logo

Carlotta - the museum database

bild

Afzelius, Adam

Object description

Adam Afzelius (1750­1837), docent i österländska språk, demonstrator i botanik, känd och aktad lärjunge till Linné ­ hade, trött på Sverige och ¿plågo-orten¿ Uppsala, flyttat till London i slutet av 1789, där han umgicks i de vetenskapliga kretsarna kring Banks och Solander och arbetade på en revision av andra upplagan av Linnés ¿Flora Suecica¿.

Detta arbete avslutade han aldrig, utan avreste till Sierra Leone, dit han anlände tillsammans med August Nordenskiöld våren 1792. Hans uppgift var att utforska regionens naturtillgångar och anlägga försöksodlingar med tanke på en potentiell framtida export av jordbruksprodukter från kolonin. Samtidigt samlade han örter och frön som han skickade till Europa, till Banks i London och till linnéanen och vännen Carl Peter Thunberg (1743­1828) i Uppsala.

Efter något år i Sierra Leone drabbades han som så många andra av feber och tvingades återvända till England för att återvinna hälsan. Våren 1794 var han dock tillbaka i Freetown, denna gång för att stanna i två år.

Frankrike och England låg vid denna tid i krig med varandra, och Afzelius fick strax efter sin återkomst uppleva hur den nu fungerande kolonin ödelades. En fransk flottstyrka anföll staden, stormade, plundrade och brände. I den allmänna katastrofen förlorade Afzelius sina odlingar, sina samlingar, sina dagböcker och handskrifter. Han beskriver sig själv efter denna händelse "som en fattig tiggare i en öken".

Med stor möda byggde kolonisterna sedan upp sitt samhälle igen, liksom Afzelius sina trädgårdar och odlingar. I dagböckerna från hans sista år i Sierra Leone ­ publicerade först 1967 ­ kan man följa hans dagliga liv i kolonin och ta del av hans observationer av det egna hälsotillståndet, hans beskrivningar av insamlade växter och djur, hans anteckningar om utflykter i landskapet och hans iakttagelser om afrikanernas liv. Liksom Wadström, Strand och Nordenskiöld var Afzelius swedenborgare och hade drömt om att leda en upptäcktsfärd till det ljusa gudsriket i Afrikas inre. Det var en dröm som inte blev till verklighet.

1796 återvände Afzelius till London. Hans naturaliesamlingar från Sierra Leone hade till största delen förstörts vid det franska anfallet mot Freetown, så med sig hem förde han bara 2.000 torkade växter och 1.600 insekter, som han ägnade sin tid i London åt att ordna. Utöver naturaliesamlingen hemförde han också en etnografisk samling om femtio föremål, som vid hans hemkomst till Sverige 1799 överlämnades som gåva till Uppsala universitet. De tre större arbeten som han planerat inför hemkomsten lyckades han aldrig färdigställa ­ en flora och fauna för Sierra Leone, en avhandling om Sierra Leones antiloper och en uttömmande beskrivning av landet Sierra Leone.

Visat namn
Afzelius, Adam
Libris-id - samma som
260202
Tidpunkt - födelse
1750
Tidpunkt - död
1837
Beskrivning

Adam Afzelius (1750­1837), docent i österländska språk, demonstrator i botanik, känd och aktad lärjunge till Linné ­ hade, trött på Sverige och ¿plågo-orten¿ Uppsala, flyttat till London i slutet av 1789, där han umgicks i de vetenskapliga kretsarna kring Banks och Solander och arbetade på en revision av andra upplagan av Linnés ¿Flora Suecica¿.

Detta arbete avslutade han aldrig, utan avreste till Sierra Leone, dit han anlände tillsammans med August Nordenskiöld våren 1792. Hans uppgift var att utforska regionens naturtillgångar och anlägga försöksodlingar med tanke på en potentiell framtida export av jordbruksprodukter från kolonin. Samtidigt samlade han örter och frön som han skickade till Europa, till Banks i London och till linnéanen och vännen Carl Peter Thunberg (1743­1828) i Uppsala.

Efter något år i Sierra Leone drabbades han som så många andra av feber och tvingades återvända till England för att återvinna hälsan. Våren 1794 var han dock tillbaka i Freetown, denna gång för att stanna i två år.

Frankrike och England låg vid denna tid i krig med varandra, och Afzelius fick strax efter sin återkomst uppleva hur den nu fungerande kolonin ödelades. En fransk flottstyrka anföll staden, stormade, plundrade och brände. I den allmänna katastrofen förlorade Afzelius sina odlingar, sina samlingar, sina dagböcker och handskrifter. Han beskriver sig själv efter denna händelse "som en fattig tiggare i en öken".

Med stor möda byggde kolonisterna sedan upp sitt samhälle igen, liksom Afzelius sina trädgårdar och odlingar. I dagböckerna från hans sista år i Sierra Leone ­ publicerade först 1967 ­ kan man följa hans dagliga liv i kolonin och ta del av hans observationer av det egna hälsotillståndet, hans beskrivningar av insamlade växter och djur, hans anteckningar om utflykter i landskapet och hans iakttagelser om afrikanernas liv. Liksom Wadström, Strand och Nordenskiöld var Afzelius swedenborgare och hade drömt om att leda en upptäcktsfärd till det ljusa gudsriket i Afrikas inre. Det var en dröm som inte blev till verklighet.

1796 återvände Afzelius till London. Hans naturaliesamlingar från Sierra Leone hade till största delen förstörts vid det franska anfallet mot Freetown, så med sig hem förde han bara 2.000 torkade växter och 1.600 insekter, som han ägnade sin tid i London åt att ordna. Utöver naturaliesamlingen hemförde han också en etnografisk samling om femtio föremål, som vid hans hemkomst till Sverige 1799 överlämnades som gåva till Uppsala universitet. De tre större arbeten som han planerat inför hemkomsten lyckades han aldrig färdigställa ­ en flora och fauna för Sierra Leone, en avhandling om Sierra Leones antiloper och en uttömmande beskrivning av landet Sierra Leone.

Personefternamn
Afzelius
Personförnamn
Adam
Händelse - var närvarande vid
Adam Afzelius resa till Sierra Leone (1792-1796)
Beskrivning

Adam Afzelus avreste till Sierra Leone, dit han anlände tillsammans med August Nordenskiöld våren 1792. Hans uppgift var att utforska regionens naturtillgångar och anlägga försöksodlingar med tanke på en potentiell framtida export av jordbruksprodukter från kolonin. Samtidigt samlade han örter och frön som han skickade till Europa, till Banks i London och till linnéanen och vännen Carl Peter Thunberg (1743­1828) i Uppsala.

Efter något år tvingades han återvända till England på grund av feber men återvände till Freetown 1794 och stannade två år.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org, kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org