logo

Carlotta - the museum database

1935.50.2351 :: skulptur, figur

Object description

Cintâmani Mahâkâla, tib. mgon dkar yid bzhin nor bu, "Den vite beskyddaren med önskejuvelen".

Pekingkatalogen: Nâtha ,tib. mgon-dkar

Kropp: Vit hudfärg med rosa schatteringar, sex armar, två ben, ett skräck-injagande huvud med tredje vertikalt öga i pannan, skallkrona över ett rött flammande hår, rödfärgat skägg och ögonbryn, hjärtformat örhänge i rött och guld, tredubbla halsband med bröstsmycke och gyllene cakra på magen, dubbla armband och fotringar. Röd lång livklädnad under en kort blå kjortel med ornament i guld och ett kring midjan med rosett knutet gyllene bälte. Från axlarna över armarna nedfallande grönt stolaband.

āsana: Samâpada, ¿med lika fötter¿, stående på två liggande vita elefanthövdade gestalter, Ganapati, på en enkel lotussockel i mörkgrönt med röda kronblad och röd ovansida med molnformationer i guld.

Mudrâ och attribut: Primära händerna; en kapâla (skallskål) med gyllena kalasha i vänster och en numera förlorad cintamani (juvel) i höger hand. Sekundära händer; höger övre tom, nedre damaru (dubbeltrumma), vänster övre trishûla (treudd), nedre pâsha (fångstkrokar).

Senare förluster: Övre högra handens kartr, högra primära handens juvel, ett hjärtformat örhänge

Färgbortfall: Fingertopparna på övre höger sekundära hand, vänster primära hands pekfinger och underarm, kapâlan i primära vänster hand, höger lilltå, vänster stortå, skaftet på trishulan samt dubbeltrummans gehäng.

Försluten med träplatta, ej fylld.

Material: Målad driven koppar med turkoser och koraller.

Ålder och tillverkningsort: Ca. 1900, Mongoliet eller möjligen ateljé i Peking för mongolisk marknad.

Den vita Mahâkâla är Mongoliets skyddspatron och yi dam för den tantriska riktning inom dge lugs pa som kallas rgyud stod, ¿övre tantra¿. Han vördas som en emanation av medkänslans bodhisattva Avalokiteshvara, och beskyddar både andliga och materiella ¿skatter¿, varför han också äras som rikedomsgud. Han ingår i gruppen av de åtta skräckinjagande dharmapâla och de fem Mahâkâla.

Inventarienummer
1935.50.2351
Inventarienummer, tidigare
H.2351
Sakord
skulptur; figur
Delar
A-O
Sakord tibetanska
mgon dkar yid bzhin nor bu
Sakord, engelska
sculpture
Motivord
Cintâmani Mahâkâla; Den vita beskyddaren med önskejuvelen
Utställning - ingår i
Magasinet - En etnografisk skattkammare
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2012-10-26
Utställning, del av - ingår i
Magasinet - U, En insamling - ett lagarbete
alt
Utställning, monterdel - ingår i
U02, Visualiserade texter – den tibetanska gudavärlden
alt
Tidpunkt - tillverkning, tidigast
1900 ca
Tidpunkt - användning, tidigast
1890
Tidpunkt - användning, senast
1910
Land - brukad
Mongoliet : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
China; Mongolia
Världsdel - ursprung
Asien
Beskrivning

Cintâmani Mahâkâla, tib. mgon dkar yid bzhin nor bu, "Den vite beskyddaren med önskejuvelen".

Pekingkatalogen: Nâtha ,tib. mgon-dkar

Kropp: Vit hudfärg med rosa schatteringar, sex armar, två ben, ett skräck-injagande huvud med tredje vertikalt öga i pannan, skallkrona över ett rött flammande hår, rödfärgat skägg och ögonbryn, hjärtformat örhänge i rött och guld, tredubbla halsband med bröstsmycke och gyllene cakra på magen, dubbla armband och fotringar. Röd lång livklädnad under en kort blå kjortel med ornament i guld och ett kring midjan med rosett knutet gyllene bälte. Från axlarna över armarna nedfallande grönt stolaband.

āsana: Samâpada, ¿med lika fötter¿, stående på två liggande vita elefanthövdade gestalter, Ganapati, på en enkel lotussockel i mörkgrönt med röda kronblad och röd ovansida med molnformationer i guld.

Mudrâ och attribut: Primära händerna; en kapâla (skallskål) med gyllena kalasha i vänster och en numera förlorad cintamani (juvel) i höger hand. Sekundära händer; höger övre tom, nedre damaru (dubbeltrumma), vänster övre trishûla (treudd), nedre pâsha (fångstkrokar).

Senare förluster: Övre högra handens kartr, högra primära handens juvel, ett hjärtformat örhänge

Färgbortfall: Fingertopparna på övre höger sekundära hand, vänster primära hands pekfinger och underarm, kapâlan i primära vänster hand, höger lilltå, vänster stortå, skaftet på trishulan samt dubbeltrummans gehäng.

Försluten med träplatta, ej fylld.

Material: Målad driven koppar med turkoser och koraller.

Ålder och tillverkningsort: Ca. 1900, Mongoliet eller möjligen ateljé i Peking för mongolisk marknad.

Den vita Mahâkâla är Mongoliets skyddspatron och yi dam för den tantriska riktning inom dge lugs pa som kallas rgyud stod, ¿övre tantra¿. Han vördas som en emanation av medkänslans bodhisattva Avalokiteshvara, och beskyddar både andliga och materiella ¿skatter¿, varför han också äras som rikedomsgud. Han ingår i gruppen av de åtta skräckinjagande dharmapâla och de fem Mahâkâla.

