logo

Carlotta - the museum database

1935.50.1107.F :: matta [Etno], golvfilt [Textil]

Object description
Fjärdedels cirkelformad golvfilt för vardagstält, av filtad ull med stickssömmar som bildar mönster över hela mittytan. De två raka kanterna dekorerade med röda och blåa (båda ylle) applikationer samt någon lilafärgad (bomull nu blekt), beige kypertvävt bomullsband rad av hoplagda och nersydda bruna yllesnoddar vilka tillsammans bildar kantband längst ut.
  • Data elements
Delobjektnummer
1935.50.1107.F
Inventarienummer, tidigare
H.1107 [föremålsnr 2 [Textil]
Sakord
matta [Etno]; golvfilt [Textil]
Etnisk grupp - ursprung
torgut? [Textil]
Land - ursprung
Mongoliet : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Asien [Textil]
Beskrivning
Fjärdedels cirkelformad golvfilt för vardagstält, av filtad ull med stickssömmar som bildar mönster över hela mittytan. De två raka kanterna dekorerade med röda och blåa (båda ylle) applikationer samt någon lilafärgad (bomull nu blekt), beige kypertvävt bomullsband rad av hoplagda och nersydda bruna yllesnoddar vilka tillsammans bildar kantband längst ut. [Textil]
Materialkategori
textil
Material - tillverkning
ull [Textil]; bomull [Textil]
Teknik - tillverkning
filtat [Textil]; quiltat [Textil]; vävt [Textil]; tuskaft [Textil]; kypert [Textil]; applicerat [Textil]
Händelse - var närvarande vid
Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
alt
Beskrivning

Mellan 1927 och 1935 ledde Hedin den svensk-kinesiska expeditionen till Centralasien. Vid Hedins tidigare expeditioner hade han varit ensam västerlänning, medan han nu var ledare för ett vandrande universitet som bestod av ett stort antal svenska och kinesiska vetenskapsmän, däribland arkeologer, botaniker och etnografer. Bland de svenska deltagarna fanns Georg Söderbom, Folke Bergman, David A:son Hummel, August Larson (hertig Larson) och Gösta Montell.

Mellan 1927 och 1928 var expeditionen finansierad av Lufthansa och hade flera tyska deltagare. Den skulle göra en allsidig utforskning av de centralasiatiska ökenområdenas naturförhållanden och geografi och Lufthansa hade som villkor att expeditionen skulle undersöka möjliga platser för mellanlandningar på den planerade flyglinjen Berlin-Peking-Shanghai. När militärguvernören i Sinkiang förbjöd flygningar över sitt område tog finansieringen slut. Hedin lyckades dock få finansiering från den svenska riksdagen och privatpersoner, vilket gjorde att expeditionen kunde fortsätta mellan 1929 och 1933, efter förhandlingar med den nye makthavaren i Nanking, Chiang Kai-shek. Stora delar av Inre Mongoliet, Nanshan, Tsaidam, Tarimbäckenet, Tian Shan och nordvästra Tibet utforskades. Ett mycket omfattande material samlades in, en noggrann kartering utfördes och Centralasiens klimatologi klarlades.

Mellan 1933 och 1935 finansierades expeditionen av den kinesiska regeringen, med uppdraget att vid sidan av de vetenskapliga undersökningarna studera möjligheten att bygga bilvägar längs de urgamla karavanlederna i Sinkiang. Denna farofyllda färd har Hedin skildrat i trilogien Stora hästens flykt (1935), Sidenvägen (1936) och Den vandrande sjön (1937).

Den stora mängden forskningsresultat publicerades mellan 1937 och 1992 i skriftserien Reports from the scientific expedition to the north-western provinces of China under leadership of Dr. Sven Hedin. (Wikipedia 2015-03-10)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - förvärvat från
Hedin, Sven Anders (1865-02-19 - 1952-11-26), författare, geograf, upptäcktsresande
alt
Beskrivning

Forskningsresande, geograf, författare. Fil.dr.

H. blev adlad 1902.

Efter att ha tagit en doktorsgrad i Halle (1892) genomförde H. tre egna expeditioner i Centralasien (1893-97, 1899-1902, 1905-09). H. gjorde 1916 en färd till Mellanöstern och 1923 en jordenruntresa.

År 1927 återvände H. till Centralasien för att på uppdrag av Lufthansa undersöka flygrutter och etablera affärskontakter mellan Europa och Fjärran Östern. Han stannade, med korta avbrott, till 1935 som chef för en serie expeditioner och forskningsföretag.

Åren 1933-35 undersökte H. på kinesiska regeringens uppdrag möjligheten att bygga bilvägar längs de gamla karavanlederna genom Gobiöknen.

Expeditionerna 1927-35, som var de vetenskapligt mest produktiva, var tidiga prov på mångvetenskapligt multinationellt fältarbete.

Den vetenskapliga publikationsserien från Hedinexpeditionen är beräknad att omfatta cirka 50 volymer.

H. har även författat många reseskildringar.

En stor tillgång har H. haft i sin talang som tecknare i detta sammanhang. H. ritade tusentals kartor och teckningar och hopbragte stora samlingar av geologiskt och etnografiskt material.

H. var ledamot av såväl Svenska Akademien (från 1913) som Vetenskapsakademien och mottog hedersdoktorat från univ. som Oxford, Cambridge och Harvard. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, kulturarvsdata.se, kulturarvsdata.se, www.geni.com, libris.kb.se, collections.smvk.se, collection.britishmuseum.org, collections.smvk.se, commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Längd
132 cm [Textil]
Bredd
145 cm [Textil]
del
F [Textil]
utstellt
Inuti Vardagstältet i basutställning, sedan urminnes tider. [Textil]
Konserveringsbehov - Lista
större skador [Textil]
Tillståndsbedömning
Smutsig, speciellt på baksidan som har mörkare fläckar. Några öppna sömmar i applikationskanterna. Det lila applikationstyget är mycket blekt. Hål och skador efter tidigare malangrepp - malpuppor och exkrementer dammsögs bort. (001101/KP) [Textil]
Tillståndsbedömning - Lista
torr [Textil]; smuts [Textil]; fläckar [Textil]; hål, revor [Textil]; öppna sömmar [Textil]; skadedjursskador/rester [Textil]; blekt [Textil]
Konserveringsåtgärd - Utförd
Malpuppor och exkrementer dammsögs bort. (001101/KP) [Textil]; Mjölbaggar, brödbaggar och levande mjölbaggelarv funna i tältet oktober -00. Fryst 7 dagar i -30°C. Gamla malpuppor och exkrementer funna på föremålet. (001101/KP)) [Textil]
Konserveringsåtgärd - Lista
insektssanerad
Belongs to Objekt
1935.50.1107 matta
Beskrivning
Sex mattor av tovad ull som tillsammans bildar en cirkel och täcker golvytan i gerr. Mattorna är broderade i geometriska mönster med ljusbrun tråd, sannolikt kamelullstråd, och har försetts med applikationer i brunt, rött och mörkt blått tyg. Mattorna har en kant av flätat mörkt hår, sannolikt jakhår. (AA)