logo

Carlotta - the museum database

1908.03 :: Rodéhns sterbhus, Vanadis

Object description

Samlingen härstammar från Vanadis världsomsegling med föremål från Oceanien (1-85), Amerika (101-116) och Asien (117-131). Dessutom innehåller samlingen föremål från Afrika (86-100) och Norge (132-141). Den kommer från Carl Rodéhns sterbhus men innehåller även föremål från brodern Andreas. Båda dessa deltog i Eugenies världsomsegling, Andreas deltog i Vanadis. Båda var samlare.

Japan: 1908.3.119-130. (PH)

Samlingsnummer
1908.03
Samlingsnamn
Rodéhns sterbhus; Vanadis
Omfattning
1908.3.1-141.
Region - ursprung
South America
Land - ursprung
Chile : Sydamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Fiji : Oceanien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Indien : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Madagaskar : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Norge : Europa
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Salomonöarna : Oceanien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tonga : Oceanien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Afrika; Asien; Oceanien; Sydamerika
Geografiskt namn - annat
Micronesien; Sydamerika; Oceania; Pacifiken; Pacific; Latinamerika; Latin America; Eldslandet; Tierra del Fuego; America; Demokratiska Republiken Kongo; Belgiska Kongo; Zaire
Beskrivning

Samlingen härstammar från Vanadis världsomsegling med föremål från Oceanien (1-85), Amerika (101-116) och Asien (117-131). Dessutom innehåller samlingen föremål från Afrika (86-100) och Norge (132-141). Den kommer från Carl Rodéhns sterbhus men innehåller även föremål från brodern Andreas. Båda dessa deltog i Eugenies världsomsegling, Andreas deltog i Vanadis. Båda var samlare.

Japan: 1908.3.119-130. (PH)

Tidpunkt - förvärv i fält
1887
Namn - insamlare
Rodéhn, Andreas (1831 - 1907), överstyrman
Beskrivning

Andreas Rodéhn, född 1831 i Karlskrona, död 1907 i Karlskrona, flaggunderofficer vid flottan, svärdsmannen, överstyrman (flaggstyrman). I reserven 1888-1896. Han deltog i fregatten Eugénies världsomsegling samt i Nordenskiölds Vegafärd (Blekinge Tidining, 1907-07-05). Han var en känd samlare av etnografiska kuriosa.

Han hade en bror som hette Carl (1829-1908) och som också deltog i Eugénies världsomsegling. De var kusiner till en annan Carl Rodéhn.

Det finns föremål från A. Rodéhn på Etnografiska museet, Stockholm och på Blekinge läns museum, bland annat från Vanadis. Oklart dock om A. Rodéhn själv var med på Vanadis. Delar av hans samling skänkte (eller sålde?) han under sin livstid, det som blev kvar såldes på auktion 1908.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Rodéhn, Carl (1829-1908) (1829 - 1908), styrman
alt
Beskrivning

Carl Rodéhn, född 4 maj 1829, Karlskrona, död 1908, flaggstyrman. Vid 10 års ålder blev han antagen till skeppsgosse. Som skeppsgosse var han kommenderad på fregatten Josephin 1844, den äldre briggen Snappopp 1845 och på långfärden med fregatten Eugenie 1846-1847. År 1851-53 deltog han i fregatten Eugenies jordomsegling. Han var också sakkunnig på den allmänna etnografiska utställningen (se katalogkort för 1908.03.0001, Etnografiska museet). År 1882-1883 var han i officerstjänst i båtsmanskasern samt 1883-1884 var han adjutant hos kommendanten å fästningen Kungsholmen. (Örlogsposten 1950)

Han var bror till Andreas Rodéhn och kusin till en annan Rodéhn som också hette Carl.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1908
Förvärvsomständigheter - i fält
Föremålen härstammar bland annat från Vanadis världsomsegling.
Förvärvsomständigheter - till museet
Förvärvat från Carl Rodéhns Sterbhus.
Händelse - var närvarande vid
Vanadis världsomsegling (1883-1885)
alt
Beskrivning

