logo

Carlotta - the museum database

1954.01.2047 :: trumma

Object description
Trumma av trä, med trumskinn av ödla. Dekorerad med en människorfigur som håller händerna över huvudet.
Inventarienummer
1954.01.2047
Inventarienummer, tidigare
1906.25.15; SMF.560
Sakord
trumma
Sakord, engelska
drum
Land - ursprung
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Afrika
Beskrivning
Trumma av trä, med trumskinn av ödla. Dekorerad med en människorfigur som håller händerna över huvudet.
Materialkategori
trä
Material - tillverkning
trä
Material 2 - tillverkning
skinn [ödla]
Material, engelska - tillverkning
wood
Namn - förvärvat från
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

År 2003 byter Svenska Missionsförbundet (S. M. F.) namn till Svenska Missionskyrkan. År 2013 (?) bildade Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan en ny kyrka - Equmeniakyrkan.

Svenska Missionskyrkan (tidigare Svenska Missionsförbundet) har existerat som egen rörelse sedan 1878, då man bryter från Svenska Kyrkan bland annat på grund av att man vill lägga större vikt på kristen mission i Sverige och i utlandet. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet. (equmeniakyrkan.se, 2013-10-09)

Källor - http
equmeniakyrkan.se
Datum - förvärv till museet
1954
Höjd
61,5 cm
Diameter
23 cm
Anmärkning
Utst i "Kongo-1907: 4" fr. 2005-11-07 [Mag]
Utlån - tidigare
1958.0004, Gävle utställningshall
alt
Tidpunkt - öppnad/start
1958
Utställning - lån
Exotiska instrument
Utställning - tidigare
Etnografiska Missionsutställningen
alt
Tidpunkt - öppnad/start
1907-05-15
Tidpunkt - stängd/slut
1907-09-15
Exotiska instrument
alt
Tidpunkt - öppnad/start
1958-09-20
Tidpunkt - stängd/slut
1958-09-30
Missionsutställningen 1907
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2005-11-18
Ursprungsdatabas
Etno
Klassifikation, OCM (smal)
Musikinstrument (534)
Belongs to Samling
1954.01 :: Svenska Missionsförbundet, SMF