logo

Carlotta - the museum database

1935.50 :: Hedin-Bendix-samlingen

Object description

Föremål insamlade under Hedinexpeditionen 1929-1935 vilken sponsrades av Vincent Bendix. Därefter har ytterligare föremål som förvärvats från samma geografiska områden tillförts samlingen.

Delsamlingar:

-Sven Hedin, David Hummel, Gösta Montell och Larsson genomförde en exkursion i Inre Mongoliet i november 1929. Föremål inköpta under denna exkursion omfattar 1-ca 98.

-Föremål insamlade av Larsson 99-142.

-Gjutformar i brons, H 691- H777 överförda till ny samling 1935.53.1-143.

-Gösta Montell och Joel Eriksson genomförde en exkursion i Inre Mongoliet i april 1930. Föremål inköpta under denna exkursion omfattar föremål märkta 1050 -1148.

-Föremål inköpta i Peking av Gösta Montell och Edward Tesdorpf omfattar föremål runt 1150.

-Gomboieff (Gomboiev)-samlingen omfattar föremål märkta 2001-2541. Gomboievsamlingen förvärvades av Nicolai Gomboiev fr o m 1872. Därefter inköptes den på auktion av Hedin Bendix-expeditionens samlingar.

-Etsin Gol-samlingen insamlad av Gösta Montell med hjälp av Georg Söderbom sommaren 1930 och omfattar föremål märkta 2551-2832.

-Brunhild Lessings samling insamlad i Shanxi omfattar föremål märkta 3400-3475

-Ferdinand Lessings samling omfattar nr. 3714-3847

-Nils Ambolts samling från Xinjiang och Ladakh omfattar föremål märkta 3860-3919.

-Ferdinand Lessings samling insamlad i Indokina och Yunnan omfattar föremål märkta 3923-3929

-Av Josef Söderbom förvärvade bronser från Mongoliet och Gansu omfattar 3960-4158.

-Föremål från Cranmore Etnographical Museum nr. 4175-4180

-Byte med Nationalmuseum nr. 4401-4407

-Föremål förvärvade av dr. Nils Ambolt i Ostturkestan (nuv. Xinjiang) omfattar nr 4453-4479.

-Föremål förvärvade av Folke Bergman omfattar nr. 4634-4679.

-Folke Bergmans kvarlåtenskap omfattar nr. 4760-4774.

-Toni Schmids samling omfattar nr. 5400-?

-Folke Bergmans arkeologiska samling omfattar nr. 5429-5445.

-Har tillhört fru Elsbeth Funch på Ökna säteri (tidigare i Li Hung-changs samling). Förvärvad 1947 genom byte med C. H. Lundgrens Antikhandel som istället fick en k´o-ssu duk inköpt för samlingarna från Bukowski samt en gudabild. (MLK) nr. 5511-5674.

-Georg Söderboms samling insamlad1934 hos loplik omfattar nr. 5699-5716.

Föremål har förts över till Göteborgs Etnografiska Museum (samling 1931.48, GAM, sedan 1999 Världskulturmuseet)

Samlingsnummer
1935.50
Samlingsnamn
Hedin-Bendix-samlingen
Omfattning
1-
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Asien
Beskrivning

Föremål insamlade under Hedinexpeditionen 1929-1935 vilken sponsrades av Vincent Bendix. Därefter har ytterligare föremål som förvärvats från samma geografiska områden tillförts samlingen.

Delsamlingar:

-Sven Hedin, David Hummel, Gösta Montell och Larsson genomförde en exkursion i Inre Mongoliet i november 1929. Föremål inköpta under denna exkursion omfattar 1-ca 98.

-Föremål insamlade av Larsson 99-142.

-Gjutformar i brons, H 691- H777 överförda till ny samling 1935.53.1-143.

-Gösta Montell och Joel Eriksson genomförde en exkursion i Inre Mongoliet i april 1930. Föremål inköpta under denna exkursion omfattar föremål märkta 1050 -1148.

-Föremål inköpta i Peking av Gösta Montell och Edward Tesdorpf omfattar föremål runt 1150.

