logo

Carlotta - the museum database

bild

Lindblom, Gerhard :: professor, etnograf, intendent

Object description

Karl Gerhard Lindblom, född den 26 augusti 1887 i Åby församling, Kalmar län, död den 8 juni 1969, var en svensk professor i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms högskola och föreståndare för Statens etnografiska museum.

Lindblom avlade filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet 1908, blev filosofie licentiat 1915 och filosofie doktor 1916. Han forskade först kring sydsvenska dialekter 1909 för att sedan arbeta som vikarierande läroverksadjunkt 1910. 1910-1912 reste han på en etnografisk resa till Brittiska och Tyska Östafrika. Väl hemma i Sverige blev han extra ordinarie amanuens vid Riksmuseet 1912, assistent där 1914, tillförordnad intendent och föreståndare för Riksmuseets etnografiska avdelning 1923-1928, professor och föreståndare 1928. Lindblom reste på forskningsresor till Kenya och Uganda 1920, till Libyen 1938. För Statens etnografiska museum blev han föreståndare 1935. Han var även medlem av kyrkofullmäktige i Adolf Fredriks församling från och med 1931 och professor i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms högskola 1933-1954. (Wikipedia, 2016-10-12)

Lindblom var ordförande i Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi 1933-1934, i Travellers Club sedan 1930, sekreterare i Stockholms naturvetenskapliga förening 1925-1933, ordförande från och med 1934, medlem av Governings Body of the International Institute of African Languages and Cultures från och med 1927, ledamot av Antropologische Ges. in Wien 1922, i Soc. des Africanistes i Paris 1932, i Ges. für Anthropologische, Ethnologische und Urgeschichte i Berlin 1932, i Società Italiana di Antropologia e Etnologia 1932, Forschungsinst. für Kulturmorphologie i Frankfurt am Main 1934, hedersledamot av Kalmar nation i Uppsala 1929, av Royal Anthopolog. Inst. of Great Britain and Ireland 1930 m.m. (Wikipedia, 2016-10-12)

Med avhandlingen The Akamba in British East Africa (1916), som var baserad på två års vistelse bland kambafolket i Kenya, blev L. Sveriges första doktor i etnografi, och jämte Erland Nordenskiöld var han pionjär inom svensk vetenskaplig etnografisk fältforskning. /Nationalencyklopedin./ US

Visat namn
Lindblom, Gerhard
Libris-id - samma som
71558
SMVK-VKM - samma som
1930559
Annat namn
K. G. Lindblom
Tidpunkt - födelse
1887
Tidpunkt - död
1969
Beskrivning

Karl Gerhard Lindblom, född den 26 augusti 1887 i Åby församling, Kalmar län, död den 8 juni 1969, var en svensk professor i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms högskola och föreståndare för Statens etnografiska museum.

Lindblom avlade filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet 1908, blev filosofie licentiat 1915 och filosofie doktor 1916. Han forskade först kring sydsvenska dialekter 1909 för att sedan arbeta som vikarierande läroverksadjunkt 1910. 1910-1912 reste han på en etnografisk resa till Brittiska och Tyska Östafrika. Väl hemma i Sverige blev han extra ordinarie amanuens vid Riksmuseet 1912, assistent där 1914, tillförordnad intendent och föreståndare för Riksmuseets etnografiska avdelning 1923-1928, professor och föreståndare 1928. Lindblom reste på forskningsresor till Kenya och Uganda 1920, till Libyen 1938. För Statens etnografiska museum blev han föreståndare 1935. Han var även medlem av kyrkofullmäktige i Adolf Fredriks församling från och med 1931 och professor i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms högskola 1933-1954. (Wikipedia, 2016-10-12)

Lindblom var ordförande i Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi 1933-1934, i Travellers Club sedan 1930, sekreterare i Stockholms naturvetenskapliga förening 1925-1933, ordförande från och med 1934, medlem av Governings Body of the International Institute of African Languages and Cultures från och med 1927, ledamot av Antropologische Ges. in Wien 1922, i Soc. des Africanistes i Paris 1932, i Ges. für Anthropologische, Ethnologische und Urgeschichte i Berlin 1932, i Società Italiana di Antropologia e Etnologia 1932, Forschungsinst. für Kulturmorphologie i Frankfurt am Main 1934, hedersledamot av Kalmar nation i Uppsala 1929, av Royal Anthopolog. Inst. of Great Britain and Ireland 1930 m.m. (Wikipedia, 2016-10-12)