Materialkategori
metall
Material - primärt
metall; koppar; turkos; koraller
Material, engelska - tillverkning
copper
Teknik - tillverkning
drivet; bemålat
Namn - insamlare
Gomboiev, Nicolai
Namn - förvärvat från
Hedin, Sven Anders (1865-02-19 - 1952-11-26), författare, geograf, upptäcktsresande
alt
Beskrivning

Forskningsresande, geograf, författare. Fil.dr.

H. blev adlad 1902.

Efter att ha tagit en doktorsgrad i Halle (1892) genomförde H. tre egna expeditioner i Centralasien (1893-97, 1899-1902, 1905-09). H. gjorde 1916 en färd till Mellanöstern och 1923 en jordenruntresa.

År 1927 återvände H. till Centralasien för att på uppdrag av Lufthansa undersöka flygrutter och etablera affärskontakter mellan Europa och Fjärran Östern. Han stannade, med korta avbrott, till 1935 som chef för en serie expeditioner och forskningsföretag.

Åren 1933-35 undersökte H. på kinesiska regeringens uppdrag möjligheten att bygga bilvägar längs de gamla karavanlederna genom Gobiöknen.

Expeditionerna 1927-35, som var de vetenskapligt mest produktiva, var tidiga prov på mångvetenskapligt multinationellt fältarbete.

Den vetenskapliga publikationsserien från Hedinexpeditionen är beräknad att omfatta cirka 50 volymer.

H. har även författat många reseskildringar.

En stor tillgång har H. haft i sin talang som tecknare i detta sammanhang. H. ritade tusentals kartor och teckningar och hopbragte stora samlingar av geologiskt och etnografiskt material.

H. var ledamot av såväl Svenska Akademien (från 1913) som Vetenskapsakademien och mottog hedersdoktorat från univ. som Oxford, Cambridge och Harvard. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, kulturarvsdata.se, kulturarvsdata.se, www.geni.com, libris.kb.se, collections.smvk.se, collection.britishmuseum.org, collections.smvk.se, commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1935
Förvärvsomständigheter - i fält
Förvärvat av Gomboiev fr o m 1872. (Gomboievs katalog) Därefter inköpt på auktion av Hedin Bendix-expeditionens samlingar.
Händelse - var närvarande vid
Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
alt
Beskrivning

Mellan 1927 och 1935 ledde Hedin den svensk-kinesiska expeditionen till Centralasien. Vid Hedins tidigare expeditioner hade han varit ensam västerlänning, medan han nu var ledare för ett vandrande universitet som bestod av ett stort antal svenska och kinesiska vetenskapsmän, däribland arkeologer, botaniker och etnografer. Bland de svenska deltagarna fanns Georg Söderbom, Folke Bergman, David A:son Hummel, August Larson (hertig Larson) och Gösta Montell.

Mellan 1927 och 1928 var expeditionen finansierad av Lufthansa och hade flera tyska deltagare. Den skulle göra en allsidig utforskning av de centralasiatiska ökenområdenas naturförhållanden och geografi och Lufthansa hade som villkor att expeditionen skulle undersöka möjliga platser för mellanlandningar på den planerade flyglinjen Berlin-Peking-Shanghai. När militärguvernören i Sinkiang förbjöd flygningar över sitt område tog finansieringen slut. Hedin lyckades dock få finansiering från den svenska riksdagen och privatpersoner, vilket gjorde att expeditionen kunde fortsätta mellan 1929 och 1933, efter förhandlingar med den nye makthavaren i Nanking, Chiang Kai-shek. Stora delar av Inre Mongoliet, Nanshan, Tsaidam, Tarimbäckenet, Tian Shan och nordvästra Tibet utforskades. Ett mycket omfattande material samlades in, en noggrann kartering utfördes och Centralasiens klimatologi klarlades.

Mellan 1933 och 1935 finansierades expeditionen av den kinesiska regeringen, med uppdraget att vid sidan av de vetenskapliga undersökningarna studera möjligheten att bygga bilvägar längs de urgamla karavanlederna i Sinkiang. Denna farofyllda färd har Hedin skildrat i trilogien Stora hästens flykt (1935), Sidenvägen (1936) och Den vandrande sjön (1937).

Den stora mängden forskningsresultat publicerades mellan 1937 och 1992 i skriftserien Reports from the scientific expedition to the north-western provinces of China under leadership of Dr. Sven Hedin. (Wikipedia 2015-03-10)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Höjd
39 cm
Bredd
21 cm
Källor

Grünwedel, A. 1900, s 72, 161, 179

Gordon, A. 1960 (1939) s 90

Olschak, B. 1972 s 168, nr 229

Lavizzari-Raeuber, A. 1989 (1984) s 175

Essen, G-E., Thingo, T.T., 1989, 2 s 189

Chandra, L. 1988, s 128, 319, s 1062.

Utlån - tidigare
1996.0001, Östasiatiska museet
Tidpunkt - öppnad/start
1996-06-29
Utställning - lån
Ladakh - en juvel i Himalaya.
Sökord
kraniumskål; kranieskål
Ursprungsdatabas
Etno
Klassifikation, OCM (smal)
Bildkonst (532); Dyrkan (782); Heliga föremål och platser (778); Heliga människor (792)
OWC - ursprung
AE1
Belongs to Samling
1935.50 :: Hedin-Bendix-samlingen

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.