-Gomboieff (Gomboiev)-samlingen omfattar föremål märkta 2001-2541. Gomboievsamlingen förvärvades av Nicolai Gomboiev fr o m 1872. Därefter inköptes den på auktion av Hedin Bendix-expeditionens samlingar.

-Etsin Gol-samlingen insamlad av Gösta Montell med hjälp av Georg Söderbom sommaren 1930 och omfattar föremål märkta 2551-2832.

-Brunhild Lessings samling insamlad i Shanxi omfattar föremål märkta 3400-3475

-Ferdinand Lessings samling omfattar nr. 3714-3847

-Nils Ambolts samling från Xinjiang och Ladakh omfattar föremål märkta 3860-3919.

-Ferdinand Lessings samling insamlad i Indokina och Yunnan omfattar föremål märkta 3923-3929

-Av Josef Söderbom förvärvade bronser från Mongoliet och Gansu omfattar 3960-4158.

-Föremål från Cranmore Etnographical Museum nr. 4175-4180

-Byte med Nationalmuseum nr. 4401-4407

-Föremål förvärvade av dr. Nils Ambolt i Ostturkestan (nuv. Xinjiang) omfattar nr 4453-4479.

-Föremål förvärvade av Folke Bergman omfattar nr. 4634-4679.

-Folke Bergmans kvarlåtenskap omfattar nr. 4760-4774.

-Toni Schmids samling omfattar nr. 5400-?

-Folke Bergmans arkeologiska samling omfattar nr. 5429-5445.

-Har tillhört fru Elsbeth Funch på Ökna säteri (tidigare i Li Hung-changs samling). Förvärvad 1947 genom byte med C. H. Lundgrens Antikhandel som istället fick en k´o-ssu duk inköpt för samlingarna från Bukowski samt en gudabild. (MLK) nr. 5511-5674.

-Georg Söderboms samling insamlad1934 hos loplik omfattar nr. 5699-5716.

Föremål har förts över till Göteborgs Etnografiska Museum (samling 1931.48, GAM, sedan 1999 Världskulturmuseet)

Förvärvsomständigheter - i fält

Uppgifter om var expeditionens medlemmar befann sig vid olika tidpunkter under den stora expeditionen finns i Hedinpärmen för dokumentation i arkivet. (AA)

Uppgifter angående delsamlingar:

Gomboievsamlingen förvärvades av Nicolai Gomboiev fr o m 1872.

Därefter inköptes den på auktion av Hedin Bendix-expeditionens samlingar.

Samling Etsin Gol

Föremålen från Etsin Gol insamlades av Gösta Montell med hjälp av Georg Söderbom. Denna expedition ägde rum sommaren 1930 och ingår i samlingen från Hedinexpeditionens1927-1935.

H.5511-5674 utgör en samling som tillhört fru Elsbeth Funch på Ökna säteri (tidigare i Li Hung-changs samling). Förvärvad 1947 genom byte med C. H. Lundgrens Antikhandel som istället fick en k´o-ssu duk inköpt för samlingarna från Bukowski samt en gudabild. (MLK)

Tidpunkt - förvärv i fält
1929-35
Namn - förvärvat från
Ambolt, Nils Peter (1900 - 1969), astronom, forskningsresande
alt
Beskrivning

Nils Peter Ambolt, astronom, geodet och forskningsresande. A. deltog i Sven Hedins exp. till Centralasien 1927 - 1933, varunder han gjorde mätningar och undersökningar av relevans för sina ämnen. Sina resor i Asien har han berättat om i boken "Karavan" (1935).

Sålt 1 föremål från Ostturkestan, inv. 34.17.

Skänkt 1 föremål från Ladakh, inv. 38.49.

Skänkt 1 föremål från Ladakh, inv. 40.2.

Förmedlat deposition, Dep.1941.1

Hopbragt ark. saml. från Ostturkestan, inv. 35.24.

Etnografisk saml. från Ostturkestan och Tibet, införd i Hedin-exp:s katalog.

