varptrådar - bomull, enligt visuell mikroskopi (förstoring 1,25x50, vatten)
1Visuell analys i stereolupp och vatten