logo

Carlotta - the museum database

bild

Statens Historiska Museum

Object description

Statens historiska museum, Historiska museet, är ett svenskt historiskt museum i Stockholm. Historiska museet ligger vid korsningen Narvavägen/Linnégatan i stadsdelen Östermalm. Nuvarande byggnad uppfördes 1934–1939, ritad av Bengt Romare och Georg Scherman.

Museet är ett ansvarsmuseum, vilket betyder att det har övergripande ansvar för arkeologiska fynd och kyrkliga konstföremål. Berömt är det så kallade Guldrummet, där flera guldföremål från bronsåldern, järnåldern, medeltiden och trettioåriga kriget finns utställda.

Prefixet "SHM" i ett inventarienummer i museikataloger och annan facklitteratur anger att föremålet tillhör Statens historiska museums samlingar. Numreringen är löpande; SHM 1 är ett relikvarium, det så kallade Elisabethrelikvariet som troligen har innehållit en relik från ett helgon. Det senaste med inventarienummer försedda föremålet (2011) har nr SHM 35074. Museets har en restaurang (Rosengården), med uteservering på sommaren, och det finns även en museibutik. (Wikipedia 2015-03-11)

Visat namn
Statens Historiska Museum
Libris-id - samma som
129294
SMVK-MM - samma som
3977932
Annat namn
Historiska museet
Verksamhet
museum
Ort - ursprung
Stockholm
Beskrivning

Statens historiska museum, Historiska museet, är ett svenskt historiskt museum i Stockholm. Historiska museet ligger vid korsningen Narvavägen/Linnégatan i stadsdelen Östermalm. Nuvarande byggnad uppfördes 1934–1939, ritad av Bengt Romare och Georg Scherman.

Museet är ett ansvarsmuseum, vilket betyder att det har övergripande ansvar för arkeologiska fynd och kyrkliga konstföremål. Berömt är det så kallade Guldrummet, där flera guldföremål från bronsåldern, järnåldern, medeltiden och trettioåriga kriget finns utställda.

Prefixet "SHM" i ett inventarienummer i museikataloger och annan facklitteratur anger att föremålet tillhör Statens historiska museums samlingar. Numreringen är löpande; SHM 1 är ett relikvarium, det så kallade Elisabethrelikvariet som troligen har innehållit en relik från ett helgon. Det senaste med inventarienummer försedda föremålet (2011) har nr SHM 35074. Museets har en restaurang (Rosengården), med uteservering på sommaren, och det finns även en museibutik. (Wikipedia 2015-03-11)

Händelse - var närvarande vid
Repatriering, Hawaii (2009)
Beskrivning

År 2009 överlämnade Statens Historiska museet och Karolinska institutet i Stockholm 22 kranier till organisationen Hui Malama som företräder ursprungsfolket på Hawaii. Överlämnandet skedde vid en ceremoni på Historiska museet där även Sametingets styrelseordförande Sara Larsson deltog. Fem av kranierna sades härröra från Carl Otto Holmer, biträdande läkare under Vanadisexpeditionen (SHM 34661. Kranierna har föremålsidentifikationsnummer 261067, 261052, 261369, 261049, samt 842145). I en mer detaljerad lista anges de fem som:

1-3, Proveniens: En begravningsgrotta vid ------(otydligt), en av Sandwich öarna (Hawaii)

Kranium av man, nr 315

Kalvarium av kvinna, nr 317

Kranium av kvinna, nr 318

4, Proveniens: En begravningsgrotta nära Honolulu på Sandwich ön

Kranium av man, nr 319

8, Proveniens: kommer från en begravningsplats för-----vid havstranden på Hawaii---- (otydlig text)

Kalvarium av man, nr 323

De skickades till Anatomiska institutionens samling (nuvarande Institutionen för medicinsk cellbiologi, enheten för anatomi) vid Uppsala universitet år 1884. Genom en donation från Uppsala universitet 1997 (dnr 613-1981-1997) införlivades de i SHMM:s samling.

Övriga 17 kranier som repatrierades kom från Karolinska Institutet.

I generalkatalogen på Etnografiska museet finns kvarlevor från Hawaii och Vanadisexpeditionen förtecknade under sex nummer (1887.08.1861-1866, V.48.3-6). De är beskrivna som fyra människoskelett och två kranier. Det är sannolikt att dessa kvarlevor ingår bland de som hamnade på anatomiska institutionen eller på KI och som därmed repatrierades 2009.

Källor - http
www.svd.se, www.mynewsdesk.com, www.svd.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se; commons.wikimedia.org; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Objekttyp
Organisation