logo

Carlotta - the museum database

bild

Stolpe, Hjalmar :: arkeolog, etnograf, intendent

Object description

Hjalmar Stolpe, verksam vid Statens historiska museum 1874 -1900. Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avd. från 1903 till 1905. S. lyckades år 1900 få de etnografiska samlingarna vid Riksmus. erkända som en självständig avd. och förordnades år 1900 till föreståndare där. Grundade Etnografiska Museet i Stockholm och var banbrytare på ornamentstudiets område. Utgav 1890-91 det banbrytande verket "Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik".

S. gjorde naturhistoriska och arkeologiska studier på Björkö, Birka

fr o m 1871. Grävningarna fortsatte 1873-81. Mera tillfälligt 1888-90 och 1895. Omkring 1.100 gravar samt ett parti av "svarta jorden" undersöktes, varjämte gravfälten delvis kartlades 1888-89.

Åren 1881-82 och 1893 undersökte han de berömda båtgravarna vid Vendels kyrka i Uppland och 1891-92 stenålderlämningarna i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö vid Gotland.

S. använde tidigt fototekniken och framstår som Sveriges förste store stilbildande fältarkeolog.

Deltog som etnograf i fregatten Vanadis världsomsegling 1883-85, varifrån han hemförde 7.500 föremål. /US

 1. Thumbnail
  Name:
  utställningskatalog
  Identity:
  00047
  Time:
  1900-01-01, 1900-11-12
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  föremålsbild, illustration
  Identity:
  0295.0004
  Location:
  Mexiko
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  mönster
  Identity:
  1080.0096
  Time:
  2002
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  föremålsbild, teckning
  Identity:
  9999.0377
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  generalkatalog, pm
  Identity:
  1904_01_1904_18/File_12473 [ocr]
  Time:
  1904-11-23
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  artikel, klipp, tidningsartikel
  Identity:
  ext-Tklipp.1884-05-16sthlmdgbl
  Time:
  1884-04-09, 1884-05-16
  Person:
  Stockholms Dagblad, Stolpe, Hjalmar
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  artikel, klipp, tidningsartikel
  Identity:
  ext-Tklipp.1884-08-04sthlmdgbl
  Time:
  1884-, 1884-08-04
  Person:
  Stockholms Dagblad, Stolpe, Hjalmar
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  artikel, klipp, tidningsartikel
  Identity:
  ext-Tklipp.1884-08-05sthlmdgbl
  Time:
  1884-03-02, 1884-08-05
  Person:
  Stockholms Dagblad, Stolpe, Hjalmar
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  artikel, klipp, tidningsartikel
  Identity:
  ext-Tklipp.1884-08-12sthlmdgbl
  Time:
  1884-
  Person:
  Stockholms Dagblad, Stolpe, Hjalmar
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  artikel, klipp, tidningsartikel
  Identity:
  ext-Tklipp.1884-08-13sthlmdgbl
  Time:
  1884-
  Person:
  Stockholms Dagblad, Stolpe, Hjalmar
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  artikel, klipp, tidningsartikel
  Identity:
  ext-Tklipp.1884-08-14sthlmdgbl
  Time:
  1884-
  Person:
  Stockholms Dagblad, Stolpe, Hjalmar
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  artikel, klipp, tidningsartikel
  Identity:
  ext-Tklipp.1884-10-13sthlmdgbl
  Time:
  1884-
  Person:
  Stockholms Dagblad, Stolpe, Hjalmar
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  artikel, klipp, tidningsartikel
  Identity:
  ext-Tklipp.1884-10-16sthlmdgbl
  Time:
  1884-05-10, 1884-10-16
  Person:
  Stockholms Dagblad, Stolpe, Hjalmar
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  artikel, klipp, tidningsartikel
  Identity:
  ext-Tklipp.1884-10-20sthlmdgbl
  Time:
  1884-
  Person:
  Stockholms Dagblad, Stolpe, Hjalmar
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  dagbok, sida, teckning
  Identity:
  IMAGE5
  Time:
  1884-
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  dagbok, sida, teckning
  Identity:
  IMAGE6
  Time:
  1884-
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 17. Thumbnail
  Name:
  dagbok, teckning
  Identity:
  Ö01-10-01
  Time:
  1883-, 1884-
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 18. Thumbnail
  Name:
  dagbok, teckning
  Identity:
  Ö01-10-03
  Time:
  1884-
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  dagbok, teckning
  Identity:
  Ö01-10-04
  Time:
  1884-
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 20. Thumbnail
  Name:
  dagbok, teckning
  Identity:
  Ö01-10-05
  Time:
  1884-
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 21. Thumbnail
  Name:
  dagbok, teckning
  Identity:
  Ö01-10-06
  Time:
  1884-
  Person:
  Stolpe, Hjalmar
 22. Thumbnail
  Name:
  dagbok, teckning
  Identity:
  Ö01-10-07
  Time:
  1884-
  Person:
  Stolpe, Hjalmar

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.