Världsomseglingen med Vanadis ägde rum 1883 till 1885. I Sheerness lossnade en båt när den skulle firas ner och fyra man ur besättningen skadades. En stormby satte senare fartyget på drift så det stötte ihop med den engelska monitoren Hydra, inget av fartygen fick dock några större skador. Under besöket i Lissabon avlade H. M. Konungen och H. K H. Kronprinsen av Portugal besök ombord. I Valparaíso avlade republikens president besök ombord. Under getjakt på ön Nouka Hiva föll en man ur besättningen så svårt i bergen att han senare avled samma dag. I Papeete avlade H.M. Konungen av Tahiti besök ombord. I Honolulu hedrades man av en visit av den infödde härskaren, kung Kalakau. 15 september till ankars iShanghai råkade hon ut för en våldsam orkan men man lyckades att med reservankare ock maskinkraft förhindra att hon kom på drift. Fartygets båtar ådrog sig dock en del skador och en ångslup kom på drift och sjönk men kunde senare bärgas. 6 april 1885 föll en av stormärsgastarna i däck och avled omedelbart. Han begravdes i land vid framkomsten till Gibraltar några dagar senare. Vi återkomsten till Sverige 9 maj 1885 hade hon legat till sjöss effektiv gångtid c:a 11 månader, varav längsta tiden från hamn till hamn var 28 dagar på resan mellan Lissabon och Rio de Janeiro. Fartygschef var kommendör O. Lagerberg. Sekond var kapten H. af Klintberg.

Färdväg

1. Sverige Avseglade 5 december 1883

2. Sheerness, England

3. The Downs, England

4. Lissabon, Portugal Anlöpte 23 december 1883

5. Rio de Janeiro, Brasilien Anlöpte 23 januari 1884

6. Punta Arenas, Chile

7. Borja Bay

8. Colombine cove, Newton Island

9. Molyneux Sound

10. Green Harbour

11. Valparaíso, Chile Anlöpte 6 mars 1884

12. Callao, Peru Anlöpte 30 mars 1884

13. Anna Maria Bay ön Nouka Hiva, Marquesasöarna, Franska Polynesien

14. Fakarava, Pamotousöarna, Franska Polynesien

15. Papeete, Tahiti, Anlöpte 19 maj 1884

16. Honolulu, Hawaii, USA Anlöpte 23 juni 1884

17. Jaluits la

18. Yokohama, Japan Anlöpte 1 september 1884

19. Kobe, Japan

20. Nagasaki, Japan

21. Hongkong

22. Manilla, Filippinerna

23. Shanghai, Kina Anlöpte 13 oktober 1884

24. Singapore Anlöpte 28 november 1884

25. Calcutta, Indien Anlöpte 23 december 1884

26. Colombo, Ceylon Anlöpte 14 januari 1885

27. Bombay, Indien

28. Aden, Jemen Anlöpte 20 februari 1885

29. Massaua, Eritrea

30. Port Said, Egypten Anlöpte 12 mars 1885

31. Alexandria, Egypten

32. Malta, Italien Anlöpte 24 mars 1885

33. Gibraltar Anlöpte 11 april 1885

34. Malmö

35. Karlskrona

36. Stockholm Anlöpte 9 maj 1885

(wikipedia, 2013-10-29)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Sökord
point; spets; spear; spjut; harpun; harpoon; jakt; hunting; Oscowaje; St. Vincent; verktyg; tool; personlig utsmyckning; personal adornment; ben; bone; sten; stone; mumie [?]; dräkt [?]; dress [?]
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
OR11; OR6; OR4; OU9; OX6; OY1; OQ1; OP1; ON1; OM8; OM10; SH1; AF1; AW1; AB1; EP4

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.