logo

Carlotta - the museum database

bild

Hjalmarsson, Justus :: apotekare

Object description

Justus Adalric Hjalmarsson, född 2 februari 1823, i Rödbo, Kungälv (familysearch), död 1876 (även 1975 förekommer som årtal), apotekare (familysearch). Reste efter avlagd apotekareexamen 1847 till S:t Thomas i Västindien, där han till en början hade anställning på ett apotek. Sedan anlade han på samma plats en mindre kemisk-teknisk fabrik, vilken tycks ha givit honom en skäligen god inkomst.

År 1852 företog han en resa till Honduras för insamlande av naturalier och etnografica. Dessa senare, vilka bestod av inkaiska gudabilder av olika metallegeringar, amuletter, mumier mm, donerade han till Statens Etnografiska Museum, där de alltjämt finns.

Sju år senare avlade han ett besök i hemlandet vid vilket tillfälle han till redaktören för Illustrerad Tidning (1858, i tio avsnitt under rubriken "Resebilder från Central-Amerika af en i Westindien bosatt svensk", nr 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 44, 45) skänkte sina under den centralamerikanska resan gjorda anteckningar jämte en del fotografier.

Efter Sverige-besöket slog han sig ned i Arecibe på ön Porto Rico och avled 1876 ombord på en resa med ångfartyget "Cimbria". Dessförinnan hade han emellertid ånyo gästat sitt gamla fädernesland att döma av ett i Stockholm daterat brev av den 30 okt. 1872 till prof. S. Lovén. Han var medlem av Sv. Läkare-sällskapet. Porträtt finns i Läkare-sällskapet.

Hjalmarsson hade en son, Carlos Georg född 1861 på Porto Rico. Denne tycks åtminstone delvis fått sin uppfostran i Sverige, ty där avlade han 1882 apotekareexamen. Därefter återvände han till Västindien och är nu avliden sedan årskilliga år tillbaka.

(Uppgifterna om H. lämnade av minister Axel Paulin 20/1 1951). /US

 • Namn - insamlare (28)
 1. Thumbnail
  Name:
  Hjalmarsson, Justus , Hjalmarsson, Justus Adalrik
  Identity:
  1877.04
  Location:
  Andean area, Andinska området, Caribbean, Centralamerika, Circum Caribbean, Greater Antilles, Honduras, Intermediära området, Intermediate area, Karibien, Latinamerika, Mellanamerika, Nordamerika, North America, Peru, Puerto Rico, South America, Stora Antillerna, Sydamerika, West Indies
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  ring, stenring
  Identity:
  1877.04.0001
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Time:
  1200-1500 ca
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  ring
  Identity:
  1877.04.0002
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Time:
  1200-1500 ca
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  ring
  Identity:
  1877.04.0003
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Time:
  1200-1500 ca
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  ring
  Identity:
  1877.04.0004
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Time:
  1200-1500 ca
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  zemi
  Identity:
  1877.04.0005
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Time:
  1200-1500 ca
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  stenhuvud, zemi
  Identity:
  1877.04.0006
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  yxa
  Identity:
  1877.04.0007
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Time:
  1200-1500 ca
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  yxa
  Identity:
  1877.04.0008
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  amulett
  Identity:
  1877.04.0009
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  verktyg, yxa
  Identity:
  1877.04.0010
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 12. Thumbnail
  Name:
  yxa
  Identity:
  1877.04.0011
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  figur, gudabild, skulptur
  Identity:
  1877.04.0012
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment
  Identity:
  1877.04.0013
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment
  Identity:
  1877.04.0014
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment
  Identity:
  1877.04.0015
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment
  Identity:
  1877.04.0016
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Time:
  1200-1500 ca
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment
  Identity:
  1877.04.0017
  Location:
  America, Amerika, Nordamerika, Puerto Rico, Västindien
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  huvud, skulptur
  Identity:
  1877.04.0018
  Location:
  Amerika, Centralamerika, Copán, Honduras, Mellanamerika, Nordamerika
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  kon, obsidian
  Identity:
  1877.04.0019
  Location:
  America, Amerika, Centralamerika, Copán, Honduras, Mellanamerika, Nordamerika
  Time:
  700-1000 ca
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  kon, obsidian
  Identity:
  1877.04.0019.A
  Location:
  Centralamerika, Copán, Honduras, Nordamerika
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  avslag, obsidianblad
  Identity:
  1877.04.0019.B
  Location:
  Centralamerika, Copán, Honduras, Nordamerika
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  figurin, skulptur, solgud
  Identity:
  1877.04.0020
  Location:
  America, Peru, Sydamerika
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  figurin, skulptur
  Identity:
  1877.04.0021
  Location:
  America, Peru, Sydamerika
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  figurin, skulptur
  Identity:
  1877.04.0022
  Location:
  America, Peru, Sydamerika
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  figurin, skulptur
  Identity:
  1877.04.0023
  Location:
  America, Peru, Sydamerika
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  figurin, skulptur
  Identity:
  1877.04.0024
  Location:
  America, Peru, Sydamerika
  Person:
  Hjalmarsson, Justus
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  figurin, skulptur
  Identity:
  1877.04.0025
  Location:
  America, Peru, Sydamerika
  Time:
  1400-tal, 1500-tal
  Person:
  Hjalmarsson, Justus

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.