logo

Carlotta - the museum database

bild

1887.08.3494 :: skåp, altarskåp

Object description
Altarskåp med svartlackerad utsida och förgylld insida, innehållande tre figurer på molnformation som vilar på en i flera avsatser bearbetad tron. På lockinsidorna två återgivningsr av munkar, minutiöst arbetade med bl a flera färger. Enligt katalogen är det Amida, Kannon och Seishi. Amida är en japansk namnform för Amitabha Buddha, det obegränsade ljusets Buddha. Tron infördes i Kina på 3-400-talet. Det är möjligt att roten finns i solkulten redan i de tidiga mahayana-lärorna (utövades av indo-perser och skyter). Han tillbes särskilt i jodo-sekten och finns i många olika former konstnärligt sett, t ex i de berömda raigo-zu-bilderna, där Amida möter den döende eller välkomnar honom till det västra paradiset. I Japan finns han t ex i formen Yama-goshi-no-Nyorai där han uppstiger bakom ett dimklättberg med ljusstrålar från huvud och kropp. Han upptäder ofta som i detta altarskåp flankerad av Kannon (Avalokitesvara) och Dai Seishi (Mahasthamaprapta). Litt.: Edmunds 1934, s 224-25. Vad det gäller Mahasthamaprapta kallas han Dai Seishi i Japan och det översätts med "han som har fått stor styrka". Han är en manifestation av Amidas andliga visdom, precis som Kannon manifesterar hans medkänsla och uppträder såsom i objektet, men mudran stämmer ej. Edmunds 1934, s 253. I Fredrick W Bunce. 1993. An Encyklopedia of Buddhist Deities, Demigods, Godlings, Saints and Demons. Dehli, s 319-20 finns uppgifter om två figurer, både Mahasthamaprapta och Mahasthamaprata. Där står om Mahasthamaprapta att han finns som en av Avalokitesvaras 108 former i Kathmandu, Nepal, enligt Battacharyya samt att han är en emanation av Dhyani Buddha Amitabha. Om Mahasthamaprata står det i Bunce 1993 just "he who has attained to great power" samt att han kallas Dai Seishi i Japan, mycket snarlikt Edmunds text. Han ska vara mycket populär i Kina jämfört med i Indien. Inte heller i detta fall passar mudra-beskrivningen in på objektet. (PH)
Inventarienummer
1887.08.3494
Inventarienummer, tidigare
V.61.397
Sakord
skåp; altarskåp
Sakord, engelska
cabinet
Tidpunkt - tillverkning, tidigast
1700-tal
Ort - brukare
Kyoto
Land - ursprung
Japan : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
Japan
Världsdel - ursprung
Asien
Beskrivning
Altarskåp med svartlackerad utsida och förgylld insida, innehållande tre figurer på molnformation som vilar på en i flera avsatser bearbetad tron. På lockinsidorna två återgivningsr av munkar, minutiöst arbetade med bl a flera färger. Enligt katalogen är det Amida, Kannon och Seishi. Amida är en japansk namnform för Amitabha Buddha, det obegränsade ljusets Buddha. Tron infördes i Kina på 3-400-talet. Det är möjligt att roten finns i solkulten redan i de tidiga mahayana-lärorna (utövades av indo-perser och skyter). Han tillbes särskilt i jodo-sekten och finns i många olika former konstnärligt sett, t ex i de berömda raigo-zu-bilderna, där Amida möter den döende eller välkomnar honom till det västra paradiset. I Japan finns han t ex i formen Yama-goshi-no-Nyorai där han uppstiger bakom ett dimklättberg med ljusstrålar från huvud och kropp. Han upptäder ofta som i detta altarskåp flankerad av Kannon (Avalokitesvara) och Dai Seishi (Mahasthamaprapta). Litt.: Edmunds 1934, s 224-25. Vad det gäller Mahasthamaprapta kallas han Dai Seishi i Japan och det översätts med "han som har fått stor styrka". Han är en manifestation av Amidas andliga visdom, precis som Kannon manifesterar hans medkänsla och uppträder såsom i objektet, men mudran stämmer ej. Edmunds 1934, s 253. I Fredrick W Bunce. 1993. An Encyklopedia of Buddhist Deities, Demigods, Godlings, Saints and Demons. Dehli, s 319-20 finns uppgifter om två figurer, både Mahasthamaprapta och Mahasthamaprata. Där står om Mahasthamaprapta att han finns som en av Avalokitesvaras 108 former i Kathmandu, Nepal, enligt Battacharyya samt att han är en emanation av Dhyani Buddha Amitabha. Om Mahasthamaprata står det i Bunce 1993 just "he who has attained to great power" samt att han kallas Dai Seishi i Japan, mycket snarlikt Edmunds text. Han ska vara mycket populär i Kina jämfört med i Indien. Inte heller i detta fall passar mudra-beskrivningen in på objektet. (PH)
Materialkategori
trä
Material - tillverkning
lack; guld; metall
Händelse - var närvarande vid
Vanadis världsomsegling (1883-1885)
alt
Beskrivning

