logo

Carlotta - the museum database

1972.08 :: Kleen, Tyra

Object description

134 + diverse brokadbitar, schalar, dukar, skynken, åsneornament mm. (enligt Riddarhusets förteckning).

OBS!!!!! hur många är dessa? Omfattningen oklar i skrivande stund.

Till samlingen hör också en deposition innehållande originalteckningar, skisser, originalakvareller, tryckta bilder, fotografier, böcker, föredrag och tidningsartiklar.

Akvareller 0219-0244:

Akvarellerna föreställande serimpi och bedaya i Tyra Kleens samling 1972.8 tillkom delvis som illustrationer till Het Serimpi Boek (Volkslectuur, Weltevreden 1925) med text baserad på Beata van Helsdingen Schoevers anteckningar. Beata dog hastigt (1921) innan boken hade färdigställts och Tyra avstod rätten till sina originalakvareller till förlaget. Dock återfinns de allra flesta akvarellerna i museets samling Akvarellerna avbildar kvinnliga serimpi- och bedayadansare vid huvudhovet (Susuhunans palats, Kraton) i Surakarta, centrala Java, och är publicerade i den ovannämnda boken. Serimpi och bedayadansarnas danspositioner anges med de javanesiska titlarna.

Bedaya Ketawang (alternativt kedawang) är mycket status- och symbolladdad, graciös och elegant. Strikta regler råder såväl under dansens träning som vid dess uppförande. Publiken till en bedaya ketawangdans utgörs, förutom av fursten ”susuhunan”, själv av medlemmar av hovet.

Bedayadansare har traditionellt rekryterats utanför hovmiljön medan serimpidansare vanligen är fursten närstående, döttrar och barnbarn.

Bedhaya Semang är en typ av ketawang, även kallad bedaya ketawang, som specifik för sultanhovet i Yogyakarta.

Samlingsnummer
1972.08
Samlingsnamn
Kleen, Tyra
Omfattning
1972.8.1-134 [?]
Land - ursprung
Indonesien : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Asien
Beskrivning

134 + diverse brokadbitar, schalar, dukar, skynken, åsneornament mm. (enligt Riddarhusets förteckning).

OBS!!!!! hur många är dessa? Omfattningen oklar i skrivande stund.

Till samlingen hör också en deposition innehållande originalteckningar, skisser, originalakvareller, tryckta bilder, fotografier, böcker, föredrag och tidningsartiklar.

Akvareller 0219-0244:

Akvarellerna föreställande serimpi och bedaya i Tyra Kleens samling 1972.8 tillkom delvis som illustrationer till Het Serimpi Boek (Volkslectuur, Weltevreden 1925) med text baserad på Beata van Helsdingen Schoevers anteckningar. Beata dog hastigt (1921) innan boken hade färdigställts och Tyra avstod rätten till sina originalakvareller till förlaget. Dock återfinns de allra flesta akvarellerna i museets samling Akvarellerna avbildar kvinnliga serimpi- och bedayadansare vid huvudhovet (Susuhunans palats, Kraton) i Surakarta, centrala Java, och är publicerade i den ovannämnda boken. Serimpi och bedayadansarnas danspositioner anges med de javanesiska titlarna.

Bedaya Ketawang (alternativt kedawang) är mycket status- och symbolladdad, graciös och elegant. Strikta regler råder såväl under dansens träning som vid dess uppförande. Publiken till en bedaya ketawangdans utgörs, förutom av fursten ”susuhunan”, själv av medlemmar av hovet.

Bedayadansare har traditionellt rekryterats utanför hovmiljön medan serimpidansare vanligen är fursten närstående, döttrar och barnbarn.

Bedhaya Semang är en typ av ketawang, även kallad bedaya ketawang, som specifik för sultanhovet i Yogyakarta.

Förvärvsomständigheter - till museet
Samlingen är delvis skänkt och delvis deponerad av Riddarhuset. Förmålen har på Riddarhuset tillhört Tyra Kleens fond.
Namn - förvärvat från
Kleen, Tyra (1874 - 1951), författare, konstnär
alt
Beskrivning
Tyra Kleen, författare och konstnär. Illustrerar och skriver artiklar om konst och dans. Reser med Ellen von Platen till Sri Lanka (Ceylon) 1911 och ger ut "Strövtåg i Orienten samma år. Vistas på Java och Bali 1919-1921. Böckerna Temple Danses in Bali, 1936, och Wayang Javanese Theatre, 1937 gavs ut av Etnografiska museet. Illustrationerna av de symboliska handrörelserna, mudra, ställdes ut på Victoria and Albert Museum 1923. De publiserades i Mudras The Ritual Hand-Poses of the Buddha Priests and the Shiva Priests of Bali. 1924 ger hon ut en barnbok, Ni-Si-Pleng. En historia om svarta barn berättad och ritad för vita barn.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
runeberg.org, libris.kb.se, 62.88.129.39
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Riddarhuset
alt
Beskrivning

Sveriges ridderskap och adel, även under metonym Riddarhuset, är en svensk korporation (sammanslutning) bestående av den introducerade adeln i Sverige, bildad 1866 efter ståndsriksdagens avskaffande genom representationsreformen. Sveriges ridderskap och adel har sitt säte i Riddarhuspalatset på Riddarhustorget i Gamla stan i Stockholm (uppfört 1641-1674).

Sveriges ridderskap och adel samlas formellt vart tredje år till adelsmöte (årsmöte) i Riddarhuspalatset, där varje släkt har en röst genom en släktrepresentant på plats. År 2013 fanns 692 levande adliga ätter registrerade och publicerade i Adelskalendern. Närmare 3 000 adliga namn med vapenplåtar introducerades på Riddarhuset under ca 350 års tid.

Riddarhuset leds av Riddarhusdirektionen (styrelsen) samt drivs av Kansliet med Riddarhussekreteraren (VD) som högste tjänsteman.

Sammanslutningen värnar ett historiskt arv och har under seklernas lopp dokumenterat en världsunik genealogisk samling (släkthistoria). Ett större ackumulerat värdepappersinnehav medger arkivsamlingen samt underhåll av palatset, utdelande av stipendier för i huvudsak dess studerande ättemedlemmar och därtill välgörenhet och kulturbidrag.

Riddarhusets motto, inskrivet i dess sigill, är Arte et Marte. Det är även är namnet på dess medlemstidning som utkommer två gånger per år till medlemmarna samt till änkor efter avlidna adelsmän.

Källor - http
commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
OB1; OE1; OF7