logo

Carlotta - the museum database

1887.07 :: Schwerin, Hugold von

Object description
Samlingen består av föremål från centrala och södra Afrika./HTB
Samlingsnummer
1887.07
Samlingsnamn
Schwerin, Hugold von
Omfattning
1887.07.1-403.
Land - ursprung
Angola : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Afrika
Geografiskt namn - annat
Zaire; Demokratiska Republiken Kongo; Belgiska Kongo
Beskrivning
Samlingen består av föremål från centrala och södra Afrika./HTB
Förvärvsomständigheter - i fält
Föremålen förvärvades av H. Schwerin under en forskningsfärd han gjorde på uppdrag av Utrikesdep. och Sv. sällskapet för antropologi och georafi. Där undersökte han främst de centrala delar av den dåvarande Kongostaten, områden kring Kongoflodens mynning, öarna i Biafrabukten (utanför Kamerun) och Angola./HTB
Förvärvsomständigheter - till museet
Gåva till Vet. akademien.
Datum - förvärv i fält
1885-87.
Namn - förvärvat från
Schwerin, Hans Hugold von (1853-09-17 - 1912-12-19), friherre, geograf, konsul, professor
alt
Beskrivning

Hans Hugold von Schwerin, friherre, geograf, professor i geografi. S. företog år 1885-87 en forskningsafärd till Central- och Sydafrika; främst undersökte han där centrala delar av Kongostaten, områden vid Kongoflodens mynning, öarna i Biafrabukten (utanför Kamerun) och Angola. S. gjorde under denna färd rika etnografiska saml., som han skänkte till Vet.akad. De finns nu på Statens Etnografiska Museum.

Efter hemkomsten var S. Kongostatens konsul för Sverige och Norge1887-1897 och dess generalkonsul för dessa länder samt Danmark 1897-1909. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
runeberg.org, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Datum - förvärv till museet
1887
Källor
Schwerin, Hugold von. "Afrika-studier 1. Muhammedanismen i Afrika".1892.
Källor - http
archive.org
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
FO12; FP10; FO40; FO9; FO11; FO23; FO27