logo

Carlotta - the museum database

1963.27 :: Hellbom, Anna-Britta

Object description
Samlingen består av föremål från olika delar av México. Många av föremålen är från byn San Miguel Chiconcuac, nära Texcoco, Estado de México.
Samlingsnummer
1963.27
Samlingsnamn
Hellbom, Anna-Britta
Omfattning
1963.27.1-72.
Region - ursprung
Mellanamerika; Middle America
Land - ursprung
Mexiko : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Nordamerika
Geografiskt namn - annat
Mexico; Latinamerika; Latin America; America
Beskrivning
Samlingen består av föremål från olika delar av México. Många av föremålen är från byn San Miguel Chiconcuac, nära Texcoco, Estado de México.
Förvärvsomständigheter - i fält
Föremålen har inköpts eller tillverkats genom medverkan av insamlaren, fil.lic Anna-Britta Hellboms informanter.
Datum - förvärv i fält
1963
Namn - förvärvat från
Hellbom, Anna-Britta (1919 - 2004), intendent
alt
Beskrivning
Anna-Britta Hellbom, fil.dr. intendent vid Etnografiska museet, 1 mars 1967 till 1985.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor
Hellbom, Anna-Britta. 1967. La Participación Cultural de las Mujeres. Monograph Series, Publication no 10, The Ethnographical Museum, Stockholm.
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
NU1