Hemfört 1 föremål från Ostturkestan skänkt av fru Kerstin Smith, inv. 57.9. /US

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
porträttarkiv.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Bergman, Folke
alt
Beskrivning
Folke Bergman, amanuens vid Östasiatiska Samlingarna. Medlem av Hedin-expeditionen./US
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Bohlin, Birger
alt
Beskrivning
Docent i paleontologi, Uppsala. Geolog. B. ledde paleontologiska och antropologiska utgrävningar vid Zhoukoudian i Kina och deltog i Sven Hedins expedition till Centralasien 1927-33. /US
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
lacmvp.blogspot.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Chang
Cranmore Museum
alt
Beskrivning
Cranmore etnografiska museum, grundades av Beasley. Han dog 1939 och då förvarades samlingarna (6000 föremål) i British Museum. Efter kriget delades delar av samlingen upp mellan British Museum, Royal Museum in Edinburgh, Museum of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge, Pitt Rivers Museum och Merseyside County Museum. Delar såldes av hans änka och senare av hans döttrar.
Källor, Wikipedia - beskr. av
en.wikipedia.org
Dahlin, Georg Ludvig
Beskrivning
Författare. Hälsingborg. Resor i Västindien, Sydamerika, USA, Afrika mm. Sålt 1 föremål från Japan. /US
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, museum.helsingborg.se, mer-fakta-om.se
Eriksson, Joel (1890-05-25 - 1987), missionär
alt
Beskrivning

Joel Eriksson, född i Huddunge, Västmanland, missionär, Hattin Sum Changpeh, Kalgan, Kina. Uppsala.

Som fjortonåring hade han varit elev på Karlskoga Praktiska Skola och där delat rum med Edvin Karlén, som då var i färd att förbereda sig inför sin resa till Mongoliet. När Joel fick höra om rumskamratens öde och dennes hustrus död ville han själv återuppta pionjärarbetet på stäppen. Trots att han bara var tjugo år antogs han av Mongolmissionen och sändes till London på missionärsutbildning. 1913 gav sig Joel Eriksson iväg. På transsibiriska järnvägen hade han sällskap med flera andra svenska missionärer. Bland andra den unga kvinna som några år senare skulle bli hans hustru. Hon hette Annie Almqvist och var på väg till en tjänst på Alliansmissionens station i Kweihwacheng, längre söderut i Kina, där hennes fästman – missionären J N Edenblom – arbetat sedan 1910.

I Peking skildes den svenska missionärsskaran åt. Joel Eriksson for de cirka femtio milen upp till Hallong Osso, där han fann den svenska missionsstationen som övergivits några år tidigare. Under den första vintern fick han och en annan nyanländ mongolmissionär bo i en lite robustare stuga som de lånat av hertig Larsson.

På sommaren 1914 rustades missionsstationen upp och byggdes till under den mycket praktiskt lagde Joel Erikssons ledning. Samtidigt intensifierades missionsarbetet. De flesta mongoler bekände sig till lamaismen, en tibetansk form av buddhism, som än i dag är den dominerande religionen i området. Men det var inte i första hand Erikssons kristna budskap som fick mongolerna att söka upp honom, utan hans medicinska kunskaper. Den unge mannen från Huddunge fick snabbt rykte som stäppens store medicin­man. Sjukvård av västerländsk typ var något helt nytt i denna del av världen och behovet var enormt. Inte minst syfilis och andra könssjukdomar plågade det mongoliska folket. Motmedlet hette sal­varsan, ett arsenikpreparat som injicerades i patienterna.

Efter några år fick Joel på nytt kontakt med Annie Almqvist, Kinamissionären från Jönköping som han lärt känna på tåget genom Sibirien. Hennes fästman hade då avlidit i en sjukdom. Joel friade till Annie och de gifte sig 1918. Annies kunskaper i kinesiska, som hon tillägnat sig under fem år på Allians­missionens station, blev en stor tillgång på Hallong Osso. I trakten bodde nämligen inte bara mongoler (som hade sitt eget språk, mongoliska) utan även många kineser.

När familjen Eriksson – efter en vistelse i hemlandet i början av 1920-talet – återvände till Hallong Osso, bestämde de sig för att flytta missionsstationen. Traktens mongoler hade nämligen vid denna tid börjat ersättas av allt fler kineser. Och det var inte dem som missionen främst var inriktad på. Mongolerna drog sig norrut, och svenskarna följde efter.