Med avhandlingen The Akamba in British East Africa (1916), som var baserad på två års vistelse bland kambafolket i Kenya, blev L. Sveriges första doktor i etnografi, och jämte Erland Nordenskiöld var han pionjär inom svensk vetenskaplig etnografisk fältforskning. /Nationalencyklopedin./ US

Personefternamn
Lindblom
Personförnamn
Gerhard; Karl
Namn - verksam vid
Etnografiska museet, Stockholm
alt
Källor - http
collections.smvk.se, collections.smvk.se
Persontitel
professor; etnograf; intendent
Händelse - var närvarande vid
Expedition till Brittiska Östafrika med Lindblom (1910-1912)
Beskrivning
Gerhard Lindblom deltog i expedition till Östafrika 1910-1912. Han bedrev fältarbete hos akamba.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Svenska Mount-Elgon-expeditionen (1920)
Beskrivning
Expedition till vulkanen Elgon. Leddes av S. A. Loven. Med på expeditionen var Gerhard Lindblom, hans fru Ingeborg (fotograf) och Hugo Granvik.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se; sok.riksarkivet.se; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - son
Lindblom, Carl-Axel
Beskrivning

Carl-Axel Lindblom, född 1921, död den 31 januari 2012.

Carl-Axel föddes i Adolf Fredriks församling, på adressen Tegnérlunden. Hans föräldrar var Gerhard och Ingeborg Lindblom. Efter avslutad skolgång på Norra latin kom Carl-Axel som ung till SE-banken. Yrkeskarriären tog honom sedan från banken ut i andra delar av affärslivet. Sedermera blev han direktör inom svensk trävaruhantering, där han innehade anställningar vid såväl Boliden Trä som Rentokil. Arbetet innebar många resor i världen och han kom att bli något av en globetrotter och en mycket språkkunnig medlem av Travellers Club.

Sedan Carl-Axel lämnat sitt föräldrahem vid Tegnérlunden kom han att med sin familj bo i Solna och Spånga. Mycket tid spenderades även på Dalarö, där han hade ett vackert beläget hus. Efter tiden utanför stans centrum flyttade han sedermera tillbaka till den lägenhet där han var född, den mycket vackra våningen på Tegnérlunden 3. I denna trivsamma och av föremål bärande på minnen fyllda lägenhet hade han en fantastisk utsikt över Stockholm. I arbetsrummet stod hans mäktiga myntskåp med dubbladörrar, vilket inbjöd myntvännerna till härliga myntstunder med intressanta samkväm. Sin sociala kompetens hade han utvecklat tidigt i professorshemmet vid Tegnérlunden, där bland annat forskningsresanden Sven Hedin ofta sågs bland gästerna. Undertecknad minns med glädje numismatiska middagar med Carl-Axel och hans älskade fästmö Renée. Carl-Axel samlade mynt redan från mycket unga år. Som ung tjänsteman på banken lade han stora delar av sin lön på mynt. Samlingen växte årligen och den kom att inte bara omfatta svenska mynt utan även mynt från hela världen, sedlar, medaljer och polletter. Det lyckades Carl-Axel att i slutet av 1960-talet genom en släkting till Efraim Lundmark, förvärva en hel del vackra mynt ur Appelgrens privata samling. Mellan åren1982 och 2008 publicerades 25 artiklar och notiser i skilda ämnen. Carl-Axel var som nämnts medlem i Svenska Numismatiska Föreningen under mycket lång tid. Han var också mycket aktiv i Stockholms myntklubb, där han under en tid var ordförande och sedermera blev hedersmedlem. När han mot slutet av sin levnad beslutade sig för att sälja sina samlingar fick också Stockholms myntklubb uppdraget att sälja delar av dem, andra delar såldes på auktionerna tre och fyra hos det av Svenska Numismatiska Föreningen helägda bolaget Myntauktioner i Sverige AB. (Dan Carlberg, Svensk Numismatisk tidskrift, maj 4, 2012)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - gift med
Lindblom, Ingeborg
alt
Beskrivning
Ingeborg Lindblom (född Johansson), född 22 september 1897 i Norra Vram, hustru till Gerhard Lindblom. Medföljande som fotograf vid Svenska Mount-Elgon-expeditionen 1920.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.