logo

Carlotta - the museum database

bild

Laman, Karl Edvard :: missionär

Object description
Svenska missionsförbundet
Object description
Karl Edvard Laman, missionär, språkforskare, f.18 mars 1867 i Norrbäcke skn, Kopparb. län, död 27 juni 1944 i Stjärnorps skn, Östergötl. län. [...] Åren 1888-89 genomgick han Sv. missionsförb:s missionsskola och for 1891 till Kongo, där han var missionär till1919. Efter sina första tre år i Kongo bedrev han språkstudier i kikongo i Hamburg för afrikanisten prof. C. Meinhof. Laman har bl.a. utgivit "Lärobok i kongospråket" (1912), "Grammar of the Kongo language" (s.å.), "The musical accent in the Kongo language"(1922), "An essay in Kongo phonology"(1928). Hans språkvetenskapliga arbete kulminerade i "Dictionnaire Kikongo-Français (avec une étude phonétique décrivant les dialects les plus impotants de la langue dite Kikongo", utg. av Institute Royal Colonial Belge i Bryssel (1936). Han gav även ut läroböcker på kikongo för missionsskolorna samt en bibelöversättning. Under sina sista fem år i Afrika fick han helt ägna sig åt studieresor i nedre Belgiska och Franska Kongo, varvid ett dussin dialekter upptecknades och bearbetades. L. har även hemfört värdefulla etnografiska och entomologiska samlingar, för vilka han 1907 erhöll Vet. akad:s Linnémedalj i guld. (ur Svenska män och kvinnor 4, 1948.) /US
Visat namn
Laman, Karl Edvard
Libris-id - samma som
202657
SMVK-VKM - samma som
2273955
Annat namn
Edward Laman
Tidpunkt - födelse
1867-03-18
Tidpunkt - död
1944-06-27
Beskrivning
Svenska missionsförbundet; Karl Edvard Laman, missionär, språkforskare, f.18 mars 1867 i Norrbäcke skn, Kopparb. län, död 27 juni 1944 i Stjärnorps skn, Östergötl. län. [...] Åren 1888-89 genomgick han Sv. missionsförb:s missionsskola och for 1891 till Kongo, där han var missionär till1919. Efter sina första tre år i Kongo bedrev han språkstudier i kikongo i Hamburg för afrikanisten prof. C. Meinhof. Laman har bl.a. utgivit "Lärobok i kongospråket" (1912), "Grammar of the Kongo language" (s.å.), "The musical accent in the Kongo language"(1922), "An essay in Kongo phonology"(1928). Hans språkvetenskapliga arbete kulminerade i "Dictionnaire Kikongo-Français (avec une étude phonétique décrivant les dialects les plus impotants de la langue dite Kikongo", utg. av Institute Royal Colonial Belge i Bryssel (1936). Han gav även ut läroböcker på kikongo för missionsskolorna samt en bibelöversättning. Under sina sista fem år i Afrika fick han helt ägna sig åt studieresor i nedre Belgiska och Franska Kongo, varvid ett dussin dialekter upptecknades och bearbetades. L. har även hemfört värdefulla etnografiska och entomologiska samlingar, för vilka han 1907 erhöll Vet. akad:s Linnémedalj i guld. (ur Svenska män och kvinnor 4, 1948.) /US
Personefternamn
Laman
Personförnamn
Edvard; Karl
Namn - verksam vid
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.

SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
equmeniakyrkan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Persontitel
missionär
Källor
Svenska män och kvinnor 4. 1948. Stockholm.
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - gift med
Laman, Selma (1862-07-29 - 1936-08-08), missionär
alt
Beskrivning
Selma Laman, fru till Karl Edvard Laman., Selma Karolina Laman, född Karlsson den 29 juli 1862 i Östra Hargs socken, död 8 augusti 1936 i Stjärnorps församling, var en svensk missionär. Hon tillhörde den första generationen av kvinnliga missionärer som verkade på Svenska missionsförbundets (SMF) missionsfält i nuvarande provinsen Kongo-Central (tidigare Bas Congo/Nedre Kongo) i dåvarande Fristaten Kongo. Från 1908 blev namnet på landet Belgiska Kongo, numera heter det Kongo-Kinshasa/DRC. Selma Laman arbetade där under sammanlagt fem arbetsperioder mellan 1891 och 1919. Förutom de gängse arbetsuppgifterna för kvinnliga missionärer, såsom sjukvård och undervisning, deltog hon aktivt i sin make Karl Lamans språkvetenskapliga och etnologiska forskning.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.wikidata.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.