logo

Carlotta - the museum database

bild

Iwarson, Jonas :: missionär

Object description

Jonas Iwarson, född 1876 (eller 1867, uppgifter varierar), död 1947, missionär. Utexaminerades från Johannelunds missionsinst. 1896 Och prästvigdes i Linköping samma år. I. började i mars 1897 en nära fyrtioårig gärning som Evangeliska fosterlandsstiftelsens missionär i Eritrea, Östafrika. Åren 1934-36 var han stiftelsens reseombud för yttre mission och 1937-38 predikant vid Kristinebergs kapell i Stockholm. I. har varit stationerad i Asmara, med kortare perioder i Tzeazega (Zazega) och Beleza (Bellesa). Då den sv. missionen av den italienske guvenören anförtroddes medel för att igångsätta nödhjälpsarbeten, lades ledningen av dessa i I:s händer. Vägar byggdes och en kyrka uppfördes i Geleb (1899). I. var 1913-33 ordf. i missionskonferensen i Eritrea. Han grundade under första världskriget, då nya missionärer hindrades utresa, ett seminarium för utbildande av infödda medarbetare och drog upp riktlinjerna för en inhemsk självständig kyrkoorganisation. År 1926 blev I. denna kyrkas förste president. (Ur Svenska Män och Kvinnor, 1948). /US

Bror till disponent Zetterström.

Visat namn
Iwarson, Jonas
Libris-id - samma som
255263
SMVK-VKM - samma som
1217691
Annat namn
Iwarsson, Jonas
Tidpunkt - födelse
1876
Tidpunkt - död
1947
Land - verksamhet
Eritrea : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning

Jonas Iwarson, född 1876 (eller 1867, uppgifter varierar), död 1947, missionär. Utexaminerades från Johannelunds missionsinst. 1896 Och prästvigdes i Linköping samma år. I. började i mars 1897 en nära fyrtioårig gärning som Evangeliska fosterlandsstiftelsens missionär i Eritrea, Östafrika. Åren 1934-36 var han stiftelsens reseombud för yttre mission och 1937-38 predikant vid Kristinebergs kapell i Stockholm. I. har varit stationerad i Asmara, med kortare perioder i Tzeazega (Zazega) och Beleza (Bellesa). Då den sv. missionen av den italienske guvenören anförtroddes medel för att igångsätta nödhjälpsarbeten, lades ledningen av dessa i I:s händer. Vägar byggdes och en kyrka uppfördes i Geleb (1899). I. var 1913-33 ordf. i missionskonferensen i Eritrea. Han grundade under första världskriget, då nya missionärer hindrades utresa, ett seminarium för utbildande av infödda medarbetare och drog upp riktlinjerna för en inhemsk självständig kyrkoorganisation. År 1926 blev I. denna kyrkas förste president. (Ur Svenska Män och Kvinnor, 1948). /US

Bror till disponent Zetterström.

Personefternamn
Iwarson; Ivarsson
Personförnamn
Jonas
Persontitel
missionär
Källor - http
libris.kb.se; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org