logo

Carlotta - the museum database

bild

Lindman, S. Arvid A. :: amiral, industriledare, statsminister

Object description

Salomon Arvid Achates Lindman, född 19 september 1862, död 1936, statsminister 1906-11 och 1928-30. Industriledare och politiker (höger). L. inledde 1905 en politisk karriär. L. lämnade riksdagen 1935.

En kort sjömilitär karriär 1882-92 kröntes 1907 med utnämning till konteramiral i flottans reserv, och L. blev därefter som politiker mest känd som amiral L. eller rätt och slätt "amiralen". L. var VD för Iggesunds bruk 1892-1903, 1900-01 även för Luossavaara-Kiirunavaara AB och 1903-23 för Strömsbacka bruks AB. År 1904 blev han generaldirektör och chef för Telegrafstyrelsen. L. omkom vid en flygolycka i England 1936. Hans "Dagboksanteckningar" utgavs av Nils

F. Holm 1972./US

Deltog i Vanadis världsomsegling 1883-85 (Nordisk familjebok 1912)

Visat namn
Lindman, S. Arvid A.
Libris-id - samma som
270734
Tidpunkt - födelse
1862-09-19
Tidpunkt - död
1936
Beskrivning

Salomon Arvid Achates Lindman, född 19 september 1862, död 1936, statsminister 1906-11 och 1928-30. Industriledare och politiker (höger). L. inledde 1905 en politisk karriär. L. lämnade riksdagen 1935.

En kort sjömilitär karriär 1882-92 kröntes 1907 med utnämning till konteramiral i flottans reserv, och L. blev därefter som politiker mest känd som amiral L. eller rätt och slätt "amiralen". L. var VD för Iggesunds bruk 1892-1903, 1900-01 även för Luossavaara-Kiirunavaara AB och 1903-23 för Strömsbacka bruks AB. År 1904 blev han generaldirektör och chef för Telegrafstyrelsen. L. omkom vid en flygolycka i England 1936. Hans "Dagboksanteckningar" utgavs av Nils

F. Holm 1972./US

Deltog i Vanadis världsomsegling 1883-85 (Nordisk familjebok 1912)

Personefternamn
Lindman
Personförnamn
Salomon; Arvid; Achates
Persontitel
amiral; industriledare; statsminister
Händelse - var närvarande vid
Vanadis världsomsegling (1883-1885)
alt
Beskrivning

Världsomseglingen med Vanadis ägde rum 1883 till 1885. I Sheerness lossnade en båt när den skulle firas ner och fyra man ur besättningen skadades. En stormby satte senare fartyget på drift så det stötte ihop med den engelska monitoren Hydra, inget av fartygen fick dock några större skador. Under besöket i Lissabon avlade H. M. Konungen och H. K H. Kronprinsen av Portugal besök ombord. I Valparaíso avlade republikens president besök ombord. Under getjakt på ön Nouka Hiva föll en man ur besättningen så svårt i bergen att han senare avled samma dag. I Papeete avlade H.M. Konungen av Tahiti besök ombord. I Honolulu hedrades man av en visit av den infödde härskaren, kung Kalakau. 15 september till ankars iShanghai råkade hon ut för en våldsam orkan men man lyckades att med reservankare ock maskinkraft förhindra att hon kom på drift. Fartygets båtar ådrog sig dock en del skador och en ångslup kom på drift och sjönk men kunde senare bärgas. 6 april 1885 föll en av stormärsgastarna i däck och avled omedelbart. Han begravdes i land vid framkomsten till Gibraltar några dagar senare. Vi återkomsten till Sverige 9 maj 1885 hade hon legat till sjöss effektiv gångtid c:a 11 månader, varav längsta tiden från hamn till hamn var 28 dagar på resan mellan Lissabon och Rio de Janeiro. Fartygschef var kommendör O. Lagerberg. Sekond var kapten H. af Klintberg.

Färdväg

1. Sverige Avseglade 5 december 1883

2. Sheerness, England

3. The Downs, England

4. Lissabon, Portugal Anlöpte 23 december 1883

5. Rio de Janeiro, Brasilien Anlöpte 23 januari 1884

6. Punta Arenas, Chile

7. Borja Bay

8. Colombine cove, Newton Island

9. Molyneux Sound

10. Green Harbour

11. Valparaíso, Chile Anlöpte 6 mars 1884

12. Callao, Peru Anlöpte 30 mars 1884

13. Anna Maria Bay ön Nouka Hiva, Marquesasöarna, Franska Polynesien

14. Fakarava, Pamotousöarna, Franska Polynesien

15. Papeete, Tahiti, Anlöpte 19 maj 1884

16. Honolulu, Hawaii, USA Anlöpte 23 juni 1884

17. Jaluits la

18. Yokohama, Japan Anlöpte 1 september 1884

19. Kobe, Japan

20. Nagasaki, Japan

21. Hongkong

22. Manilla, Filippinerna

23. Shanghai, Kina Anlöpte 13 oktober 1884

24. Singapore Anlöpte 28 november 1884

25. Calcutta, Indien Anlöpte 23 december 1884

26. Colombo, Ceylon Anlöpte 14 januari 1885

27. Bombay, Indien

28. Aden, Jemen Anlöpte 20 februari 1885

29. Massaua, Eritrea

30. Port Said, Egypten Anlöpte 12 mars 1885

31. Alexandria, Egypten

32. Malta, Italien Anlöpte 24 mars 1885

33. Gibraltar Anlöpte 11 april 1885

34. Malmö

35. Karlskrona

36. Stockholm Anlöpte 9 maj 1885

(wikipedia, 2013-10-29)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Adress
Stockholm
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.