logo

Carlotta - the museum database

bild

Statens Historiska Museum

Object description

Statens historiska museum, Historiska museet, är ett svenskt historiskt museum i Stockholm. Historiska museet ligger vid korsningen Narvavägen/Linnégatan i stadsdelen Östermalm. Nuvarande byggnad uppfördes 1934–1939, ritad av Bengt Romare och Georg Scherman.

Museet är ett ansvarsmuseum, vilket betyder att det har övergripande ansvar för arkeologiska fynd och kyrkliga konstföremål. Berömt är det så kallade Guldrummet, där flera guldföremål från bronsåldern, järnåldern, medeltiden och trettioåriga kriget finns utställda.

Prefixet "SHM" i ett inventarienummer i museikataloger och annan facklitteratur anger att föremålet tillhör Statens historiska museums samlingar. Numreringen är löpande; SHM 1 är ett relikvarium, det så kallade Elisabethrelikvariet som troligen har innehållit en relik från ett helgon. Det senaste med inventarienummer försedda föremålet (2011) har nr SHM 35074. Museets har en restaurang (Rosengården), med uteservering på sommaren, och det finns även en museibutik. (Wikipedia 2015-03-11)

Visat namn
Statens Historiska Museum
Libris-id - samma som
129294
SMVK-MM - samma som
3977932
Annat namn
Historiska museet
Verksamhet
museum
Ort - ursprung
Stockholm
Beskrivning

Statens historiska museum, Historiska museet, är ett svenskt historiskt museum i Stockholm. Historiska museet ligger vid korsningen Narvavägen/Linnégatan i stadsdelen Östermalm. Nuvarande byggnad uppfördes 1934–1939, ritad av Bengt Romare och Georg Scherman.

Museet är ett ansvarsmuseum, vilket betyder att det har övergripande ansvar för arkeologiska fynd och kyrkliga konstföremål. Berömt är det så kallade Guldrummet, där flera guldföremål från bronsåldern, järnåldern, medeltiden och trettioåriga kriget finns utställda.

Prefixet "SHM" i ett inventarienummer i museikataloger och annan facklitteratur anger att föremålet tillhör Statens historiska museums samlingar. Numreringen är löpande; SHM 1 är ett relikvarium, det så kallade Elisabethrelikvariet som troligen har innehållit en relik från ett helgon. Det senaste med inventarienummer försedda föremålet (2011) har nr SHM 35074. Museets har en restaurang (Rosengården), med uteservering på sommaren, och det finns även en museibutik. (Wikipedia 2015-03-11)

Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se; commons.wikimedia.org; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Objekttyp
Organisation