logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTutstellt

CountValue
5¿Den skapande människan¿, amazonas delen, 991127-000228. Urtagen ur utställning tidigare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
1¿Den skapande människan¿, amazonas delen, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
4¿Den skapande människan¿, amazonas delen, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år).
1¿Den skapande människan¿, arktiska delen, 991127-000222. Togs ut ur utställningen. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)<0x0b><0x0b>¿Med världen i kappsäcken¿, Vega-rummet, 021026-
2¿Den skapande människan¿, arktiska delen, 991127-000222. Togs ut ur utställningen tidigare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
3¿Den skapande människan¿, arktiska delen, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
1¿Den skapande människan¿, mytdelen, 000131-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
1¿Den skapande människan¿ - arktismontern, 991127-000222. Togs ut ur utställningen. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)<0x0b><0x0b>¿Med världen i kappsäcken¿, Vega-rummet, 021026-
1¿Den skapande människan¿ - arktismontern, 991127-000801. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år). Togs ur DSM-monter på grund av att den fallit av monteringsstocken. Inga synliga skador efter detta. (000518/KP)<0x0b><0x0b>¿Med världen i kappsäcken¿, Vega-rummet, 021026-
1¿Den skapande människan¿ - arktismontern, 991127-001204. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
20¿Den skapande människan¿ - arktismontern, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
3"Den skapande människan", Amazonas delen, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
1"Den skapande människan" - arktismontern, 991127-000222. Togs ut ur utställningen tidigare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
1"Den skapande människan" - arktismontern, 991127-001204. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)¿Med världen i kappsäcken¿, Vega-rummet, 021026-
4"Den skapande människan" - arktismontern, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
3980422, under föredrag av S.Brunius.
1980422, under föredrag av S.Brunius.<0x0b>Visat i textilateljén för slöjdskonsultentgrupp 020322/AM.
2Afrikansk textil, 970419-971006, 120.000 luxtimmar (max 85 lux).
1Afrikanskt hus t.o.m. mars 1999.
2Basutställning Nordamerikanska indianer, Calofornien; 900701-980629,
1Californiamontern, sen urminnes tider - 991025. Togs ner 991025 p.g.a att den verkade ¿sacka ihop¿ och var allmänt dammig.
1Den skapande människan, amazonas delen, 00-06-21-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år) - lades in senare.
2Den skapande människan, amazonas delen, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år).
1Den skapande människan, arktis delen, 991127-051012.<0x0b>Temp: 18-24°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
22Den skapande människan, arktis delen, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
3Den skapande människan, arktiska delen, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
1Den skapande människan, arktiskt delen, 991127-001127. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
12Den skapande människan, arktiskt delen, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
1Den skapande människan, arktiskt delen, senare utställd 0008-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
6Den skapande människan - arktismontern, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
4Deponerad till Umeå universitet t.o.m. hösten 97
1Deponerad till Umeå universitet t.o.m. hösten 97(?)<0x0b>¿Den skapande människan¿, amazonas delen, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
1Dolda skatter, Liljevalchs 1963 och Köpenhamn 1964. Hängde mycket ljust på Liljevalchs.<0x0b>Nordvästkustindianer på EM 1980(?) - 1995.<0x0b>Ev. Nordvästkusten (J. Gurt) maj 2007 -
25dräkt
1Drömmen om det goda samhället 6/9 1996 - 7/9 1997
1dsm
27Ellen Steinberg såg och digitalfotade detta fragment 030318 i samband med hennes Ancon-forskning/KP.
2Ev. Kelimutställning 050416 - ?. Blev ej vald.
1Ev. Kongoutställningen 2005.
2Ev. Nordvästkusten (J. Gurt) maj 2007 -
1Ev. Nordvästkustutställning 2007 (J. Gurt)
2Ev. utställningen ¿Kilim, Kvinnor och Kurdistan¿ sep-nov 2003.<0x0b>Framtagning för foto 2003-01-21
2Filmad inför Sten Bergman film av SVT/Lena Haglund 020515.
