logo

Carlotta - the museum database

Köhler, Harry

Object description

Harry Köhler, född 1916, Stockholm, död 2002, missionär.

Efter några år som evangelist inom Örebromissionen genomgick han Örebro Missionsskola 1937-1940 som en förberedelse för missionstjänst i Afrika. Tillsammans med sin hustru Eva verkade han i Örebromissionens tjänst i Centralafrikanska Republiken (RCA) från 1946. Efter ett antal hemmaår under 1960-talet, då han bland annat arbetade som socialkurator i Solna kommun, fortsatte han sin tjänst i RCA fram till 1981. Harry och Eva Köhler tillhörde gruppen långtidsmissionärer. När de kom till RCA befann sig missionsarbetet fortfarande i grundläggningsstadiet, då missionären hade en självklar plats som församlingsgrundare och församlingsutvecklare. Det var också den sortens verksamhet som Harry fick engagera sig i. De sista årens tjänst i RCA kom emellertid att ligga "på andra sidan" självständigheten, efter 1962. Den nationella kyrkan hade tagit över ansvaret för församlingarna och Harry fick rollen av rådgivare och stödjare.Redan före första utresan till Afrika gjorde sig Harry känd som en av de fyra sångarna i den så kallade Kongokvartetten. (http://www.dagen.se/familj/milstolpar-1.254374, 2002-10-24)

Visat namn
Köhler, Harry
Tidpunkt - död
2002
Ort - verksamhet
Örebro
Ort - ursprung
Stockholm
Land - verksamhet
Centralafrikanska republiken : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning

Harry Köhler, född 1916, Stockholm, död 2002, missionär.

Efter några år som evangelist inom Örebromissionen genomgick han Örebro Missionsskola 1937-1940 som en förberedelse för missionstjänst i Afrika. Tillsammans med sin hustru Eva verkade han i Örebromissionens tjänst i Centralafrikanska Republiken (RCA) från 1946. Efter ett antal hemmaår under 1960-talet, då han bland annat arbetade som socialkurator i Solna kommun, fortsatte han sin tjänst i RCA fram till 1981. Harry och Eva Köhler tillhörde gruppen långtidsmissionärer. När de kom till RCA befann sig missionsarbetet fortfarande i grundläggningsstadiet, då missionären hade en självklar plats som församlingsgrundare och församlingsutvecklare. Det var också den sortens verksamhet som Harry fick engagera sig i. De sista årens tjänst i RCA kom emellertid att ligga "på andra sidan" självständigheten, efter 1962. Den nationella kyrkan hade tagit över ansvaret för församlingarna och Harry fick rollen av rådgivare och stödjare.Redan före första utresan till Afrika gjorde sig Harry känd som en av de fyra sångarna i den så kallade Kongokvartetten. (http://www.dagen.se/familj/milstolpar-1.254374, 2002-10-24)

Personefternamn
Köhler
Personförnamn
Harry
Adress
Creutzgatan 5, 2 tr, Stockholm
Källor - http
www.geni.com