På en plats vid namn Hattin Sum fann Joel Eriksson ett lamatempel, som övergetts efter att en lamapräst begått självmord där. Joel lyckades köpa templet och 1927 flyttade missionsstationen till Hattin Sum. Här byggde svenskarna upp sjukmottagning, skola, barnhem och kyrka.

Till Hattin Sum kom upptäcktsresanden Sven Hedin på sin sista expedition 1927–35. 1929 anlitades Eriksson som Hedins guide på en 112 mil lång resa till olika lamakloster i regionen. (Populär historia, 2008-05-12)

Biografi: se "Ljusglimtar från Mongoliet", maj 1950.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, app.ub.uu.se, www.popularhistoria.se
Funch, Elsbeth (1873-03-30 - 1943-09-12), författare
alt
Beskrivning

Elsbeth Funch (Henrika Elisabet Vilhelmina Funck), född 30 mars 1873 i Falun, död 12 september 1943 på Ökna säteri i Bogsta socken, var en svensk godsägare och författare av reseskildringar.

Elsbeth Funch var äldsta dotter till Martin Nisser och Betty Wettergren (1846–1921). Hon växte från elva års ålder upp på Stjärnsunds herrgård och senare i Stockholm. Hon lärde sig utländska språk i flickpension i Lausanne i Schweiz.

Hon debuterade som författare 1909 med Korta bref från en lång resa.

Hon och mannen Harald Funch köpte 1907 Ökna säteri i Södermanland, som de drev som ett mönsterjordbruk. Efter mannens död 1932, fortsatte Elsbeth Funch driften. Hon donerade gården strax före sin död 1943 till Södermanlands läns landsting för att användas som konvalescenthem och som lantmannaskola, numera naturbruksgymnasiet Öknaskolan, Sörmlands Naturbruk.

Elsbeth Funch gifte sig 1895 med Harald Funch (död 1932). Paret hade inga barn. Gunilla Wettergren-Skawonius (1909–92) är syskonbarn till henne och Margareta Nisser Dalman syskonbarnbarn.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.elsbethfunch.se, collections.smvk.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Gomboiev, Nicolai
Haslund-Christensen, Henning (1896 - 1948), löjtnant, militär
alt
Beskrivning
Löjtnant, Köpenhamn-Stockholm. Deltog 1927-30 i Hedinexpeditionen. Egna expeditioner till Centralasien 1936-37 och 1938-39. Startade ny expedition okt. 1947. Död i Kabul, Afganistan 12/9 1948. 52 år gammal.
Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
foxstudio.biz
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Hedin, Sven Anders (1865-02-19 - 1952-11-26), författare, geograf, upptäcktsresande
alt
Beskrivning

Forskningsresande, geograf, författare. Fil.dr.

H. blev adlad 1902.

Efter att ha tagit en doktorsgrad i Halle (1892) genomförde H. tre egna expeditioner i Centralasien (1893-97, 1899-1902, 1905-09). H. gjorde 1916 en färd till Mellanöstern och 1923 en jordenruntresa.

År 1927 återvände H. till Centralasien för att på uppdrag av Lufthansa undersöka flygrutter och etablera affärskontakter mellan Europa och Fjärran Östern. Han stannade, med korta avbrott, till 1935 som chef för en serie expeditioner och forskningsföretag.

Åren 1933-35 undersökte H. på kinesiska regeringens uppdrag möjligheten att bygga bilvägar längs de gamla karavanlederna genom Gobiöknen.

Expeditionerna 1927-35, som var de vetenskapligt mest produktiva, var tidiga prov på mångvetenskapligt multinationellt fältarbete.

Den vetenskapliga publikationsserien från Hedinexpeditionen är beräknad att omfatta cirka 50 volymer.

H. har även författat många reseskildringar.

En stor tillgång har H. haft i sin talang som tecknare i detta sammanhang. H. ritade tusentals kartor och teckningar och hopbragte stora samlingar av geologiskt och etnografiskt material.