1Filmad inför Sten Bergman-film av SVT/Lena Haglund 020515.
1Framtagen för foto 070110-11/MF
1Framtagen för fotografering (061205/MF)<0x0b>Framtagen och visad för papperskonservator Lin Z.F, ÖM (070215/MF)
1Framtagen för fotografering 061205/MF<0x0b>Framtagen och visad för papperskonservator Lin Z.F, ÖM (070215/MF)
9Framtagen för visning 070328, mattsällskapet Pazaryk/MF
13Framtagen för visning för Ingar Bruse, student Textilvetenskapen, Uppsala Universitet.061215/MF
1Framtagen för visning för Ingar Bruse, textilvetenskapen, Uppsala Universitet, 061215/MF
1Framtagen till SVT, Afganistanprogram, B1731.
1Framtagen till SVT, Afganistanprogram, B1731.Dräkt
1Framtaget för visning, Vitterhets .... Observatorie Museet? (070521/MF)
10Framtaget till visning vid besök av Andreas Zeidler, Tyskland, 030114-15
3Framtaget vid besök av Irene Good, Harvard (030318) och Regina Knall, Schweiz (030326).
2Framtaget vid besök av Irene Good, Harvard (030318) och Regina Knall, Schweiz (030326).<0x0b>Visad för Akemi Yoshioka, Nezu Institute, Tokyo (031028)
2Framtagna för visning för kurdisk förening av Anne Murray 020906.<0x0b>Kelim, kvinnor och Kurdistan, högrummet på 3:e plan, 050416 - 051002, tillsammans med resten av gossdräktens persedlar.
1Framtagna för visning för kurdisk förening av Anne Murray 020906.<0x0b>Kelim, kvinnor och Kurdistan, högrummet på 3:e plan, 050416 - 051002, tillsammans med resten av mansdräktens persedlar.
1Framtagna för visning för kurdisk förening av Anne Murray 020906<0x0b>Kelim, kvinnor och Kurdistan, högrummet på 3:e plan, 050416 - 051002, tillsammans med resten av gossdräktens persedlar.
2Framtagning för foto 2003-01-21-Kelim, kvinnor och Kurdistan, högrummet på 3:e plan, 050416 - 051002.
3Guatemala fredsfest 1996.
2H.Ridderstad lånade detta -81.
1Hundutställning 040514 - 040903.
1Hundutställning 040514 - 040903.<0x0b>Framtagen för visning 070328, mattsällskapet Pazaryk/MF
12I Mongolska tempeltältet i övre utställningshallen på FME, 1980(?) - 030903.
1I Mongolska tempeltältet i övre utställningshallen på FME, 1980(?) - 971006, 980101-990115, <0x0b>990624-tills vidare.
12I Mongolska tempeltältet i övre utställningshallen på FME, 1980(?) - 971006.
1I Mongolska tempeltältet i övre utställningshallen på FME, 1980(?) - 971006.<0x0b>Ska till vardagstältet så småningom.
1I Mongolska tempeltältet i övre utställningshallen på FME, 1980(?) - 971006.<0x0b>Ska till vardagstältet så småningom.<0x0b>I vardagstältet i övre utställningshallen, våren 1998-september 2003.
4I Mongolska tempeltältet i övre utställningshallen på FME, 1994 - 971006.<0x0b>I tempeltält som ovan, våren 1998-september 2003
2I Navajo-monter i basutställningen fr.o.m. 9/6 1997.
2Inga insekter funna på föremålet (2001-04-25/MS).
18Inuti Vardagstältet i basutställning, ? - 030909.
43Inuti Vardagstältet i basutställning, sedan urminnes tider.
1Isolerad vid insektsangrepp i textilmagasinen våren 1995 t o m hösten 1996. Inga insekter funna på föremålet (2001-04-20/MS).
1Japanska tecken, 1990-talet (datum??)
