logo

Carlotta - the museum database

bild

Gustaf VI Adolf :: kung

Object description

Konung av Sverige från 1950 - 1973.

Gustaf Vl Adolf har gjort stora insatser inom kulturlivet, med tyngdpunkt inom arkeologin, understött och finanierat forskning, arkeologiska fältarbeten, etc.

Gustaf Vl Adolf var kännare av äldre kinesisk konst och fornkunskap och innehade en egen stor gedigen och kvalitativt högtstående samling. Gustaf Vl Adolf har även medverkat vid tillkomsten av Stat.hist.mus:s stora och dyrbara östasiatiska samlingar.

Gustaf Vl Adolf har gjort värdefulla inköp av fornföremål för Nationalmuseum.

Sedan 1911 var Gustaf Vl Adolf ordf. i fören. Nationalmusei vänner. Konstsamlare, bl a av modern sv. konst, särskilt handteckningar och grafik. /US

Visat namn
Gustaf VI Adolf
Libris-id - samma som
208001
Objekt, externt - samma som
LSH:Gustaf VI Adolf
Källor - http
kulturarvsdata.se
SMVK-MM - samma som
3976751
Annat namn
Bernadotte, Gustaf Adolf; H M Konung Gustaf Adolf; H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf; Kronprinsen
Tidpunkt - födelse
1882
Tidpunkt - död
1973
Beskrivning

Konung av Sverige från 1950 - 1973.

Gustaf Vl Adolf har gjort stora insatser inom kulturlivet, med tyngdpunkt inom arkeologin, understött och finanierat forskning, arkeologiska fältarbeten, etc.

Gustaf Vl Adolf var kännare av äldre kinesisk konst och fornkunskap och innehade en egen stor gedigen och kvalitativt högtstående samling. Gustaf Vl Adolf har även medverkat vid tillkomsten av Stat.hist.mus:s stora och dyrbara östasiatiska samlingar.

Gustaf Vl Adolf har gjort värdefulla inköp av fornföremål för Nationalmuseum.

Sedan 1911 var Gustaf Vl Adolf ordf. i fören. Nationalmusei vänner. Konstsamlare, bl a av modern sv. konst, särskilt handteckningar och grafik. /US

Personefternamn
Bernadotte
Personförnamn
Adolf; Gustaf
Persontitel
kung
Källor

Nationalencyklopedin. 1992. Höganäs.

Virgin, Eric. 1936. Abessinska minnen. Stockholm.

Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se; kulturarvsdata.se; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - son
Prins Bertil (1912-02-28 - 1997-01-05), prins
alt
Beskrivning

Bertil Gustaf Oscar Carl Eugen, född 28 februari 1912 i Stockholm, död 5 januari 1997, var en svensk prins och hertig av Halland.

Skänkt etnografiska föremål från Peru till Etnografiska museet, Stockholm.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
commons.wikimedia.org, libris.kb.se, kulturarvsdata.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org