Världsomseglingen med Vanadis ägde rum 1883 till 1885. I Sheerness lossnade en båt när den skulle firas ner och fyra man ur besättningen skadades. En stormby satte senare fartyget på drift så det stötte ihop med den engelska monitoren Hydra, inget av fartygen fick dock några större skador. Under besöket i Lissabon avlade H. M. Konungen och H. K H. Kronprinsen av Portugal besök ombord. I Valparaíso avlade republikens president besök ombord. Under getjakt på ön Nouka Hiva föll en man ur besättningen så svårt i bergen att han senare avled samma dag. I Papeete avlade H.M. Konungen av Tahiti besök ombord. I Honolulu hedrades man av en visit av den infödde härskaren, kung Kalakau. 15 september till ankars iShanghai råkade hon ut för en våldsam orkan men man lyckades att med reservankare ock maskinkraft förhindra att hon kom på drift. Fartygets båtar ådrog sig dock en del skador och en ångslup kom på drift och sjönk men kunde senare bärgas. 6 april 1885 föll en av stormärsgastarna i däck och avled omedelbart. Han begravdes i land vid framkomsten till Gibraltar några dagar senare. Vi återkomsten till Sverige 9 maj 1885 hade hon legat till sjöss effektiv gångtid c:a 11 månader, varav längsta tiden från hamn till hamn var 28 dagar på resan mellan Lissabon och Rio de Janeiro. Fartygschef var kommendör O. Lagerberg. Sekond var kapten H. af Klintberg.

Färdväg

1. Sverige Avseglade 5 december 1883

2. Sheerness, England

3. The Downs, England

4. Lissabon, Portugal Anlöpte 23 december 1883

5. Rio de Janeiro, Brasilien Anlöpte 23 januari 1884

6. Punta Arenas, Chile

7. Borja Bay

8. Colombine cove, Newton Island

9. Molyneux Sound

10. Green Harbour

11. Valparaíso, Chile Anlöpte 6 mars 1884

12. Callao, Peru Anlöpte 30 mars 1884

13. Anna Maria Bay ön Nouka Hiva, Marquesasöarna, Franska Polynesien

14. Fakarava, Pamotousöarna, Franska Polynesien

15. Papeete, Tahiti, Anlöpte 19 maj 1884

16. Honolulu, Hawaii, USA Anlöpte 23 juni 1884

17. Jaluits la

18. Yokohama, Japan Anlöpte 1 september 1884

19. Kobe, Japan

20. Nagasaki, Japan

21. Hongkong

22. Manilla, Filippinerna

23. Shanghai, Kina Anlöpte 13 oktober 1884

24. Singapore Anlöpte 28 november 1884

25. Calcutta, Indien Anlöpte 23 december 1884

26. Colombo, Ceylon Anlöpte 14 januari 1885

27. Bombay, Indien

28. Aden, Jemen Anlöpte 20 februari 1885

29. Massaua, Eritrea

30. Port Said, Egypten Anlöpte 12 mars 1885

31. Alexandria, Egypten

32. Malta, Italien Anlöpte 24 mars 1885

33. Gibraltar Anlöpte 11 april 1885

34. Malmö

35. Karlskrona

36. Stockholm Anlöpte 9 maj 1885

(wikipedia, 2013-10-29)

Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Händelse, del av - var närvarande vid
Vanadis - 09 Japan
alt
Personnamn - förvärvat från
Stolpe, Hjalmar (1841 - 1905), arkeolog, etnograf, intendent
alt
Beskrivning

Hjalmar Stolpe, verksam vid Statens historiska museum 1874 -1900. Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avd. från 1903 till 1905. S. lyckades år 1900 få de etnografiska samlingarna vid Riksmus. erkända som en självständig avd. och förordnades år 1900 till föreståndare där. Grundade Etnografiska Museet i Stockholm och var banbrytare på ornamentstudiets område. Utgav 1890-91 det banbrytande verket "Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik".

S. gjorde naturhistoriska och arkeologiska studier på Björkö, Birka

fr o m 1871. Grävningarna fortsatte 1873-81. Mera tillfälligt 1888-90 och 1895. Omkring 1.100 gravar samt ett parti av "svarta jorden" undersöktes, varjämte gravfälten delvis kartlades 1888-89.

Åren 1881-82 och 1893 undersökte han de berömda båtgravarna vid Vendels kyrka i Uppland och 1891-92 stenålderlämningarna i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö vid Gotland.

S. använde tidigt fototekniken och framstår som Sveriges förste store stilbildande fältarkeolog.

Deltog som etnograf i fregatten Vanadis världsomsegling 1883-85, varifrån han hemförde 7.500 föremål. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Datum - förvärv till museet
1887
Ursprungsdatabas
Etno
Klassifikation, OCM (smal)
Bildkonst (532); Örlogsfartyg (716); Ritual (788)
Månad - Månadens föremål
2018-06
OWC - ursprung
AB2
Belongs to Samling
1887.08 :: Vanadis