21Japanska tecken ??? - 2000-08-22
1Japanska tecken ??? - 2000-08-22.Utställd i samband med temahelg "samurajer och vikingar" 9-11/9 2005.Utställd i samband med visning av trädgårdsarkitekttävling Jasuragi Hasseludden okt-05.
1Japanska tecken ??? - 2000-08-22<0x0b>Utställd i samband med temahelg ¿samurajer och vikingar¿ 9-11/9 2005.<0x0b>Utställd i samband med visning av trädgårdsarkitekttävling Jasuragi Hasseludden okt-05.
6Japanskt hantverk, ? - 970925.
1Japanskt hantverk, ? - 970925.<0x0b>Visad för Handarbetets Vänner 051123.
1Japanskt hantverk, ? - 970925.Visad för Handarbetets Vänner 051123.<0x0b>Visad för Handarbetets Vänner 051123.
6kappsäcken
1Kappsäcken, Indian-rummet, 021026-
1kappsäcken?
1Kappsäcken? Blev ej vald.<0x0b>Visad i textilateljén för mattföreningen Pazyryk 031119.
1Kelim, kvinnor och Kurdistan, högrummet på 3:e plan, 050416 - 051002
4Kelim, kvinnor och Kurdistan, högrummet på 3:e plan, 050416 - 051002, tillsammans med resten av flickdräktens persedlar.
10Kelim, kvinnor och Kurdistan, högrummet på 3:e plan, 050416 - 051002, tillsammans med resten av gossdräktens persedlar.
1Kelim, kvinnor och Kurdistan, högrummet på 3:e plan, 050416 - 051002, tillsammans med resten av mansdräktens persedlar.
1Kelim, kvinnor och Kurdistan, högrummet på 3:e plan, 050416 - 051002.<0x0b>Framtagen för visning 070328, mattsällskapet Pazaryk/MF
1Kinesiska tecken, 2003-10-03 - , i övre utställningshallen.
4Månadens föremål, juli-augusti 2007
5Med världen i kappsäcken, Hedin-rummet, 021026-
5Med världen i kappsäcken, indianrummet, 021026-
1Med världen i Kappsäcken, indian-rummet, 021026-
1Med världen i kappsäcken, Linné-monter, 021026-
21Mexicoutställningen, ? - 000210
1Navajo-monter i basutställningen 1992(?) till 9/6 1997. Låg på bord med väven ut över bordshörnen.
3Navajo-monter i basutställningen 1992(?) till 9/6 1997. Stod rullad upprätt.
1Nordvästkusten (J. Gurt) juni 2007 -
1Nordvästkustindianer på EM 1980(?) - 1995.<0x0b>Ev. Nordvästkusten (J. Gurt) maj 2007 -
1OBS! EJ visad för Patricia Wallace, University of Canterbury, New Zeeland 2005-08-22.
5Perumonter i museet 1994 t.o.m. augusti 1997.
1Präriemontern i museets basutställning 900701 - 010528 då föremålet togs ner för eventuellt utlån.
1Präriemontern i museets basutställning 900701 - 971110 då föremålet togs ner för ommontering.
1Rotationsföremål. Eventuellt i Staden- utställning inom kulturhuvudstadsåret 1998 - 980910 tom 990910
1Ska ingå i utställningen "Kappsäcken" okt-2001 -
83Staden, i delen Jogdjakarta, 990525 - 050808.
4Staden, i delen Jogdjakarta, 990525 tills 2001.
1Staden, i delen Yogyakarta, 990525 tills 2001.
2Staden - utställning inom kulturhuvudstadsåret 1998 - 980910 tom 990910
11Staden- utställning inom kulturhuvudstadsåret 1998 - 980910 tom 990910
2Torr, styv, deformerad, blekt.
6Tuaregutställning, sen urminnes tiden - våren 99.
6Undersökta av Carina Boman Nordström, studerande Textilvetenskap, Uppsala universitet, 051202.
