logo

Carlotta - the museum database

Roman, Per Abraham :: entomolog

Object description

Per Abraham Roman, entomolog. fil.dr. R. arbetade under skilda perioder vid Riksmuseets entomologiska avd. R. specialiserade sig på parasitsteklarna bland insekterna. Företog forskningsresor till Amazonområdet i Brasilien 1914-15 och 1923-24. Han vistades där tillsammans med Douglas Melin, Uppsala och ingenjör A. Vilars, Stockholm. Roman uppehöll sig mest i Manáes men vistades också i Taracurá, en stad som ligger i rakt västlig riktning om S. Gabriel vid Rio Tiquié, en av de många bifloderna som korsar Amazonas.

/US

Visat namn
Roman, Per Abraham
Tidpunkt - födelse
1872
Tidpunkt - död
1943
Beskrivning

Per Abraham Roman, entomolog. fil.dr. R. arbetade under skilda perioder vid Riksmuseets entomologiska avd. R. specialiserade sig på parasitsteklarna bland insekterna. Företog forskningsresor till Amazonområdet i Brasilien 1914-15 och 1923-24. Han vistades där tillsammans med Douglas Melin, Uppsala och ingenjör A. Vilars, Stockholm. Roman uppehöll sig mest i Manáes men vistades också i Taracurá, en stad som ligger i rakt västlig riktning om S. Gabriel vid Rio Tiquié, en av de många bifloderna som korsar Amazonas.

/US

Personefternamn
Roman
Personförnamn
Abraham; Per
Persontitel
entomolog
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org