H. var ledamot av såväl Svenska Akademien (från 1913) som Vetenskapsakademien och mottog hedersdoktorat från univ. som Oxford, Cambridge och Harvard. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, kulturarvsdata.se, kulturarvsdata.se, www.geni.com, libris.kb.se, collections.smvk.se, collection.britishmuseum.org, collections.smvk.se, commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Hörner, Nils (1896-05-23 - 1950-11-21), geolog
alt
Beskrivning

Nils Hörner, född 23 maj 1896 i Tunadal, Skön, Vnl, död 21 nov 1950 i Uppsala. Föräldrar: folkskollär Nils Oscar Herman Hörner och Mathilda Johanna Andersson. Studentexamen vid Uppsala h a l vt 15, inskr vid Uppsala Universitet 2 sept 1915, extrageolog vid Sveriges geol. undersökn. omkr 2 år 1917—25, FK vid UU 27 mars 1918, FM 28 jan 1922, FL 15 sept 1924, disp 1926 febr 1927, allt vid UU, resor för studier o vetensk arbete bl a till Nordamerika, Hawaii o Östasien mars 27—aug 1928, FD vid UU 16 sept 1927, geolog i Sven Hedins expedition till Asien, särsk kinesiska Centralasien, april 1929 —juni 1933, doc i geologi vid UU 1 juni 1932, laborator i kvartärgeologi där från 1924 okt 1947.

Gift 19 aug 1933 i Uppsala med Carolyn Elisabeth Marsh, f 19 april 1894 i Rockford, Illinois, USA, dotter till Rev George Henry Marsh och Helena Keith. (www.nad.riksarkivet, 2013-10-25)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.nad.riksarkivet.se, libris.kb.se
Larson, Frans August (1870-04-02 - 1957-12-19), diplomat, handelsman, missionär
alt
Beskrivning

Frans August Larson, Tillberga, hertigen av Mongliet, född 1870-04-02.

Reste 1893 till nordvästra Kina, till Mongoliets gränstrakter. Lärde sig mongoliska under den första tiden. Kom till Kalgan där han träffade den unga amerikanska missionär som sedermera blev hans hustru. Under boxarupproret i maj 1900 besattes Kalgan av de upproriska och missionsstationerna belägrades. Larson tog hustru och barn på en kärra och köde upp mot Mongoliet och fick beskydd av mongoliska vänner upp till Urga, dit de nådde efter 36 dagar.

Under åtskilliga år gjorde Larson långa missionsresor från tältläger till tältläger och sålde eller delade ut biblar.

1914 kallades Larson av den republikanska regeringen till innehavare av den viktiga posten som rådgivare i mongoliska angelägenheter.

Han har bistått många vetenskapliga expeditioner, inte minst Sven Hedins.

Den japanska ockupationen drev honom till slut ut ur hans andra fosterland och han tog sin tillflykt till USA.

Hans ordnar förvaras i etnografiska museet, Stockholm. (sammandrag ur radioföredrag av Gösta Montell 1952 2/2) /Is.

Frans August Larsson, "hertig", f.d. regeringsråd. Föddes i Tillberga. Han kom till Kina som bibelkolpotör. Gifte sig med missionärska. Han träffade Sven Hedin redan 1897. Han vara karavanförare på Hedinexpeditionen 1927-28. Han arbetade även för Chapman-Andrews, dinosaurieforskare. (US)

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
sok.riksarkivet.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Laurell, Yngve (1882 - 1975), etnograf
alt
Beskrivning

Etnograf och folkmusiksamlare. Amanuens vid Naturhistoriska Riksmuseets etnografiska avdelning, Stockholm.

L. genomförde 1913-20 fonografinspelningar med tidens mer kända spelmän i allt ca 100 cylindrar- den första ljudande dokumentationen av svensk folkmusik. Cylindrarna donerades av L. till Svenskt visarkiv och finns numera överförda och utgivna på grammofon.