1Undersökt av Candace Greene, Smithsonian och Marit Munson, Trent University, Canada, 050901-02.
3Undersökt och avtecknat av Arni Brownstone, datum ?.<0x0b>Undersökt av Candace Greene, Smithsonian och Marit Munson, Trent University, Canada, 050901-02.
1Utställd 1991 Kuwaitutställning.
7Utställd Bhutan t.o.m. maj 2008
14Utställd hopmonterad tillsammans med hela rustningen på EM i samband med temahelg ¿samurajer och vikingar¿ 9-11/9 2005 på EM och Tekniska museet.
2Utställd hopmonterad tillsammans med hela rustningen på EM i samband med temahelg "samurajer och vikingar" 9-11/9 2005 på EM och Tekniska museet.
2Utställd vid föreläsningstillfälle om aleuterna av S. Brunius våren 97.
1Utställd vid föreläsningstillfälle om aleuterna av S. Brunius våren 97.<0x0b>¿Den skapande människan¿ - arktismontern, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
1Utställd vid föreläsningstillfälle om aleuterna av S. Brunius våren 97.Den skapande människan, arktiska delen, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
5Utställd vid tidigare tillfälle, utställningsetikett ligger vid föremålet samt blektskadorna tyder på detta.
1Utställning: Afrikansk textil 1997
2Utställningen ¿Afrikansk textil¿ 1997
1Utställningen ¿Afrikansk textil¿ 1997?.
31Utställningen Kelim symbolfyllda vävar från Kurdistan, under perioden 2005.04.15-2005.10.03
1Utställningen Kelim symbolfyllda vävar från Kurdistan, under perioden 2005-04-15 till 2005-10-03
7Utställt i ¿Bakongo¿ sedan urminnes tider.
1Utställt i ¿Bakongo¿ sedan urminnes tider fram tillsKongomissionen 2005-11-18 -
2Utställt i ¿Bakongo¿ sedan urminnes tider fram tills<0x0b>Kongomissionen 2005-11-18 -
14Utställt i ¿Bakongo¿ sedan urminnes tider - juni 1999.
1Utställt i ¿Bakongo¿ sedan urminnes tider till och med juni 1999. Sedan dess inpackad i bomullstyg, framtagen feb-mars 2001 inför föreläsning och Bildbeställning.
1Utställt i ¿Bakongo¿ sedan urminnes tider - våren 99.<0x0b>¿Med världen i kappsäcken¿, SMF-rummet, 021026-
1Utställt i ¿Bakongo¿ sedan urminnes tider - våren 99.<0x0b>¿Med världen i kappsäcken¿, SMF-rummet, 021026-070827
1Utställt i "Bakongo" sedan urminnes tider.
2Utställt i Bakongo sedan urminnes tider - juni 1999.
1Utställt i Bakongo sedan urminnes tider till och med juni 1999.Den skapande människan, mytdelen, 991127-tillsvidare. Temp: 18-22°C, RH: 40-60%, totalt antal luxtimmar: max 120.000 luxtim/år (35 lux, 10 tim/dag, 365 dagar/år)
1Utställt i tempeltältet (1929.21.) men nertaget 6/4 1987, enligt lapp bredvid föremålet.
2Uttagen inför Helicon-kurs (montering) 7-8/1-04. Ej använd.
3Uttagen och använd vid Helicon-kurs (montering) 7-8/1-04.
1Uttagen till Afrikansk tex.-utst. 25.03.97/KP.
2Var framtagen till Kappsäcken men ej vald.
4Visad 2004-10-28 för Kay Staniland, pensionerad curator på Museum of London.
8Visad av Katarina Bramme inför Kongo-utställning, 050914.
29Visade för Margareta Nockert 020528.
