logo

Carlotta - the museum database

bild

Düben, Gustaf Vilhelm Johan von

Object description
Friherre. Skänkt två föremål från Malacka och Nya Kaledonien.
Object description
Gustaf Wilhelm Johan von Düben, friherre. Läkare. Professor i patologisk anatomi 1858 vid Karolinska inst. Företog resa 1844-46 till Kap, Ostindien och Kina vilken han skildrade i tryck. D. var medl. av flera in- och utländska vetenskapliga sällskap, bl a Vet.akad. från 1860. Lärare i anatomi vid Konstakad. Stadsfullmäktig i Stockholm. Gav ut skrifter, bl a inom antropologin. Det stora verket " Om Lappland och Lapparne" (1873). Deltog i A.E. Nordenskiölds expedition till västra Grönland 1870 och 1871 i von Otters expedition. /US Denna uppgift förefaller vara felaktig med tanke på vad som står i Wikipedia, dvs att han under 1871 gjorde resor i Lappland. 2014-11-10/MJ
Visat namn
Düben, Gustaf Vilhelm Johan von
Libris-id - samma som
184100
Tidpunkt - födelse
1822-05-25
Tidpunkt - död
1892-07-14
Beskrivning
Friherre. Skänkt två föremål från Malacka och Nya Kaledonien.; Gustaf Wilhelm Johan von Düben, friherre. Läkare. Professor i patologisk anatomi 1858 vid Karolinska inst. Företog resa 1844-46 till Kap, Ostindien och Kina vilken han skildrade i tryck. D. var medl. av flera in- och utländska vetenskapliga sällskap, bl a Vet.akad. från 1860. Lärare i anatomi vid Konstakad. Stadsfullmäktig i Stockholm. Gav ut skrifter, bl a inom antropologin. Det stora verket " Om Lappland och Lapparne" (1873). Deltog i A.E. Nordenskiölds expedition till västra Grönland 1870 och 1871 i von Otters expedition. /US Denna uppgift förefaller vara felaktig med tanke på vad som står i Wikipedia, dvs att han under 1871 gjorde resor i Lappland. 2014-11-10/MJ
Personefternamn
Düben
Personförnamn
Gustaf Vilhelm Johan von; W von
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
commons.wikimedia.org; sok.riksarkivet.se; libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.