logo

Carlotta - the museum database

1886.02 :: Hessling, Carl

Object description
Samlingen består av elva föremål från Kongo (exakt proveniens anges inte); Gudabild, "medicinpåse", dosa, del av yxa, mynt, kalebass, tobak, kam, kjol, bärsele, samt ett musikinstrument, "marimba"./HTB
Samlingsnummer
1886.02
Samlingsnamn
Hessling, Carl
Omfattning
1886.2.1-11.
Land - ursprung
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Afrika
Geografiskt namn - annat
Demokratiska Republiken Kongo; Belgiska Kongo; Zaire
Beskrivning
Samlingen består av elva föremål från Kongo (exakt proveniens anges inte); Gudabild, "medicinpåse", dosa, del av yxa, mynt, kalebass, tobak, kam, kjol, bärsele, samt ett musikinstrument, "marimba"./HTB
Förvärvsomständigheter - till museet
Gåva av herr Carl Hessling.
Namn - förvärvat från
Hessling, Carl
Beskrivning

Carl Hessling, född 27 november 1851, Varberg, ingenjör. Hessling var en av många svenskar som reste ner till Kongostaten under 1800-talets senare del och början av 1900-talet.

Han avreste 28 maj 1884 från Liverpool till Kongo där han var verksam som lantmätare, dels på stationen Banza Manteka, del på stationen M’poso. Han arbetade med telegrafen i Nedre Kongo. Hessling var sekond, eller andreman, i Banza Manteka. I slutet av 1885 återvände han till Sverige och Norrland på grund av sjukdom. (Pagels, Georg, 1887). Enligt Tell återvände han till Sverige den 10 oktober 1886. Antingen har Tell tagit fel på året eller så kan det tyda på att Hessling återvände till Kongo efter 1885 men återigen tvingades hem av sin sjukdom. På Etnografiska museet, Stockholm, finns en samling med 11 föremål från Hessling vilken förvärvades av museet 1886.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
runeberg.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Datum - förvärv till museet
1886-02
Källor - http
archive.org
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
FO21