logo

Carlotta - the museum database

bild

1917.01 :: Arrhenius, K. J. L Elias

Object description
Saml. från Belgiska Kongo består bl a av: Knivar, dolkar, yxor, spjut, gördlar, pilar, fetischer, amuletter, föremål tillhörande en medicinman, musikinstrument, sköldar etc.
Samlingsnummer
1917.01
Samlingsnamn
Arrhenius, K. J. L Elias
Omfattning
1917.01.1-369.
Världsdel - ursprung
Afrika
Geografiskt namn - annat
Belgiska Kongo; Demokratiska Republiken Kongo; Zaire
Beskrivning
Saml. från Belgiska Kongo består bl a av: Knivar, dolkar, yxor, spjut, gördlar, pilar, fetischer, amuletter, föremål tillhörande en medicinman, musikinstrument, sköldar etc.
Förvärvsomständigheter - i fält
Dessa saml., som major Arrhenius hopbragt, under de åtta första åren av sin vistelse i Kongo härröra sig i huvudsak från landets östliga delar, som förut blott obetydligt voro representerade i museets samlingar.
Förvärvsomständigheter - till museet
Gåva av kapten E. Arrhenius.
Namn - förvärvat från
Arrhenius, K. J. L. Elias (1883 - 1923-12-06), kapten, kommendant, major
alt
Beskrivning
Karl Johan Ludvig Elias Arrhenius, major, född 1883 i Västerås, död 1923. Han tjänstgjorde som kapten i den belgiska Kongoarmén från 1907. Han tog sin studentexamen 1905 i Västerås och påbärjade därefter sin militära karriär och blev reservlöjtnant. År 1906 studerade han juridik i Uppsala men 1907 reste han till Kongo i Kongostatens tjänst. Så småningom fick han här sin kaptensgrad och enligt Naturhistoriska museets arkiv hade han fått denna grad 1913. I december 1915 kom han hem till Sverige. Han hade blivit skadad i lungan och gjorde här hemma en föredragsturné men återvände i april 1916. När Prins Wilhelm år 1921 genomkorsade den centralafrikanska kontinenten med den svenska zoologiska expeditionen, var det Elias Arrhenius som i egenskap av commendant lotsade den genom det belgiska territoriet. Utöver detta var han allmänt behjälplig med allt vad expeditionen behövde. Han dog 1923 i Rutshuru i Belgiska Kongo. Han har skänkt en samling från Belgiska Kongo, inv. 1917.1. samt stora mängder zoologiska samlingar till Naturhistoriska riksmuseet. Elias var son till v. häradshövding Carl Gustaf Arrhenius (1849-1922) och Thurinna Löwegren (1854-1907). Genom en släkting har fotosamling 0803 från Elias tid i Kongo skänkts till Etnografiska museet.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.nrm.se, digitaltmuseum.org, www.geni.com
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
FO2