L. var 1921-47 bosatt i Kina, från 1937 professor i etnografi vid Shanghais universitet.

Sedan 1921 även konsthandlare i Peking och Shanghai. Resa till Australien

1910 -1911. Hemkommen till Sverige i augusti 1947. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.ne.se, collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Lessing, Ferdinand D. (1882-02-26 - 1961-12-31), professor
Beskrivning
Ferdinand D. Lessing, född 26 februari 1882, död 31 december 1961. Deltog i Sven Hedins expedition 1930-1933.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
de.wikipedia.org
Liang, W. H.
Lindgren, Ethel John (1904 - 1988), antropolog, fotograf, psykolog
alt
Beskrivning

Ethel John Lindgren, född 1904 (?, även 1905 förekommer som uppgift) i USA, antropolog, doktor i kinesiska och psykologi i Camebridge. Ethel reste med sin styvfar i Kina och Japan 1920 och 1922-23. År 1927 reste Ethel på sin första resa till Mongoliet, Manchuriet och Kina och 1930 mötte hon i Ulan Bator norrmannen Oscar Malling Mamen med vilken hon gifte sig. De deltog i en av Sven Hedins expeditioner i Manchuriet på 1930-talet. De fick sonen John Lindgren Mamen 22 augusti 1930. Hon reste till 1932. 1934 träffades Ethel och Mikel Utsis, en svensk renskötare, för första gången. Ethel bodde hos Utsis 1937-39 på sina fältstudieresor. Ethel blev brittisk medborgare 1940, men kunde inte resa till Sverige förrän 1946. Mikel och Ethel gifte sig i Jokkmokk sommaren 1947. De försökte införa renskötsel i Skotland.

Föremål från Ethels fältarbete i Manchuriet finns i Cambridges museum för antropologi och arkeologi. (www.familytreemaker.genealogy.com, 2013-04-03, www.proveniens.ifokus.se, 2013-04-03, nekrolog i Royal Geographical Societys av Terence Armstrong).

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.geni.com
Montell, Gösta (1899 - 1975), arkeolog, etnograf, intendent
alt
Beskrivning

Gösta Montell, född 1899, död 1975, etnograf, arkeolog och museiman. M. studerade på 1920-talet etnografi i Göteborg under Erland Nordenskiölds ledning. Han disputerade 1929 på avhandlingen Dress and Ornaments in Ancient Peru. Han deltog i Sven Hedins expedition under åren 1929-1933. Under den nära tre år långa vistelsen i Ostasien var M ungefär åtta månader i Inre Mongoliet, huvudsakligen på resande fot, varvid den längsta och viktigaste resan var till flodoasen Edsen-gol (Etsin-Gol). Området var intressant genom att det var relativt litet berört av han-kinesisk kultur, och under cirka 1 1/2 månads tid studerades här speciellt torgut-stammens liv (Svenskt biografiskt lexikon).

M. flyttade därefter till Stockholm och arbetade på Statens etnografiska museum (nuv. Etnografiska museet). Tillsammans med kollegan Sigvald Linné deltog han i museets etnografiska och arkeologiska expedition till Mexico 1934-35. Med tiden kom han att ägna sig åt Östasien, främst Kina. Efter Hedins bortgång blev han, vid sidan av arbetet på museet i Stockholm, föreståndare för Sven Hedins Stiftelse från 1953. Han var intendent vid Etnografiska museet, Stockholm 1954-66 (wikipedia 2016). M svarade för ordnandet av samlingarna från Hedinexpeditionen i magasin och utställning på Etnografiska museet (Svenskt Biografiskt lexikon).

Bland hans publicerade verk märks Mexikanskt indianliv i forntid och nutid (1936) och "Statens etnografiska museums expedition till Mexico 1934-35: De etnografiska undersökningarna" i Ethnos 1937. Källa: Nationalencyklopedin. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
sok.riksarkivet.se, libris.kb.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Rosenius-Andersson, Elsa (1873-02-15 - 1961-12-30), professorska
Beskrivning
Elsa Rosenius-Andersson, född 1873, död 1961, professorska. Hon var först sekreterare till Johan Gunnar Andersson i Kina och gifte sig med honom 1923.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
diska.ece.kth.se, digitaltmuseum.org
Schmid, Toni
alt
Beskrivning

Fil. dr. och teol. dr. tibetolog, forskare, född (Antonia) Toni Schmid 25 september 1897 utanför Wien, Österrike. Antikvarie, fil.dr. i Lund 1931, Dr.phil., Wien.

