logo

Carlotta - the museum database

2003.01 :: Lindahl, Rut

Object description
Samlingen innehåller musikinstrument, växtfibertyger och andra bruksföremål som krukor, rökpipor, en spjutspets, en käpp och en pall. Därtill ingår ett fåtal amuletter, upphittade ting som stenyxor, kristallstycken och marknadsvaror som en fågel i hornslöjd och ett par återvinningsarbeten av plåt.
Samlingsnummer
2003.01
Samlingsnamn
Lindahl, Rut
Omfattning
2003.1.1-48.
Land - ursprung
Kongo-Brazzaville : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Afrika
Geografiskt namn - annat
Zaire; Kongo Kinshasa; Belgiska Kongo; Franska Ekvatorialafrika; Republiken Kongo; Demokratiska Republiken Kongo
Beskrivning
Samlingen innehåller musikinstrument, växtfibertyger och andra bruksföremål som krukor, rökpipor, en spjutspets, en käpp och en pall. Därtill ingår ett fåtal amuletter, upphittade ting som stenyxor, kristallstycken och marknadsvaror som en fågel i hornslöjd och ett par återvinningsarbeten av plåt.
Förvärvsomständigheter - i fält

Insamlade av Rut Lindahl under hennes

36åriga missionärsverksamhet i de båda Kongostaterna.

Lindahl arbetade som sjuksköterska och barnmorska vid flera olika missionsstationer: Zanaga i Kongo Brazzaville och Kingoyi, Kibunzi, Sundi Lutete och Kimpese inom Kongo Kinshasa. Genom sitt arbete inom missionen kom hon flera gånger att förflyttas, beroende på var behoven för tillfället, bedömdes som störst.

Lindahl anlände till missionsfältet 1952-1954 och arbetade då i Kingoyi.

Åren 1954-1955 förflyttades hon till Zanaga som sjuksköterska. Vid denna tid var detta ett slags front för den svenska missionen i Kongo. Lindahl flyttades beskriver platsen i ett brev till familjen i Sverige som "den yttersta hedendomen". Som brukligt bland missionärerna återvände hon hem efter tre år för ett så kallat "viloår". Dessa var till för att man skulle kunna vila upp sig, träffa familj, skaffa vidareutbildning och sprida kunskap om missionen. År1957-59 verkade hon i Kingoyi men flyttades sedan till Kimpese, där hon arbetade på sjukhus tillsammans med britter och amerikaner. Lindahl beskriver 1950-talet som missionens glansperiod. Under 1960-talet blev stämningen "spänd". Tidvis evakuerades hon. När hon återvände till Sverige 1976 kände hon sig trött men for snart tillbaka för att ta emot flyktingar från Angola. Mellan 1976 och 1980 var hon stationerad vid Kimpese. 1982-1988 rörde hon sig mellan Kingoyi och Sundi Lutete, där hon arbetade mycket med förebyggande hälsovård, information i byar t.ex. 1986 gick hon i pension och återvände hem.

Lindahl har kommit i kontakt med flera folkgrupper, som bakongo, bateke, bakuta och pygméfolket babongo. Samlingen är delvis skapad med tanke på undervisning och förevisning hemma i Sverige. Vissa saker fick hon köptes på marknader eller av personer hon mötte. Några hittades under promenader i landskapet (stenyxor och kristaller) eller var betalning för vård av barn (växtfibertygerna 3-9). Några ting har hon fått i gåva. Dit hör till exempel den snidade käppen, som hon fick i samband med sin pensionering (2003.1.39).

Förvärvsomständigheter - till museet
gåva överlämnad via Svenska Missionsförbundet
Datum - förvärv i fält
1952-1988
Namn - förvärvat från
Lindahl, Rut
alt
Beskrivning

Rut Lindahl, född 13 december 1923, Visby, verkade som missionär och sjuksköterska inom SMF (Svenska Missionsförbundet) under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Redan som barn fantiserade hon om att bli missionär, inspirerad av en söndagskollärares syster som verkade i Indien. Utbildade sig, med detta mål i sikte, till sjuksköterska och barnmorska. Tog examen 1949 och följde sedan teologiska seminariets missionärsutbildning 190-51. År 1952 gav hon sig ut och arbetade med kortare avbrott i 36 år i Kongo. Hemma på viloår har hon hållit föredrag och berättat om missionen och Kongo för ungdomar.

Dotter till Victor Lindahl och Hildur Jacobsson.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
runeberg.org
Datum - förvärv till museet
2002 11
Källor

Kopior av Lindahls korrespondens med i första hand familjen finns i SMF:s arkiv (Svenska Missionsförbundets arkiv, Tegnérgatan, Stockholm).

Ett urval av Lindahls korrespondens och anteckningar om vardagslivet i missionsfältet bevaras i EM:s arkiv.

En digital version (cd-skiva) med Lindahls fotoalbum finns också i arkivet. Detta album innefattar fotografiska minnen från åren 1952-1959, det vill säga den första och andra av Lindahls arbetsperioder i missionsfältet. Där finns bilder från Kibunzi, Zanaga och Kingoyi, där hon verkade samt från konferenser, semestrar och en hemresa. Originalet är i Rut LIndahls privata ägo.

Anmärkning

Föremål som förts till parallellsamlingen och där fått numren 1792 - 1866.

Lindahls fotoalbum med personliga Kongominnen finns som digital kopia i bildarkivet.

I samband med förvärv fick vi också låna Lindahls anteckningar över händelser hon dokumenterade för att kunna återberätta. Ett urval av dessa finns kopierade i generalkatalogen.

Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
FI33; FO21; FI17; FI22