logo

Carlotta - the museum database

bild

Vanadis världsomsegling (1883-1885) :: expedition, världsomsegling, långresa

Object description

Världsomseglingen med Vanadis ägde rum 1883 till 1885. I Sheerness lossnade en båt när den skulle firas ner och fyra man ur besättningen skadades. En stormby satte senare fartyget på drift så det stötte ihop med den engelska monitoren Hydra, inget av fartygen fick dock några större skador. Under besöket i Lissabon avlade H. M. Konungen och H. K H. Kronprinsen av Portugal besök ombord. I Valparaíso avlade republikens president besök ombord. Under getjakt på ön Nouka Hiva föll en man ur besättningen så svårt i bergen att han senare avled samma dag. I Papeete avlade H.M. Konungen av Tahiti besök ombord. I Honolulu hedrades man av en visit av den infödde härskaren, kung Kalakau. 15 september till ankars iShanghai råkade hon ut för en våldsam orkan men man lyckades att med reservankare ock maskinkraft förhindra att hon kom på drift. Fartygets båtar ådrog sig dock en del skador och en ångslup kom på drift och sjönk men kunde senare bärgas. 6 april 1885 föll en av stormärsgastarna i däck och avled omedelbart. Han begravdes i land vid framkomsten till Gibraltar några dagar senare. Vi återkomsten till Sverige 9 maj 1885 hade hon legat till sjöss effektiv gångtid c:a 11 månader, varav längsta tiden från hamn till hamn var 28 dagar på resan mellan Lissabon och Rio de Janeiro. Fartygschef var kommendör O. Lagerberg. Sekond var kapten H. af Klintberg.

Färdväg

1. Sverige Avseglade 5 december 1883

2. Sheerness, England

3. The Downs, England

4. Lissabon, Portugal Anlöpte 23 december 1883

5. Rio de Janeiro, Brasilien Anlöpte 23 januari 1884

6. Punta Arenas, Chile

7. Borja Bay

8. Colombine cove, Newton Island

9. Molyneux Sound

10. Green Harbour

11. Valparaíso, Chile Anlöpte 6 mars 1884

12. Callao, Peru Anlöpte 30 mars 1884

13. Anna Maria Bay ön Nouka Hiva, Marquesasöarna, Franska Polynesien

14. Fakarava, Pamotousöarna, Franska Polynesien

15. Papeete, Tahiti, Anlöpte 19 maj 1884

16. Honolulu, Hawaii, USA Anlöpte 23 juni 1884

17. Jaluits la

18. Yokohama, Japan Anlöpte 1 september 1884

19. Kobe, Japan

20. Nagasaki, Japan

21. Hongkong

22. Manilla, Filippinerna

23. Shanghai, Kina Anlöpte 13 oktober 1884

24. Singapore Anlöpte 28 november 1884

25. Calcutta, Indien Anlöpte 23 december 1884

26. Colombo, Ceylon Anlöpte 14 januari 1885

27. Bombay, Indien

28. Aden, Jemen Anlöpte 20 februari 1885

29. Massaua, Eritrea

30. Port Said, Egypten Anlöpte 12 mars 1885

31. Alexandria, Egypten

32. Malta, Italien Anlöpte 24 mars 1885

33. Gibraltar Anlöpte 11 april 1885

34. Malmö

35. Karlskrona

36. Stockholm Anlöpte 9 maj 1885

(wikipedia, 2013-10-29)

Visat namn
Vanadis världsomsegling (1883-1885)
Objekt, externt - samma som
LRK:Världsomseglingen med fregatten Vanadis
Källor - http
kulturarvsdata.se
SMVK-VKM - samma som
2378577
Annat namn
Vanadisexpeditionen
Verksamhet
expedition; världsomsegling; långresa
Tidpunkt - öppnad/start
1883
Tidpunkt - stängd/slut
1885
Land - verksamhet
Chile : Sydamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Filippinerna : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Franska Polynesien : Oceanien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Indien : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Japan : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Peru : Sydamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Sri Lanka : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning

Världsomseglingen med Vanadis ägde rum 1883 till 1885. I Sheerness lossnade en båt när den skulle firas ner och fyra man ur besättningen skadades. En stormby satte senare fartyget på drift så det stötte ihop med den engelska monitoren Hydra, inget av fartygen fick dock några större skador. Under besöket i Lissabon avlade H. M. Konungen och H. K H. Kronprinsen av Portugal besök ombord. I Valparaíso avlade republikens president besök ombord. Under getjakt på ön Nouka Hiva föll en man ur besättningen så svårt i bergen att han senare avled samma dag. I Papeete avlade H.M. Konungen av Tahiti besök ombord. I Honolulu hedrades man av en visit av den infödde härskaren, kung Kalakau. 15 september till ankars iShanghai råkade hon ut för en våldsam orkan men man lyckades att med reservankare ock maskinkraft förhindra att hon kom på drift. Fartygets båtar ådrog sig dock en del skador och en ångslup kom på drift och sjönk men kunde senare bärgas. 6 april 1885 föll en av stormärsgastarna i däck och avled omedelbart. Han begravdes i land vid framkomsten till Gibraltar några dagar senare. Vi återkomsten till Sverige 9 maj 1885 hade hon legat till sjöss effektiv gångtid c:a 11 månader, varav längsta tiden från hamn till hamn var 28 dagar på resan mellan Lissabon och Rio de Janeiro. Fartygschef var kommendör O. Lagerberg. Sekond var kapten H. af Klintberg.

