logo

Carlotta - the museum database

1952.30 :: Heidenstam, Hugo von

Object description
Etnografisk samling huvudsakligast från Belgiska Kongo. Saml. består av: spjut, knivar, spetsen av en elefantbete, valrosstand (märkt Vega 1878-80). /US
Samlingsnummer
1952.30
Samlingsnamn
Heidenstam, Hugo von
Omfattning
1952.30.1-22.
Land - ursprung
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Afrika
Geografiskt namn - annat
Demokratiska Republiken Kongo; Belgiska Kongo; Zaire
Beskrivning
Etnografisk samling huvudsakligast från Belgiska Kongo. Saml. består av: spjut, knivar, spetsen av en elefantbete, valrosstand (märkt Vega 1878-80). /US
Förvärvsomständigheter - i fält
Föremålen nr. 1-17 hemförda av donators morbroder greve Nils Henning Cronstedt. Samma gäller det senare katalogiserade föremålet nr. 22. /US
Förvärvsomständigheter - till museet
Gåva av envoyé Hugo von Heidenstam, Stockholm.
Namn - förvärvat från
Cronstedt, Nils Henning
alt
Beskrivning
Nils Henning Cronstedt, född 1854, greve och sjökapten. Han var i mitten av 1880-talet befälhavare på postångaren "August" som trafikerade nedre Kongo. Hemfört saml. från Afrika som nu finns på Etnografiska museet, Stockholm. Han var son till August Rudolf Cronstedt.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
archive.org, commons.wikimedia.org
Heidenstam, Hugo von (1884-04-29 - 1966-07-27), envoyé, överstelöjtnant
Beskrivning

August Werner Hugo von Heidenstam, född 29 april 1884 i Karlskrona, död 27 juli 1966 i Stockholm, var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör och diplomat.

von Heidenstam var son till major Adolf von Heidenstam och grevinnan Hedda Cronstedt. Efter avgångsexamen från Kungliga Tekniska högskolan blev han reservofficer vid Fortifikationen 1905. Han var verksam som ingenjör vid Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm 1905-1908, ingenjör i USA 1908-1909, i Shanghai, Kina 1909-1910 och var chefsingenjör vid kinesiska internationella kommissionen för Shanghai flod och hamn 1910-1928. von Heidenstam var ledamot av kinesiska regeringens kommitté för regleringen av Yangtsekiang, av Chileprov, floder med mera 1917-1928. Han blev löjtnant vid Väg- och vattenbyggnadskåren 1911, kapten 1918, major 1928, överstelöjtnant 1936 och chef för AB Vattenbyggnadsbyrån i London 1926-1930. Han var delägare i AB Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm och konsultingenjör där 1930-1936, ordförande i Svenska Teknologföreningens avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst 1933-1935, ledamot av Institution of Civil Engineers i London och av American Society of Civil Engineers samt styrelsemedlem i Institutet för Svensk Utlandstjänst 1934-1936. Han var svenskt sändebud i Teheran, Iran, och i Bagdad, Irak, 1936-1942, Sveriges ombud i Internationella Oderkommissionen 1930-1937 och i Nationernas förbunds rådgivande kommission för kommunikation 1930-1931 samt dito för kontroll av opiumhandeln 1934-1936.

Han gifte sig 1917 med friherrinnan Eva Gyllenkrok.[1] Han var far till programledaren Jeanette von Heidenstam och chefen för Grängesbergsbolagets rederi direktör Hugo von Heidenstam (född 1918). von Heidenstam är begraven på Åkers kyrkogård i sörmländska Åkers styckebruk.(wikipedia 2014-02-28)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
FO2