logo

Carlotta - the museum database

1893.03 :: Bovallius, Carl

Object description

Samlingen består av arkeologiska fragment av lerkärl från Nicaragua.

Här finns även en träsked från Brasilien (nr 27), samt tre föremål (nr 28-30) inköpta under Columbusutställningen 1892 i Madrid av Carl Bovallius.

Samlingsnummer
1893.03
Samlingsnamn
Bovallius, Carl
Omfattning
1893.3.1-30.
Region - ursprung
Mellanamerika; Middle America; Centralamerika; Central America; South America; Amazonas [?]
Geografiskt namn - annat
Amerika; Nicaragua; Sydamerika; Latinamerika; Latin America; America
Beskrivning

Samlingen består av arkeologiska fragment av lerkärl från Nicaragua.

Här finns även en träsked från Brasilien (nr 27), samt tre föremål (nr 28-30) inköpta under Columbusutställningen 1892 i Madrid av Carl Bovallius.

Förvärvsomständigheter - i fält

Samlingens föremål från Nicaragua har förvärvats under Carl Bovallius vistelse i Nicaragua i samband med resan till Centralamerika åren 1881-83.

Tre föremål har inköpts av Carl Bovallius under Columbusutställningen i Madrid 1892./Is

Förvärvsomständigheter - till museet

Samlingens föremål från Nicaragua har förvärvats under Carl Bovallius vistelse i Nicaragua i samband med resan till Centralamerika åren 1881-83.

Tre föremål (nr 28-30) har inköpts av Carl Bovallius under Columbusutställningen i Madrid 1892./Is

Datum - förvärv i fält
1881-1883
Namn - förvärvat från
Bowallius, Carl Erik Alexander
alt
Beskrivning

Bowallius, Carl, biolog, forskningsresande. Under 1870- och 1880-talen gjorde B. flera europeiska forskningsresor; han ägnade också sitt intresse åt norrländska skogsförhållanden. Åren 1882-83 utförde B. zoologiska forskningar i Latinamerika, dit han återvände i slutet av 1890-talet; bl.a. studerade han centralamerikansk arkeologi och etnografi. Han övergick alltmer till affärsverksamhet, anlade 1901 en kakaoplantage på Trinidad och blev 1904 direktör för ett kautschukbolag i Brittiska Guyana. Källa Nationalencyklopedin. /US

Bild från Svenskt biografiskt lexikon (http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18022)

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, sok.riksarkivet.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor

Bovallius, Carl. 1886. Nicaraguan Antiquities. SSAG, Stockholm.

Bovallius, Carl, 1887. Resa i Central-Amerika, 1881-83, förra delen samt senare delen, Uppsala./Is

Källor - http
archive.org
Sökord
Columbus-utställningen, Madrid, 1892; Columbus exhibition, Madrid, 1892; Columbus exhibition; Madrid 1892; Bovallius
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
SA9