Färdväg

1. Sverige Avseglade 5 december 1883

2. Sheerness, England

3. The Downs, England

4. Lissabon, Portugal Anlöpte 23 december 1883

5. Rio de Janeiro, Brasilien Anlöpte 23 januari 1884

6. Punta Arenas, Chile

7. Borja Bay

8. Colombine cove, Newton Island

9. Molyneux Sound

10. Green Harbour

11. Valparaíso, Chile Anlöpte 6 mars 1884

12. Callao, Peru Anlöpte 30 mars 1884

13. Anna Maria Bay ön Nouka Hiva, Marquesasöarna, Franska Polynesien

14. Fakarava, Pamotousöarna, Franska Polynesien

15. Papeete, Tahiti, Anlöpte 19 maj 1884

16. Honolulu, Hawaii, USA Anlöpte 23 juni 1884

17. Jaluits la

18. Yokohama, Japan Anlöpte 1 september 1884

19. Kobe, Japan

20. Nagasaki, Japan

21. Hongkong

22. Manilla, Filippinerna

23. Shanghai, Kina Anlöpte 13 oktober 1884

24. Singapore Anlöpte 28 november 1884

25. Calcutta, Indien Anlöpte 23 december 1884

26. Colombo, Ceylon Anlöpte 14 januari 1885

27. Bombay, Indien

28. Aden, Jemen Anlöpte 20 februari 1885

29. Massaua, Eritrea

30. Port Said, Egypten Anlöpte 12 mars 1885

31. Alexandria, Egypten

32. Malta, Italien Anlöpte 24 mars 1885

33. Gibraltar Anlöpte 11 april 1885

34. Malmö

35. Karlskrona

36. Stockholm Anlöpte 9 maj 1885

(wikipedia, 2013-10-29)

Referens - källa
Erikson, Bo G. (2015). Kungen av Birka: Hjalmar Stolpe arkeolog och etnograf : en biografi. Stockholm: Atlantis
alt
Källor - http
libris.kb.se
Erikson, Bo G. (2021). Expedition Vanadis: en etnografisk världsomsegling 1883-1885.
Källor - http
libris.kb.se
Humbla, Johan Oskar (1978). Båtsman Humbla: anteckningar från Vanadis världsomsegling 1883-85. I samarbete med Statens sjöhistoriska mus.
Källor - http
libris.kb.se
Lagerholm, Folke (1929). Deltagarna i fregatten Vanadis' jordomsegling 1883-1885: förteckning med biografiska uppgifter intill 1928 års utgång.
Källor - http
libris.kb.se
Mårtensson, C. G. (1915). Vid firandet af trettioårsdagen (den 4 maj 1915) af vår hemkomst till Karlskrona från fregatten Vanadis jordomsegling åren 1883-1885. Amiralitetsboktr.
Källor - http
t.co, libris.kb.se, weburn.kb.se
Natt och Dag, Svante (1887). Jorden rundt under svensk örlogsflagg: ögonblicksbilder från fregatten Vanadis' verldsomsegling 1883-1885.
Källor - http
libris.kb.se, urn.kb.se
Resa med Vanadis: hundraårsminnet av en världsomsegling : Eldslandet, Peru, Marshallöarna, Japan, Thailand, Indien : utställning på Etnografiska museet 17 februari-aug 1984. (1984). Stockholm: Etnografiska mus.
alt
Källor - http
libris.kb.se
Steinberg, Ellen F. and Prost, Jack H. (2007) "Bringing Ethnography Home: Knut Hjalmar Stolpe's Works in Peru (1884),"AndeanPast: Vol. 8 , Article 13
Källor - http
digitalcommons.library.umaine.edu, libris.kb.se
Stolpe, Hjalmar (1885) Om Vanadisexpeditionens etnografiska samlingar. Ymer, Årgång 5 Föredrag och meddelanden, XLI
Källor - http
libris.kb.se, runeberg.org
Stolpe, Hjalmar (1889). Sur les collections ethnographiques faites pendant le voyage autour de la terre de la frégate suédoise la Vanadis dans les années 1883-1885 [Elektronisk resurs] Rapport au 8e congrès international des orientalistes. Avec un guide succinct dans la partie asiatique de ces collections
Källor - http
weburn.kb.se, libris.kb.se
Widén, Albin (1962). Fregatten Vanadis' världsomsegling: med utdrag av Prins Oscar Bernadottes dagböcker
Källor - http
libris.kb.se, www.diva-portal.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org