logo

Carlotta - the museum database

bild

Andersson, John Frans :: generalkonsul, ingenjör

Object description

John Frans Andersson (John F. Andersson, J. F. Andersson), född 1848, död 1927, generalkonsul, ingenjör, brobyggare.

Enligt auktionskatalogen från 1916:

"Såsom 17-årig yngling lämnade John Andersson 1865 det lantliga hemmet i Jemshög (...). Först bar det till sjöss; men 1869 fick A. åter fast fot på landbacken, i Amerika, där han fick anställning vid ett brobygge. Länge skulle det icke dröja, förrän A. efter inhämtade teoretiska grunder började att själv bygga broar, tunnlar och hamnar i olika delar av Nordamerika, i Venezuela, i Peru, i England, Australien och framför allt på Kuba. Redan 1882 i Luisiana tog sig den samlarelust, som alltid latent funnits hos A., uttryck i en börjande samling av naturalier. Men först vid ett besök i Australien 1886 tog den riktig fart genom inköp i Sidney av en samling, som en sjökapten brakt hem från Söderhavsöarne. Sedan gick samlandet utan rast och ro år från år under herrskapet A:s upprepade resor jorden runt, i Japan, i Kina, i Indien, på Ceylon, i Kongo, Egypten, Marocko o.s.v."

Samlingarna inrymdes i paret Anderssons tre hem: i Båstad, Djursholm och New York. I samband med parets flytt till Köpenhamn (där Andersson verkade som Generalkonsul) och försäljningen av den sista villan, den i Båstad, såldes och skänktes stora delar av samlingarna. Till Riksmuseets etnografiska avdelning skänktes största delen av den stora samlingen dansmasker från Ceylon, även Kulturhistoriska museet i Lund och Kristianstads och Helsingborgs museer erhöll gåvor. Denna samling hade Andersson förvärvat genom inköp från handelshuset Umlauff i Hamburg (se auktionskatalogen från 1900).

Skänkt saml. från Ceylon, inv. 16.9.

Saml. från Afrika, Alaska, Söderhavet inropad på auktion i Lund dec. 1916, inv. 17.2.

1 föremål från Marquesasöarna, inv. 33.2., vilket tillhört A., inköpt senare.

Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde skänkte 1955 (55.27.1) en psalmbok från Ceylon som J F Andersson överlämnat till Prins Eugen. /US

Visat namn
Andersson, John Frans
Libris-id - samma som
338062
SMVK-VKM - samma som
1240770
Tidpunkt - födelse
1848-12-30
Tidpunkt - död
1927
Landskap - ursprung
Blekinge
Socken - ursprung
Jämshög : Blekinge : Sverige : Europa
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Län - ursprung
Blekinge län
Beskrivning

John Frans Andersson (John F. Andersson, J. F. Andersson), född 1848, död 1927, generalkonsul, ingenjör, brobyggare.

Enligt auktionskatalogen från 1916:

"Såsom 17-årig yngling lämnade John Andersson 1865 det lantliga hemmet i Jemshög (...). Först bar det till sjöss; men 1869 fick A. åter fast fot på landbacken, i Amerika, där han fick anställning vid ett brobygge. Länge skulle det icke dröja, förrän A. efter inhämtade teoretiska grunder började att själv bygga broar, tunnlar och hamnar i olika delar av Nordamerika, i Venezuela, i Peru, i England, Australien och framför allt på Kuba. Redan 1882 i Luisiana tog sig den samlarelust, som alltid latent funnits hos A., uttryck i en börjande samling av naturalier. Men först vid ett besök i Australien 1886 tog den riktig fart genom inköp i Sidney av en samling, som en sjökapten brakt hem från Söderhavsöarne. Sedan gick samlandet utan rast och ro år från år under herrskapet A:s upprepade resor jorden runt, i Japan, i Kina, i Indien, på Ceylon, i Kongo, Egypten, Marocko o.s.v."

Samlingarna inrymdes i paret Anderssons tre hem: i Båstad, Djursholm och New York. I samband med parets flytt till Köpenhamn (där Andersson verkade som Generalkonsul) och försäljningen av den sista villan, den i Båstad, såldes och skänktes stora delar av samlingarna. Till Riksmuseets etnografiska avdelning skänktes största delen av den stora samlingen dansmasker från Ceylon, även Kulturhistoriska museet i Lund och Kristianstads och Helsingborgs museer erhöll gåvor. Denna samling hade Andersson förvärvat genom inköp från handelshuset Umlauff i Hamburg (se auktionskatalogen från 1900).

Skänkt saml. från Ceylon, inv. 16.9.

Saml. från Afrika, Alaska, Söderhavet inropad på auktion i Lund dec. 1916, inv. 17.2.

1 föremål från Marquesasöarna, inv. 33.2., vilket tillhört A., inköpt senare.

Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde skänkte 1955 (55.27.1) en psalmbok från Ceylon som J F Andersson överlämnat till Prins Eugen. /US

Personefternamn
Andersson
Personförnamn
John; Frans [?]; Fredrik [?]
Persontitel
generalkonsul; ingenjör
Källor - http
carl.kulturen.com; www.jamshog.nu; libris.kb.se; www.nad.riksarkivet.se; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org