1Visade för Margareta Nockert 020528.<0x0b>¿Med världen i kappsäcken¿, Hedin-rummet, 021026-Visad under The Fifth IDP Conference 021018.<0x0b>Visad i utställningen Kappsäcken för Akemi Yoshioka, Nezu Institute, Tokyo (031028)
1Visade för Margareta Nockert 020528.<0x0b>Framtaget vid besök av Irene Good, Harvard (030318) och Regina Knall, Schweiz (030326).<0x0b>Visad för Akemi Yoshioka, Nezu Institute, Tokyo (031028).
1Visade för Margareta Nockert 020528. Visad under The Fifth IDP Conference 021018.
1Visade för Margareta Nockert 020528. Visad under The Fifth IDP Conference 021018.<0x0b>¿Med världen i kappsäcken¿, Hedin-rummet, 021026-
1Visade för Margareta Nockert 020528. Visad under The Fifth IDP Conference 021018.<0x0b>Framtaget vid besök av Irene Good, Harvard (030318) och Regina Knall, Schweiz (030326).<0x0b>Visad i textilateljén för mattföreningen Pazyryk 031119.
1Visade för Margareta Nockert 020528. Visad under The Fifth IDP Conference 021018.<0x0b>Visad för Irene Good, Harvard (030318, samt Regina Knall, Schweiz (030326)
1Visade för Margareta Nockert 020528. Visad under The Fifth IDP Conference 021018.<0x0b>Visad för Irene Good, Harvard (030318, samt Regina Knall, Schweiz (030326)<0x0b>Visad för Akemi Yoshioka, Nezu Institute, Tokyo (031028)
3Visades för Myntkabinettet, 2007-05-30 för ev. utlån dec.2007.
1Visad för 040823 för .......
1Visad för Akemi Yoshioka, Nezu Institute, Tokyo (031028)
1Visad för Ann-Sofie Löw, 2002-11-25.<0x0b>Visad i textilateljén för mattföreningen Pazyryk 031119.
1Visad för Ann-Sofie Löw, 2002-11-25<0x0b>Visad i textilateljén för mattföreningen Pazyryk 031119.
1Visad för Dr. Hiroyuki-Ito med sällskap, 050829.<0x0b>Framtagen för fotografering 061205/MF
18Visad för forskare 2001-05-21 av S. Brunius efter Nordamerikaseminarieum.
1Visad för forskare 2001-05-21 av S. Brunius efter Nordamerikaseminarieum."Med världen i kappsäcken", indian-rummet, 021026-
17Visad för Handarbetets Vänner 051123.
6Visad för Irene Good, Harvard (030318, samt Regina Knall, Schweiz (030326)
4Visad för Julia Hederus 2004-08-24, student på Designskola i Danmark.
1Visad för Lena Kättström, Nordiska museet, 040617.
4Visad för Margareta Nockert 020528.
1Visad för Margareta Nockert 020528. Visad under The Fifth IDP Conference 021018.
1Visad för Margareta Nockert 020528. Visad under The Fifth IDP Conference 021018.<0x0b>Visad för Irene Good, Harvard (030318, samt Regina Knall, Schweiz (030326)<0x0b>Visad för Akemi Yoshioka, Nezu Institute, Tokyo (031028)<0x0b>Visad för mattföreningen Patze RYK (031119)<0x0b>Visad för Handarbetets Vänner 051123.
2Visad för Patricia Wallace, University of Canterbury, New Zeeland 2005-08-22.
5Visad för Susan Bergh, Cleveland Museum of Art, Ohio, USA, 2007-03-02, inför eventuellt utlån 2011.
1Visad för Valerie Carson , Te Papa museum, NZ och Mary Brooks, TCC, UK, sommaren 1999? (sommaren då lady Diana dog).Visad för Patricia Wallace, University of Canterbury, New Zeeland 2005-08-22.
1Visad för Valerie Carson , Te Papa museum, NZ och Mary Brooks, TCC, UK, sommaren 1999? (sommaren då lady Diana dog). Visad för Patricia Wallace, University of Canterbury, New Zeeland 2005-08-22.
