logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMKlassifikation, OCM (bred)

CountValue
9Ägande (420)
29Arbetsmarknad (460)
1658Arkeologi och historia (170)
2Barnuppfostran (860)
1382Bearbetning av råämnen (320)
13Bebyggelse (360)
60Byggnader (340)
66Byggteknik, Planering och Anläggning (330)
7Död (760)
670Dokumentation (210)
2312Dräkt (290)
1330Drikker, nytelsesmidler og legemidler (no) (270)
132Energi (370)
5Familj (590)
6Finansväsen (450)
842Födans behandling (250)
495Födans förtäring (260)
2Folklig vetenskap (820)
8Folktro (890)
35Försäljning och marknadsföring (440)
1Fortplantning (840)
1Fritiden og dens bruk (no) (517)
27Fritidssysselsättningar (520)
321Geografi och Natur (130)
331Husdjursskötsel (230)
475Jordbruk (240)
87Kemisk industri (380)
48Kommunikation (200)
10Konst (530)
6Krig (720)
4513Kroppens prydnande och vård (300)
8Kulturen som helhet (180)
1Människans åldrar (880)
19Människans biologi (140)
37Maskiner (400)
1Metod (120)
7Orientering- Referenssystem (100)
1Rättskipning (690)
11650Redskap och verktyg (410)
129Religonsutövning (780)
1995Samlande, Jakt och Fiske (220)
2Sjö- och Luftfart (500)
1Släktgrupper (Används inte) (610)
1Social skiktning (560)
3Spädbarnstid och barndom (850)
1Språk och Dialekt (190)
2580Textil, Skinn och Fibrer (280)
1Transport (no) (489)
1Transport till lands (490)
132Trosföreställningar (770)
1Undervisning (870)
449Utbyte av varor och tjänster (430)
52Utnyttjande av naturtillgångar (310)
1657Utrustning och skötsel av byggnader (350)
1Verkstadsindustri (390)