logo

Carlotta - the museum database

Salem, Aly Ben :: konstnär

Object description

Aly Ben Salem, född 25/12 1910 i Tunisien, död 20/2 2001 i Stockholm, konstnär verksam i Sverige och Tunisien.

"Han föddes och växte upp i Tunis. Sin konstnärliga utbildning fick han i Tunis och Paris. Redan vid slutet av 1930-talet besökte han Sverige, där han fick kontakt med radikala ungdomar, som genom honom fick sin första orientering om tidens koloniala problem. Vid andra världskrigets slut återkom han till Sverige. Själv deltog Aly Ben Salem under 1950-talet i mängder av möten och demonstrationer, där han pläderatde för frihet åt sitt land. Jämsides med sitt starka engagemang för det egna landet och folket arbetade Aly Ben Salem som en synnerligen produktiv och framgångsrik konstnär. Hans kont är av hög kvalitet och präglad av den medelhavsmiljö, i vilken han vuxit upp. Sitt intresse för för kuturella förbindelser mellan Sverige och den muslimska världen har han bland annat manifesterat genom generösa bidrag till Folkens museum Etnografiska, och i en tid då kunskap om islamismen blivit särskilt angelägen har han gjort pionjärinsatser som kunskapsspridare. Aly Ben Salems närmaste är två söner i ett tidigare äktenskap med Margareta Kellgren. Han har sedan 1955 varit gift med den internationellt kända textilkonstnärinnan Kerstin Ben Salem, född Nilsson. (Björk, Kaj. Ur dödsruna införd i DN 14/03/2001)

Hemfört saml. från Tunisien, inv. 1940.08 och 1947.11 till Etnografiska museet, Stockholm.

Visat namn
Salem, Aly Ben
Annat namn
ben Salem, Aly
Tidpunkt - födelse
1910-12-25
Tidpunkt - död
2001-02-20
Land - ursprung
Tunisien : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning

Aly Ben Salem, född 25/12 1910 i Tunisien, död 20/2 2001 i Stockholm, konstnär verksam i Sverige och Tunisien.

"Han föddes och växte upp i Tunis. Sin konstnärliga utbildning fick han i Tunis och Paris. Redan vid slutet av 1930-talet besökte han Sverige, där han fick kontakt med radikala ungdomar, som genom honom fick sin första orientering om tidens koloniala problem. Vid andra världskrigets slut återkom han till Sverige. Själv deltog Aly Ben Salem under 1950-talet i mängder av möten och demonstrationer, där han pläderatde för frihet åt sitt land. Jämsides med sitt starka engagemang för det egna landet och folket arbetade Aly Ben Salem som en synnerligen produktiv och framgångsrik konstnär. Hans kont är av hög kvalitet och präglad av den medelhavsmiljö, i vilken han vuxit upp. Sitt intresse för för kuturella förbindelser mellan Sverige och den muslimska världen har han bland annat manifesterat genom generösa bidrag till Folkens museum Etnografiska, och i en tid då kunskap om islamismen blivit särskilt angelägen har han gjort pionjärinsatser som kunskapsspridare. Aly Ben Salems närmaste är två söner i ett tidigare äktenskap med Margareta Kellgren. Han har sedan 1955 varit gift med den internationellt kända textilkonstnärinnan Kerstin Ben Salem, född Nilsson. (Björk, Kaj. Ur dödsruna införd i DN 14/03/2001)

Hemfört saml. från Tunisien, inv. 1940.08 och 1947.11 till Etnografiska museet, Stockholm.

Publicerad text

Aly Ben Salem ligger bakom två stora samlingar på museet vilka tillsammans består av nästan 700 föremål från hans hemland Tunisien. Hur var det att samla föremål från sitt eget samhälle till ett europeiskt museum? Vad valde han och vad ratade han? Bland alla textilier, kläder och dräkter, smycken, husgeråd och keramik från olika folkgrupper och delar av Tunisien kan man skymta en önskan att visa det vackra och värdefulla men också det genuina konsthantverket och regionens kulturella mångfald. I beskrivningarna av föremålen återkommer Ben Salem ofta till att den tunisiska folkkulturen är formad av kontakter med Medelhavsområdet och Mellanöstern.

Aly Ben Salem (1910-2001) var konstnär, etnolog, politisk aktivist och sedermera ambassadör till Sverige för sitt hemland Tunisien. Han fick sin utbildning i Tunis och i Paris där han studerade konst vid L'École des Beaux Arts och etnologi för Professor Rivet vid Musée de L'Homme. Han kom först i kontakt med Sverige via den svenska konstnärskolonin i Paris på 1930-talet. Han kom till Sverige 1936 på ett konstnärsstipendium från franska staten, blev kvar och gifte sig 1950 med textilkonstnären Kerstin Nilsson, även om han fortsatte att vara politiskt aktiv i sitt födelseland. När tunisiska självständighetsaktivisten (senare President) Bourguiba kom till Stockholm som flykting 1950, togs han om hand av Ben Salem. Hans egen konst var ofta fantasifulla och färgrika glasmålningar eller tablåer i olja och gouache med starkt inflytande både från hemregionens folkkonst och Matisse-skolan.

(Utställningstext, Magasinet - En etnografisk skattkammare, Etnografiska museet, 2012-)

Personefternamn
Salem; ben Salem
Personförnamn
Aly; Ben
Persontitel
konstnär
Källor
Björk, Kaj (fd ambassadör). Dödsruna införd i Dagens Nyheter, 2001.03.14.
Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org