3Visad för Valerie Carson , Te Papa museum, NZ och Mary Brooks, TCC, UK, sommaren 1999? (sommaren då lady Diana dog).<0x0b>Visad för Patricia Wallace, University of Canterbury, New Zeeland 2005-08-22.
16Visad i textilateljén för mattföreningen Pazyryk 031119.
2Visad i textilateljén för mattföreningen Pazyryk 031119. Togs fram men visades ej.
1Visad i textilateljén för mattföreningen Pazyryk 031119.<0x0b>Uttagen inför Helicon-kurs (montering) 7-8/1-04. Ej använd.
21Visad i textiliateljén för Mongoliets premiärminister 2003-10-21.
2Visad i textiliateljén för Mongoliets premiärminister 2003-10-21.<0x0b>Visad i textilateljén för mattföreningen Pazyryk 031119.
1Visad och dokumenterad av Andreas Schlotauer 29-31/3 2005.
176Visad och dokumenterad av Andreas Schlothauer 29-31/3 2005.
1Visad och dokumenterad av Andreas Schlothauer 29-31/3 2005 samt 17/11 2015 då även del B återigen hittades och kunde sammanföras med huvudbonaden.
1Visad tillsammans med 1935.51.185 av KP och HW på Kulturombudsdagen 040202. Plus på lärardag.<0x0b>Visad tillsammans med 1935.51.185 av KP och HW på Länsmuseemöte 041214.
1Visad tillsammans med 1997.28.6 av KP och HW på Kulturombudsdagen 040202. Plus på lärardag.<0x0b>Visad tillsammans med 1997.28.6 av KP och HW på Länsmuseemöte 041214.
5Visad under The Fifth IDP Conference 021018.
13Visad under The Fifth IDP Conference 021018.<0x0b>Visad för Irene Good, Harvard (030318, samt Regina Knall, Schweiz (030326)
9Visad under The Fifth IDP Conference 021018.<0x0b>Visad för Irene Good, Harvard (030318, samt Regina Knall, Schweiz (030326)<0x0b>Visad för Akemi Yoshioka, Nezu Institute, Tokyo (031028)
2Visad under The Fifth IDP Conference 021018.<0x0b>Visad för Irene Good, Harvard (030318, samt Regina Knall, Schweiz (030326)<0x0b>Visad för Akemi Yoshioka, Nezu Institute, Tokyo (031028)<0x0b>Visad i textilateljén för mattföreningen Pazyryk 031119.
7Visad vid Apache-föreläsning av S. Brunius 28 maj 1997.<0x0b>Visad för forskare 2001-05-21 av S. Brunius efter Nordamerikaseminarieum.
2Visad vid Apache-föreläsning av S. Brunius 28 maj 1997.<0x0b>Visad för forskare 2001-05-21 av S. Brunius efter Nordamerikaseminarieum.<0x0b>¿Med världen i kappsäcken¿, indianrum, 021026-
1Visad vid Apache-föreläsning av S. Brunius 28 maj 1997.<0x0b>Visad för forskare 2001-05-21 av S. Brunius efter Nordamerikaseminarieum.<0x0b>¿Med världen i kappsäcken¿, indianrummet, 021026-
1Visad vid Apache-föreläsning av S. Brunius 28 maj 1997.<0x0b>Visad för forskare 2001-05-21 av S. Brunius efter Nordamerikaseminarieum.<0x0b>Med världen i kappsäcken, indianrummet, 021026-
4Visad vid kinesiskt studiebesök 050901/HWq.
3Visat för japan (namn?) 2004-12-08.<0x0b>Visad för Dr. Hiroyuki-Ito med sällskap, 050829.
1Visat för Vitterhets....KVA. Observatorie Museet? (070521/MF)
21Visat i textilateljén för slöjdskonsultentgrupp 020322/AM.
9Visning av Östturkestanska föremål 011027.
1Visning av Östturkestanska föremål 011027.<0x0b>Visat i textilateljén för slöjdskonsultentgrupp 020322/AM.