logo

Carlotta - the museum database

bild

1864.02 :: d´Otrante, A.F.

Object description
Samlingen omfattar sex etnografiska föremål från prärieindianer.
Samlingsnummer
1864.02
Samlingsnamn
d´Otrante, A.F.
Omfattning
1864.02.1-6.
Etnisk grupp - tidigare benämning
athapask [?]; blackfeet [?]; Blood [?]; crow [?]; Kutenai [?]; Mandan [?]; Nez Perce [?]
Region - ursprung
Plains; Platå; Plateau
Land - ursprung
USA : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Nordamerika
Geografiskt namn - annat
North America; Prärien; Norra prärien; Northern plains; America
Beskrivning
Samlingen omfattar sex etnografiska föremål från prärieindianer.
Förvärvsomständigheter - till museet
Gåva.
Namn - förvärvat från
d´Otrante, Armand C. F. Fouché (1800 - 1878), greve
alt
Beskrivning
Armand C. F. Fouché d´Otrante, född 1800, död 1878, greve. Inflyttade till Sverige 1822 och erbjöds av Konung Karl XIV Johan att gå i sv. militärtjänst. Utnämnd till officer. Son till Napoleon 1:s polisminister Joseph Fouché d´Otrante f. 1759 d. 1820. Skänkt saml. förvärvad under en resa i Nordamerika 1843 och 1844.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Datum - förvärv till museet
1864
Källor
Mr. Frederic H. Douglas, curator at the Department of Indian Art, Denver Art Museum, denver Colorado. (Se vidare under Anmärkning.)
Anmärkning
För utskrift av föreliggande katalog (generalkatalogen), disponerades 1964 en förteckning i vilken föremålen 1, 5-6 var upptagna och kommenterade på svenska, 2-4 på svenska och franska, jämte ett P.M. med samma innehåll (sid. 54), som tydligen legat till grund för den förstnämnda förteckningen. Vidare en föremålsförteckning (sid. 55) som avslutade den på sid. 24-25 till samling 1854.02, samt slutligen uppgifter om föremålen lämnade av Mr. Frederic H. Douglas, curator at the Department of Indian Art, Denver Art Museum, Denver Colorado, vilken studerade samlingen i sept. 1964, och vilkens uppgifter citeras i det följande tilsammans med samtliga lokaluppgifter etc. i här nämnda handlingar (avskrift från generalkatalogen).; Opinions differ among experts-scholars concerning the provenance, ethnic group, of many of the objects in the d´Otrante collection.; Uppfattningarna varierar hos olika forskare-experter vad gäller många av föremålens härkomst, etnisk grupp.; Samlingen innehåller "laddade" föremål, känslig föremålskategori.; The collection contains sacred objects, sensitive object category.; Se även d´Otrante samling 1854.02; See also d´Otrante collection 1854.02
Källor - http
archive.org
Sökord
1854.02; Fort Chardon; Fort Clark; Fort Mackenzie; Fort Union; Upper Missouri ´River; Yellowstone River; Dress; dräkt; Horse; häst; Quill; Quillarbete; Quillwork; Tool; verktyg
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
NF6; NF4; Q10; NR12; NF8; NQ11