logo

Carlotta - the museum database

Skoghed, Alf :: missionär

Object description

Alf Skoghed, missionär i Kongo, utsänd av Svenska Missionsförbundet.

Alf Skoghed var folkskollärare reste ut 1938 till missionsfältet i nedre Kongo, träffade sin blivande hustru Ebba, som varit där sedan 1934, och kom tillsammans med henne hem efter en andra bortovaro 1958.

De båda verkade först vid stationen i Kingoyi, Zaire, 1938 till 1946 och sedan under den andra perioden 1948 till 1958 i Madzia, Republiken Kongo. De vistades på de båda missionslokalerna samtidigt som Efraim Andersson, Palmborg, Oscar Stenström och Karlman.

Ebba Skoghed utbildade sig till barnmorska bl a vid Eastmanska barnsjukhuset och tog kurser i tropisk medicin i Antwerpen. Sina anteckningar och rapporter om verksamheten i Kongoyi och Madzia har hon lämnat till museet vid Karolinska institutet.

Visat namn
Skoghed, Alf
Tidpunkt - födelse
1909
Beskrivning

Alf Skoghed, missionär i Kongo, utsänd av Svenska Missionsförbundet.

Alf Skoghed var folkskollärare reste ut 1938 till missionsfältet i nedre Kongo, träffade sin blivande hustru Ebba, som varit där sedan 1934, och kom tillsammans med henne hem efter en andra bortovaro 1958.

De båda verkade först vid stationen i Kingoyi, Zaire, 1938 till 1946 och sedan under den andra perioden 1948 till 1958 i Madzia, Republiken Kongo. De vistades på de båda missionslokalerna samtidigt som Efraim Andersson, Palmborg, Oscar Stenström och Karlman.

Ebba Skoghed utbildade sig till barnmorska bl a vid Eastmanska barnsjukhuset och tog kurser i tropisk medicin i Antwerpen. Sina anteckningar och rapporter om verksamheten i Kongoyi och Madzia har hon lämnat till museet vid Karolinska institutet.

Personefternamn
Skoghed
Personförnamn
Alf
Namn - verksam vid
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.

SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
equmeniakyrkan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Persontitel
missionär
Adress
Rådmansgatan 46, 113 57 Stockholm. Tel: 08- 15 87 03.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - gift med
Skoghed, Ebba
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org