logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMUtställning, monterdel - avbildad

CountValue
1B22
2D04
2D05
2D06
2D07
2D08
2D09
2D10
2D11
2D12
1E01
1E12
1E13
1G06
3H01
5K03
1K04
1K05
1K07
1K08
3M01
4M02
3M03
26Med världen i Kappsäcken 03:1
5Med världen i Kappsäcken 03:2
1Med världen i Kappsäcken 03:3
18Med världen i Kappsäcken 03:4
6Med världen i Kappsäcken 04:3
10Med världen i Kappsäcken 04:4
3Med världen i Kappsäcken 04:5
2Med världen i Kappsäcken 04:6
3Med världen i Kappsäcken 04:7
3Med världen i Kappsäcken 04:8
10Med världen i Kappsäcken 04:9
1Med världen i kappsäcken 05:10
6Med världen i kappsäcken 05:11
10Med världen i kappsäcken 05:12
2Med världen i kappsäcken 06:1
21Med världen i kappsäcken 06:2
6Med världen i kappsäcken 06:3
8Med världen i kappsäcken 06:4
5Med världen i Kappsäcken 07:1
3Med världen i Kappsäcken 07:5
4Med världen i Kappsäcken 07:6
15Med världen i Kappsäcken 07:7
7Med världen i Kappsäcken 07:8
2Med världen i kappsäcken 08:11
2Nordvästkustindianerna 02:1
3Nordvästkustindianerna 02:2
1Nordvästkustindianerna 02:3
1Nordvästkustindianerna 05:1
4Nordvästkustindianerna 05:2
3P08
3P09
3P13
1P20
1Q10
1Q16
1U01
7Ursprungsfolk, Amazonas 1
7Ursprungsfolk, Amazonas 2
5Ursprungsfolk, Amazonas 3
7Ursprungsfolk, Amazonas 4
3Ursprungsfolk, Amazonas 5
5Ursprungsfolk, Amazonas 6
2Ursprungsfolk, Arktis 1
1Ursprungsfolk, Arktis 2
1Ursprungsfolk, Arktis 3
1Ursprungsfolk, Arktis 4
14Ursprungsfolk, Arktis 5
9Ursprungsfolk, Australien 1
5Ursprungsfolk, Australien 2
2Ursprungsfolk, Australien 3
2Ursprungsfolk, Australien 4
2Ursprungsfolk, Australien 5
2Ursprungsfolk, Australien 6
2Ursprungsfolk, Australien 7A
2Ursprungsfolk, Australien 7B
1Ursprungsfolk, Australien 7C
2Ursprungsfolk, Australien 7D
2Ursprungsfolk, Australien 8
1V07