logo

Carlotta - the museum database

1972.05 :: Norbeck, Olle

Object description
Diorama kallat "Någonstans i Vilda Västern". Accessionskatalogen.
Samlingsnummer
1972.05
Samlingsnamn
Norbeck, Olle
Omfattning
1972.5.1.
Region - ursprung
Plains
Världsdel - ursprung
Amerika
Geografiskt namn - annat
Nordamerika; North America; Prärien; America
Entré till samlingen
Det välgjorda och etnografiskt trovärdiga dioramat "Någonstans i Vilda Västern", tillverkat av bankdirektör Olof (Olle) Norbeck, har varit en " ikon" för museet. Dioramat har varit utställt i gamla museibyggnaden (byggnader; rivet-rivna 1975 för att ge plats för den nuvarande byggnaden) och det har varit utställt i den nya museibyggnadens tidigare Nordamerika-utställningen liksom i den nuvarande utställningen (öppnad i oktober 2008). Bankdirektör Olle Norbeck (1896-1976) var en stor kännare av Nordamerikas indianer, isynnerhet de i och runt den forna kolonin Nya Sverige (1638-1655), de ute på det stora slättlandet-prärien samt de uppe i Klippiga Bergen. Norbeck var en stor vän av Etnografiska museet och en av grundarna av Indianklubben. För skapandet av dioramat nyttjade Norbeck rikhaltigk etnografisk litteratur men han fick också inspiration i George Catlins illustrationer och målningar samt i Karl Bodmers illustrationer, bägges verk betraktas som "klasisker" från ca mitten på 1800-talet. Dioramat har uppskattats av unga och äldre museibesökare och även av gästande indianer, Native Americans, från USA. Litteratur, om dioramats innehåll se Olle Norbeck, Prärieindianer (1973; se även Indianklubbens många årsböcker samt tidkskrift Nordamerikas indianer; se även Erik Englund och Yvonne Svenström, Indianernas När var Hur (1974, 1981); Robert H. Lowie, Indians of the Plains (1954); William K. Powers, Indians of the Northern Plains (1969); Carl Waldman, Atlas of the North American Indian (1985). SB, 2012-02-24.
Beskrivning
Diorama kallat "Någonstans i Vilda Västern". Accessionskatalogen.
Introduction to the collection
The well made and ethnographically trustworthy diorama "Somewhere in the Wild West", made by the Swedish bank director Olof (Olle) Norbeck, has been an " icon" for the Museum of Ethnography. The diorama has been on display in the former museum building (demolished in 1975 to give room for the new-contemporary museum building) and it has been displayed in the contemporary museum building´s former North America exhibition just as it is in the present North America exhibition, opened in 2008. Bank director Olle Norbeck (1896-1976) was a self taught expert on the North American Indians, the Native Americans of North America, particularly the tribes in and around the New Sweden colony (1638-1655), the Plains tribes, and the Rocky Mountain tribes. Norbeck was also a great friend of the Museum of Ethnography and he was one of the founders of the ambitious Indianklubben (The American Indian Club). In creating the diorama, Norbeck consulted relevant ethnographical litterature but he was also inspired by George Catlin´s illustrations and paintings as well as Karl Bodmer´s illustrations, their works from ca mid-1800s are regarded as "classics". The diorama has been highly valued by young and old museum visitors and also by visiting Native Americans from USA. Litterature, for the contents of the diorama see Olle Norbeck, Prärieindianer (1973); see also the many yearbooks and the magazine North American Indians of The American Indian Club; see also Erik Englund och Yvonne Svenström, Indianernas När var Hur (1974, 1981); Robert H. Lowie, Indians of the Plains (1954); William K. Powers, Indians of the Northern Plains (1969); Carl Waldman, Atlas of the North American Indian (1985). SB, 2012-02-24.
Förvärvsomständigheter - till museet
Gåva.
Namn - förvärvat från
Norbeck, Olle
Beskrivning

Bankdirektör, Djursholm.

Skaparen av dioramat från prärien, 1972.5.1.

Datum - förvärv till museet
1972
Källor
Se etnografiska museets katalog "Prärieindianer" (1972) för beskrivning av dioramat.
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
NP4