logo

Carlotta - the museum database

bild

Högberg, Lars Erik :: missionär

Object description

Missionär, Kaschgar. Verkat för Svenska Missionsförbundet i Ryssland under åren 1880-1893 och i Östturkestan 1894-1916. Född den 18 december 1858 i Nora socken, Örebro län. Avled i Stockholm den 4 maj 1924.

Uppgifterna hämtade ur G. Palmaer "En ny port öppnas", Svenska Missionsförbundets förlag, Sthlm 1942 .

Högberg ingick den 15 augusti 1882 äktenskap med Eva Eriksson som dog i kolera i Tabris i Persien 1892. Den 26 mars 1894 ingick han nytt äktenskap med Sigrid Johanna Adelaide Braune. (Sigrid Högberg föddes 23 december 1868 i Stockholm. Utreste 1894 med Lars Erik Högberg till Ost-Turkestan) ur "På Obanade Stigar, 25 år i Ost-Turkestan", red. J. E. Lundahl, SMF 1917.

Visat namn
Högberg, Lars Erik
Libris-id - samma som
202808
Tidpunkt - födelse
1858
Tidpunkt - död
1924
Beskrivning

Missionär, Kaschgar. Verkat för Svenska Missionsförbundet i Ryssland under åren 1880-1893 och i Östturkestan 1894-1916. Född den 18 december 1858 i Nora socken, Örebro län. Avled i Stockholm den 4 maj 1924.

Uppgifterna hämtade ur G. Palmaer "En ny port öppnas", Svenska Missionsförbundets förlag, Sthlm 1942 .

Högberg ingick den 15 augusti 1882 äktenskap med Eva Eriksson som dog i kolera i Tabris i Persien 1892. Den 26 mars 1894 ingick han nytt äktenskap med Sigrid Johanna Adelaide Braune. (Sigrid Högberg föddes 23 december 1868 i Stockholm. Utreste 1894 med Lars Erik Högberg till Ost-Turkestan) ur "På Obanade Stigar, 25 år i Ost-Turkestan", red. J. E. Lundahl, SMF 1917.

Personefternamn
Högberg
Personförnamn
Lars Erik
Namn - verksam vid
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.

SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
equmeniakyrkan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Persontitel
missionär
Källor

G. Palmaer "En ny port öppnas", Svenska Missionsförbundets förlag, Sthlm 1942.

"På Obanade Stigar, 25 år i Ost-Turkestan", red. J. E. Lundahl, Svenska Missionsförbundets förlag, Sthlm, 1917.

Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
en.wikipedia.org; libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.