logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTKatalogtitel

CountValue
1Afghanistan
1Afghanistan, mellan krig och fred
1Akha, Yao, Lisu, Hmong, Karen - bergfolkens kläder i Thailand - Laos
1Arpilleras - textilkonst från Santiago de Chile
2Att bruka naturen
1Att smycka sig med fjäder
1Barns bilder bygger broar
1Batikkonst av den indonesiske konstnären Ardiyanto Pranata
1Bedrägliga bilder, foto från Vanadisexpeditionen 1883-1885
1Beta Israel - en bakgrund, Steven Kaplan
1Bilden på Klippan författad av Wilhelm Östberg
1Bilen och buren (Eva Evers Rosander) Kläder för vardag och fest i en bergsby i norra Marocko (Eva Evers Rosander) Tuareger (Peter Schwizer)
1Boken “Med världen i Kappsäcken” som utkom våren 2002 fungerar som en ledsagande volym till utställningen.
1Bok utgiven på x förlag, Lund.
1Börnemuseum. Allt mellom himmel og jord fra Mexico
1Carl Peter Thunberg i det slutna Japan 1775-76
1Characters in Beijing opera
1Charles Njau, målningar 1974-1981
1Dansmaskens berättelse-Birgit Åkessons resor i Afrika
1Dolda skatter
1Dolls of Japan
1Donnervogel und Raubwal Die indianische Kunst der Nordwestküste Nordamerikas av Wolfgand Haberland
1El Dorado in Colombia
1En reise i sameland- Viaggio nelle terre dei lapponi - Mátki sámis
1Fångstkultur i Västnorden
1Fem Indiska hantverkare, kulturperspektiv nr 5 skriven av Ulla Wagner
1Fetish Modernity
1Före Picasso - Afrikansk konst i svensk ägo
1Förfärliga och begärliga föremål. Förf. Lotten Gustafsson Reinius
1Förteckning öfver Expositionen i Svenska Slöjdföreningens Skola öppnad den 20 januari 1854.
1Från Tält och Tempel i Fjärran Östern, Vägledning
1Gaza Graffiti - budskap om kärlek och politik
1Gunnar Nykvist: Round the World by Primitive Craft. Reprint Ethnos 1961:1-2
1Güzel - Fotografier, Turkiet, 1988, Finn Larsen
1Hand-made Japanese Papers: An Exhibition Tour of Scandinavia
1Hard Rain - Our headlong collision with nature
1Hassan Fathy, arkitekt i tredje världen av Tina Wik
1Historien om människan The Human Story
1I Asiens tid Ordfronts förlag
1I form av en kalender
1Indianernas Konst Intiaanien Taidetta skriven av amanuensen vid Etnografiska museet Anna-Britta Hellbom
1Indianskt Konsthantverk, Föremålslista
1Inuit, engelsk katalogbok producerad utanför museet
1Jag och Du - Vi och Dom... Tredje Världen i svensk press under 100 år.
1Japanese Photography: Japan 71-84 - Man and Life
1Japan -levande tradition
1Japansk katalog av Sven Hedin - tecknaren Med papper och penna i Centralasien
1Kajaken
1Kantele - Finlands nationalinstrument
1Katalogen är publicerad av The Japan Foundation “Japanese Kites and Tops”.
1Katalog över professor Gustaf Bolinders vandringsutställning från infödingsstammar i portugisiska Angola, Västafrika
1Katalog över Svenska Sällskapets för Antropologi och Geografi Afrikanska utställning 1886
1Kelim-symbolfyllda vävar från Kurdistan
1Kimonon, en utställning kring
1Kongospår
1Konungariket Bhutan- en informationsskrift
1Korgar från Ngamiland, Botswana
1Kortfattad Handledning för besökande af den Etnografiska Missionsutställningen till förmån för Riksmuseum. Pris 20 öre.
1Kortfattad handledning för besökande af Riksmuseets Etnografiska afdelning 1, Samlingarna Wallingatan 1 A. Författad av Erland Nordenskiöld.
1Kortfattad vägledning för ett besök vid Etnografiska utställningen Guldkusten och dess innevånare
1Kortfattad vägledning över utställningen Exotisk konst och konsthantverk 8-30 januari 1927
1Kulturperspektiv på Kuwait
1Lastbilskonst i Pakistan
1Lilla indianboken
1Manna - en annorlunda utställning om mat
1Marianne Enge, Kvinnornas Botswana, Stockholm 2006
1Maya det gåtfulla Folket
29Med världen i Kappsäcken
1Mexican textiles
1Mötesplats Afrika
1Nästa år i Emmaus
1Navaho väver
1Negerkonst
1Nej
1Nordic Explorers Outline of a touring exhibition from 1996 to1998
1Observers of Man
1Ossian Elgström - Bilder från Västgrönland
1Östtimor Hoppet i mörkret Gil Macedo Brasilien
1På naturens villkor
1På naturens villkor, Brevskolans förlag Bilden på Klippan
1Pékin 1966
1Pictures from an Expedition The Sino-Swedish Scientific Expedition to the North-Western Provinces of China (1927-35)
1Prärieindianer
1Prärieindianer, eller rättare sagt, indianerna på den nordamerikanska högslätten öster om de Klippiga bergen.
1Projektet
1Riksmuseets etnografiska avdelnings nya utställning av C.V. Hartman. Stockholm P.A. Norstedt & söners förlag, 1917.
1Riksmusei Etnografiska Samling, afdelningen II, Asien, Fornamerika af D:r Hjalmar Stolpe
1Roma and Sinti-Human rights for Europe’s largest minority
1Rosebud Sioux - a people in transition,
1Samerna Solens och Vindens folk
1Sápmi - Vår del av Världen
1Skatter från den befjädrade ormens land, sv & eng vers,Treasures from the land of the Plumed Serpent, texter till montrarna.
1Små medel - stora drömmar
1Söderhav - människor och kulturer i Stilla Havets värld skriven av Anders Ryman säljs i butiken
1Storiex of the Mekong. Mekong berättar
1Sven Hedin and the Kingdom of Lou-Lan, japansk och engelsk text
1Sven Hedin utställningen
1Tantra konst, kult, meditation
1The Chinese Lama Temple Potala of Jehol
1Tidiga byggen
1UKI-YO-E Bilder av flytande liv
1Utställning af Arkeologiska och Etnografiska samlingar från Central-Amerika i K. Akademien för de fria konsterna med förord av Hjalmar Stolpe
1Utställning Konstnär Amir Nosrat Monaghah
1Vägledning genom Vanadisutställningen i Valand 1887 af Hjalmar Stolpe
1Vägledning och Specialförteckning, två volymer 1879
1Vägledning till Riksmuseums etnografiska avdelnings utställning i Kgl. Konstakademien af Samlingar samt Folk och Landskapsbilder från Amerika, Asien, Afrika och Lappland, pris 25 öre.
1Vägvisare genom Vanadis-utställningen i Arffurstens Palats 1886 af Hjalmar Stolpe
1Vår insats, en utställning av svenska hjälporganisationer om bistånd och förändring i u-länderna
1Wajang - skuggspel från Java