logo

Carlotta - the museum database

1994.12 :: Svenska Missionsförbundet, SMF Söderfors

Object description
Till de flesta föremålen uppges inte exakt insamlingsplats eller datum, därför har jag genomgående valt att sätta OWC-koden: FO21, ort: Kingoyi och land: Zaire.
Samlingsnummer
1994.12
Samlingsnamn
Svenska Missionsförbundet; SMF Söderfors
Omfattning
1994.12.1-127
Land - ursprung
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Afrika
Geografiskt namn - annat
Zaire; Demokratiska Republiken Kongo; Belgiska Kongo
Beskrivning
Till de flesta föremålen uppges inte exakt insamlingsplats eller datum, därför har jag genomgående valt att sätta OWC-koden: FO21, ort: Kingoyi och land: Zaire.
Förvärvsomständigheter - i fält
Större delen av föremålen samlades in av Svenska Missionsförbundets missionär Josef Ekstam. Ekstam var framförallt verksam på missionsstationen i Kingoyi, Zaire. Han reste ut första gången 1904 och lämnade fältet sista gången 1925.
Förvärvsomständigheter - till museet
Söderfors Missionsförsamlings Kongo-museum överfördes tillsammans med SMF-samlingen 1994.11 till Folkens Museum Etnografiska 1994 05 02. Samtidigt donerades också de tidigare depositionerna från SMF på Folkens Museum Etnografiska.
Namn - insamlare
Ekstam, Josef (1878 - 1925), missionär
Beskrivning
Josef Ekstam, missionär, Svenska Missionsförbundet, född 1878 i Söderfors, genomgick missionsskolan i Stockholm 1900-1904. Han var framförallt verksam på missionsstationen i Kingoyi, Zaire (Demokratiska republiken Kongo, Kongo-Kinshasa). Han reste ut första gången 1904 och lämnade fältet sista gången 1925.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Datum - förvärv i fält
1904-1925
Namn - förvärvat från
Söderfors Missionsförsamlings Kongo-museum
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

År 2003 byter Svenska Missionsförbundet (S. M. F.) namn till Svenska Missionskyrkan. År 2013 (?) bildade Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan en ny kyrka - Equmeniakyrkan.

Svenska Missionskyrkan (tidigare Svenska Missionsförbundet) har existerat som egen rörelse sedan 1878, då man bryter från Svenska Kyrkan bland annat på grund av att man vill lägga större vikt på kristen mission i Sverige och i utlandet. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet. (equmeniakyrkan.se, 2013-10-09)

Källor - http
equmeniakyrkan.se
Datum - förvärv till museet
1994-05-02
Källor

Enligt anteckningarna som kom in med samlingen gjordes en första numrering och uppteckning av föremålen av missionär Andreas Walder. Därefter gjordes en ny systematisering av föremålen 1957 av missionär Gösta Karbing.

För övriga källor se källorna till samlingen 1994.11.

Ursprungsdatabas
Etno