logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMHändelse - avbildar

CountValue
1Axel Klinckowströms expedition till Surinam (1891-1892)
1Bolinders expedition till södra Afrika (1948-1949)
1Den nya svenska Kamtjatka-expeditionen (1924-1927)
1Hedin, andra resan i Persien (1890-1891)
1Hedin, första resan i Persien (1886)
1Hedinexpeditionen, andra centralasiatiska expeditionen (1899-1902)
1Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
1Hedinexpeditionen, första centralasiatiska expeditionen (1893-1897)
1Hedinexpeditionen, tredje centralasiatiska expeditionen (1905-1908)
1James Cook, andra expeditionen (1772-1775)
1James Cook, första expeditionen (1768–1771)
2James Cook, tredje expeditionen (1776-1779)
2Repatriering, Marquesasöarna (2015)
18Samlingsbesök, besök av ambassadörer, Oceanien, 2019
20Samlingsbesök, grundutbildning. HV-skola 2020-01-08
1Samlingsbesök, Konstfack 2019-10-31
3Vanadis världsomsegling (1883-1885)