Studerade vid Wiens universitet 1917/18-1922. Hon studerade även sanskrit i Wien. Kom till Sverige och påbörjade studierna vid Lunds universitet 1925. Fil.kand 1926, fil.lic 1929, "Studier över förbirgittinska svenska legener". Avhandlingen behandlade den helige Sigfrid i Växjö 1931. Antikvarie vid Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museum.

Knöts till Riksarkivet 1929 och 1930 till Kungl. Biblioteket för arbete med medeltida pergamentsfragment som använts som räkenskapsomslag sedan reformationen. Toni Schmid kom att ägna 40 år av sitt liv med dessa medeltida dokument.

Studerade tibetanska från mitten av 40-talet. Publicerade bok om Milarepa 1952,

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, sok.riksarkivet.se
Söderbom, Georg
alt
Beskrivning

Georg Söderbom född 18 juli 1904, Kina, död 30 april 1973. Han var son till missionärerna Karl Gustaf Söderbom och Anna Alsterlund och bror till Josef. Deltog i Hedins expeditioner som bland annat kamelförare och chaufför. Vistades vid andra världskrigets slut vid den s.k. Burmavägen som deltagare på kinesisk/engelsk/amerikanska sidan i kriget mot japanerna. Han gjorde då åtminstone en resa på militärvägen ned till Burma från Yunnan i sydvästra Kina. Efter 1949 bosatte Georg Söderbom sig i Sverige och tjänstgjorde vid etnografiska museet fram till 1973./Is (Enligt författarlexikon 3 1951-55 var han bosatt i USA.)

Han var förlovad med Miriam Wideberg (ca 1930).

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Söderbom, Josef
Beskrivning

Josef Söderbom, deltog i Hedins sista expedition. Enligt uppgift dog han under expeditionen.

Son till missionärerna Karl Gustaf Söderbom och Anna Alsterlund, bror till Georg.

Tesdorpf, Edward
Källor

Aalto Pentti. 1953. A Catalogue of the Hedin Collection of Mongolian

Literature. Stockholm. i The Sino-Swedish Expedition publ. 38

VIII.6. Contributions to Ethnography, Linguistics and History of

Religion.

Ambolt, Nils. 1935. Karavan. Stockholm.

Bartholomew, Terese Tse. 1991. Sino-Tibetan Art Of the Qianlong Period

from the Asian Art Museum of San Francisco i Orientations.

Boyer, Martha. 1952. Mongol Jewellery. Köpenhamn.

Broman, Sven. 1981. Chinese Shadow Theatre.Stockholm.

Bunce, Fredrick W.1933. An Encyclopaedia of Buddhist Deities, Demigods, Godlings, Saints and Demons. New Delhi.

Dickinson, Gary & Wrigglesworth, Linda. 1990. Imperial Wardrobe. Hongkong, Oxford

Catalogue of the Tibetan Collection... The Newark Museum. vol V. 1971.

Newark.

Cammann, Shuyler. 1952. China´s Dragon Robes. New York

Edmund, Will. 1934. Pointers and Clues to the Subjects of Chinese and

Japanese Art. London.

Eimer, Helmut. 1972. Tibetica Stockholmensia (I) i Zentralasiatische

Studien.

Essen, Gerd-Wolfgang/ Tsultem, Tashi Thingo. 1989. Die Götter des

Himalaya Buddhistische Kunst Tibets. München.

Faegre, Torvald. 1979. Tents Architecture of the Nomads. London.

Frédéric, Louis. 1995. Buddhism, Flammarion Iconographic Guides. Paris.

Goidsenhoven, Jaques van. 1970. Art Lamaique, Art des Dieux. Bruxelles.

Goldstein, Melvyn C. och Beall, Cynthia M. 1994. The Changing World of

Mongolia´s Nomads. Los Angeles.

Gomboiev, Nicolai. Catalogue of Collection of Gods of the Lamaist

Pantheon (Tibetan and Mongolian). Peking.

