logo

Carlotta - the museum database

bild

Laurell, Yngve :: etnograf

Object description

Etnograf och folkmusiksamlare. Amanuens vid Naturhistoriska Riksmuseets etnografiska avdelning, Stockholm.

L. genomförde 1913-20 fonografinspelningar med tidens mer kända spelmän i allt ca 100 cylindrar- den första ljudande dokumentationen av svensk folkmusik. Cylindrarna donerades av L. till Svenskt visarkiv och finns numera överförda och utgivna på grammofon.

L. var 1921-47 bosatt i Kina, från 1937 professor i etnografi vid Shanghais universitet.

Sedan 1921 även konsthandlare i Peking och Shanghai. Resa till Australien

1910 -1911. Hemkommen till Sverige i augusti 1947. /US

Visat namn
Laurell, Yngve
Libris-id - samma som
224239
SMVK-VKM - samma som
2029933
Tidpunkt - födelse
1882
Tidpunkt - död
1975
Beskrivning

Etnograf och folkmusiksamlare. Amanuens vid Naturhistoriska Riksmuseets etnografiska avdelning, Stockholm.

L. genomförde 1913-20 fonografinspelningar med tidens mer kända spelmän i allt ca 100 cylindrar- den första ljudande dokumentationen av svensk folkmusik. Cylindrarna donerades av L. till Svenskt visarkiv och finns numera överförda och utgivna på grammofon.

L. var 1921-47 bosatt i Kina, från 1937 professor i etnografi vid Shanghais universitet.

Sedan 1921 även konsthandlare i Peking och Shanghai. Resa till Australien

1910 -1911. Hemkommen till Sverige i augusti 1947. /US

Personefternamn
Laurell
Personförnamn
Yngve
Persontitel
etnograf
Händelse - var närvarande vid
Mjöbergska expeditionen till Australien (1910-1911)
alt
Beskrivning

Expedition till Australien 1910-1911 ledd av Eric Mjöberg (expeditionsledare och biolog). Deltagare var Yngve Laurell (etnograf), Cyrus Videl (konservator)l, Rudolf Söderberg (ornitolog), Ernst Smith (sjökapten, målare), Gustaf Hulthén, Birger Rossberg och Ivar Dahlstein. De tre senare hade ingen specificerad vetenskaplig uppgift och Hultén och Dahlstein medföljde expeditionen för att emigrera till Australien mot att de arbetade för expeditionen.

Vid ankomsten till den lilla staden Derby i Kimberley, startpunkten för expeditionen, beslöt en av deltagarna att lämna expeditionen, sjökaptenen och marinmålaren Ernst Smith.

Samtliga deltagare hade konflikter med Mjöberg, som startade redan på resan ut och Söderberg, Laurell, Widell och Smith planerade att avvika redan under en vistelse i Sydafrika på utresan och göra en egen expedition i Rhodesia. Kort efter starten från Derby avvek Laurell och Söderberg för att utföra forskning på egen hand och förenades inte med expeditionen förrän på slutet av vistelsen i Kimberley.

Laurell beslöt att på egen hand uppsöka områden där han kunde beräkna att komma i beröring med infödingar som sett litet eller intet av de vitas kultur. Han företog tre olika färder i Kimberley och hade under de två första expeditionens ornitolog, kand. B. Söderberg, i sällskap.

Först gjordes ett besök hos mangula-stammen (i de torra ökentrakterna ett 80-tal mil söder om Fitzroy River). Under två månaders tid gjordes här intressanta studier och samlingar... I början av januari 1911 företog Laurell en andra färd till en liten ögrupp ca 70 mil nv ut från Derby, de s.k. söndagsöarna.

I mitten av mars startade Laurell i sällskap med en kängurujägare och en guldgrävare en fem månaders färd upp till Leopoldsbergen i det inre av Kimberley, där han kom i beröring med infödingar som levde fullständigt oberörda av inflytande från de vita. Här fann Laurell en i riklig mängd klippmålningar av stort intresse utförda av befolkninen. Enligt Laurell förekom kannibalism här ännu ganska allmänt och han hemförde ett antal kranier och skelettdelar utgörande resterna efter en nyligen avslutad kannibalmåltid.

Hultén och Dahlstein lämnade expeditionen med den reguljära postvagnen strax därefter. Widell och Rossborg blev kvar med Mjöberg under ständiga konflikter. Vid återkomsten till Derby lämnade Rossborg expeditionen och Kimberley omedelbart. Hultén, och sannolikt också Dahlstein, blev kvar i Australien. Rossborg återvände till Sverige på egen hand. Av en slump träffade de övriga på Smith i Melbourne, under en vistelse i södra och östra Australien innan hemresan och han medföljde de övriga fyra på hemresan till Sverige.

I Mjöbergs reseskildring nämns inte Hultén, Dahlstein, Rossborg och Smith. På ett foto på gruppen (där Smith saknas) som återfinns i boken är Hultén, Dahlstein och Rossborg borttagna.

Text Claes Hallgren.

I Yngve Laurells samling 1912.01 från expeditionen finns föremål som anges vara från Queensland liksom ljudinspelningar.

I "Bland vilda djur" anges att Mjöberg påbörjade hemresan 26 augusti och att de nådde Adelaide den 30 augusti. Han deltog i en middag på en privat klubb efter inbjudan från svenske konsuln. Flera vetenskapsmän deltog, Verco, Pulleine, Brown" och en svensk, herr Lindelöf. Resan gick vidare via Melbourne och Sydney. I Sydney träffade Mjöberg svenske konsult T. von Goes. Härifrån tog Mjöberg järnvägen till Brisbane. Härifrån till Nambour, Queensland, för att besöka regnskog. 23 september tillbaks i Brisbane. Här träffade Mjöberg Oskar Friström. Sedan åter till Sydney, Melbourne och Adelaide. Den 18 oktober lämnade båten Australien.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
www.ne.se; libris.kb.se; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org