logo

Carlotta - the museum database

1799.02 :: Sparrman, Anders

Object description

Samlingen härstammar från Anders Sparrmans tid dels i södra Afrika och dels som deltagare ombord på Resolution i James Cooks andra världsomsegling 1772-75. De etnografiska föremålen från andra resan har Anders Sparrman själv samlat och ingick i Vetenskapsakademiens naturaliekabinett som senare skulle bli det etnografiska museet i Stockholm.

Föremålen kom till kgl. Vetenskapsakademien vars samlingar Sparrman förestod 1778-1798. Sedemera blev detta en del Riksmuseets samlingar med en särskild etnografisk avdelning från år 1900./Is

Samlingsnummer
1799.02
Samlingsnamn
Sparrman, Anders
Omfattning
1799.02.1-102
Region - ursprung
Tahiti; Nya Kaledonien
Land - ursprung
Nya Zeeland : Oceanien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Senegal : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Sydafrika : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tonga : Oceanien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Afrika; Oceanien
Geografiskt namn - annat
Oceania; Pacifiken; Pacific
Entré till samlingen
En av museets absolut mest värdefulla samlingar. Här finns föremål både från Linnélärjungen Anders Sparrmans tid på Kap i Sydafrika och när han deltog i kapten James Cooks andra resa. Detta är föremål som förändrade synen på världen, när de anlände till Vetenskapsakademien i Stockholm. (20100218. WÖ)
Beskrivning

Samlingen härstammar från Anders Sparrmans tid dels i södra Afrika och dels som deltagare ombord på Resolution i James Cooks andra världsomsegling 1772-75. De etnografiska föremålen från andra resan har Anders Sparrman själv samlat och ingick i Vetenskapsakademiens naturaliekabinett som senare skulle bli det etnografiska museet i Stockholm.

Föremålen kom till kgl. Vetenskapsakademien vars samlingar Sparrman förestod 1778-1798. Sedemera blev detta en del Riksmuseets samlingar med en särskild etnografisk avdelning från år 1900./Is

Tidpunkt - förvärv i fält
1772-
Namn - förvärvat från
Kungliga Vetenskapsakademien
alt
Beskrivning
KVA grundades 1739. Akademien hade först sina möten i det så kallade "Lefebureska huset" på Stora Nygatan. De första egna lokalerna fick man 1828 i Westmanska palatset på Wallingatan. Sedan 1915 finns man i lokaler i Frescati.
Källor - http
commons.wikimedia.org, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Sparrman, Anders (1748 - 1820), naturforskare, resenär
alt
Beskrivning

Anders (Andreas) Sparrman, naturforskare, professor vid Collegium Medicum från 1790. Linnélärjungen S. reste till Kina 1765-67 som skeppsläkare. Han reste till Sydafrika, Kaplandet och Godahoppsudden 1772. Åren 1772-75 deltog han som naturalhistoriker på James Cooks resor i Stilla havet och Södra ishavet och fortsatte därefter sina undersökningar i Kaplandet (Sydafrika). Efter hemkomsten med rika, främst zoologiska samlingar (nu i Naturhistoriska riksmuseet), var S. föreståndare för Vetenskapsakademiens naturaliekabinett 1777-98. Under 1780- och 90-talen vändes hans intresse alltmer mot slavfrågan, som upptagit honom alltsedan tiden i Kap. Han kunde 1787 under en resa till Västafrika med de likasinnade C.B. Wadström samt officeren och kemisten Carl-Axel Arrhenius (1757-1824) på plats studera slavhandeln.

Källa: Nationalencyklopedin. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor

Bassani, Ezio. AFRICAN ART AND ARTEFCTS IN EUROPEAN COLLECTIONS 1400-1800. London, 2000.

Danielsson Bengt. 1969. The Captain Cook Biscentenary. The National Museum of Ethnography, Stockholm

Keappler Adrienne L. Artificial Curiosities, An Exposition of Native Manufactures collected on the Three Pacific Voyages of Captain James Cook, R.N. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawaii, 1978.

Rudner, Ione & Jalmar. A. Sparrman's Ethnographical Collection from South Africa. Statens Etnografiska Museum, 1957.

Sparrman, Anders. Resa omkring Jordklotet I sällskap med Kapit. J. Cook och Hrr Forster Åren 1772,73,74 och 1775. Förrättad och beskrifwen af Anders Sparrman. Första Afdelningen. Stockholm 1802.

Andra Afdelningen. Stockholm 1818

___.A voyage round the world with Captain James Cook in H.M.S. Resolution. Indroduction & Notes by Owen Rutter London, 1944.

Söderström Jan. 1939. A. Sparrman´s ethnographical collection from James Cook´s 2nd Expedition (1772-1775), Stockholm 1939 (The Ethnographical Museum of Sweden, Stockholm) New Series. Publication no 6, 1939.

___. 1936a. Sparrman´s ethnographical collection from James Cook´s second expedition to the southern Pacific (1772-1775).

Ethnos 1936:3

___. 1936b. Note on the publication of the Sparrman ethnographical collection from Cook´s second expedition 1772-75. Ethnos 1936:6

Östberg, Wilhelm, red. Med världen i kappsäcken. Samlingarnas väg till Etnografiska museet. Borås, 2002.

Referens - källa
Östberg, Wilhelm (red.) (2002). Med världen i kappsäcken: samlingarnas väg
alt
Källor - http
libris.kb.se
Rudner, Ione & Rudner, Jalmar (1957). A. Sparrman's ethnographical collection
alt
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se
Söderström, Jan (1939). A. Sparrman's ethnographical collection James Cook's
alt
Källor - http
books.google.se, libris.kb.se, archive.org
Källor - http
archive.org
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
OZ4; OU9; OX8; OP4; FX5; FX6; FX10; FX13; FX17

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.