Gyllensvärd, Bo. 1977. Kinesisk konst under 5000 år, Östasiatiska

Museets Utställningskatalog. Malmö.

HBE. Hedin Bendix Expedition, kortregister, Arkivet (anges HBE)

Heissing, Walther, Müller, C. Claudius. 1989. Die Mongolen band 1 och 2.

Haus der Kunst München.

Hedin, Sven. 19

Jacobsen, Robert D. 1991. Imperial Silks of the Ch´ing Dynasty. Minneapolis

Kaufmann, Walter. 1975. Tibetan Buddhist Chant. London.

Lavizzari-Raeuber, Alexandra. 1984. Thangkas Rollbilder aus dem

Himalaya Kunst und mystische Bedeutung. Köln.

Lessing, Ferdinand, Diederich. 1942. Yung-ho-kung... i The Sino-swedish

Expedition Publ. 18, VIII Ethnography 1. Stockholm

Map of the People´s Republic of China. 1985.

Montells reseanteckningar, "svarta boken"

Montell, Gösta. (Hummel, D.) 1932. Vägledning. Från tält och tempel i

Fjärran östern. Liljevalsch konsthall. Stockholm.

Montell, Gösta. 1934. Våra vänner på stäppen. Stockholm.

Montell, Gösta. 1940. The Torguts of Etsin-gol. London.

Montell, Gösta. 1945. As Ethnographer in China and Mongolia 1929-1932,

i History of the Expedition in Asia 1977-1935 part IV. Stockholm

MLK. Montells lappkatalog, arkivet på FME, (anges MLK)

;

Olschak, B C.1972. Bern. Mystik und Kunst Alttibets.

Pigott, Juliet. 1969. Japanese Mythology. London.

Priest, Alan och Simmons, Pauline. 1934. Chinese Textiles. An Introduction to the Study of their History, Sources Technique, Symbolism, and Use. New York (The Metropolitan Museum of Art)

Roth, Hans. i sammarbete med Ronge, Veronika. 1989. Katalog der

Tibetischen und Mongolischen Sachkultur in Europäischen museen

und Privatsammlungen.

Schumann, Hans Wolfgang.1986. Köln. Buddhistische Bilderwelt.

Siggstedt, Mette. 1995. Kinas dräktskick under sen kejsartid. Stockholm

Smejkal, Alex. 1990

The Times Atlas of China. 1974.

Tsultem, N. 1987. Mongolian Arts and Crafts. Ulan-bator.

Vem är vem i bildvärlden, en utställningstext till utställningen Bilder

av Buddha.

Welander, Anders. 1995. Ugglesvansar, drakmunnar och vandrande bestar.

Stockholm.

Yonemura, Ann. 1979. Japanese Lacquer. Washington.

Zhou, Xun & Gao, Chunming. 1988: 5000 years of Chinese Costume. Hongkong

Prisuppgifterna är om inte annat anges tagna från Montells reseanteckningar och Montells lappkatalog. (AA)

Lessing, Ferdinand. The Eighteen Worthies crossing the Sea i Contributions to Ethnography, Linguistics and History of Religion. VIII. Ethnography 6 i Reports from the Scientific Expedition to the North-Western Provinces of China under the Leadership of Dr. Sven Hedin - Publication 38, 1954.

Anmärkning

Pris.

Mex dollar anges under rubriken pris. Mex dollar är en förkortning av de kinesiska dollar som kom att kallas mexikanska dollar eftersom de importerades från Mexiko. För fullständiga prisuppgifter på objektsnivå se förvärvsomständigheter i fält.

Prisuppgifterna är om inte annat anges tagna från Montells reseanteckningar och Montells lappkatalog. (AA)

;

Proveniensuppgifter.

När inga uppgifter finns om proviniens finns har AE1 angetts som OWC-kod och Kina uppgetts som land, eftersom de flesta föremålen i denna samling med stor sannolikhet kommer från platser innanför Kinas nuvarande gränser. (AA)

; Föremålen i samlingen har märkts H. men har samlingsnummer 1935.50. Båda beteckningarna förekommer i dokumentationen.
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
AF1; AJ2; AH1; AI1; AE12

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.